Taxe 2016-2017

Pentru anul universitar 2016-2017, taxa anuală de şcolarizare aprobată de Senatul Universităţii din Bucureşti, atât pentru nivel licenţă, cât şi pentru nivel master este de 3100 RON.

Plata eşalonată a taxei anuale de şcolarizare se face în patru tranşe.

FJSC a stabilit următoarele tranşe de plată a taxei de școlarizare.

  • Rata 1 = 15 noiembrie 2016 – 800 lei (diferență de achitat pentru anul I - 300 lei)
  • Rata 2 = 15 ianuarie 2017 - 800 lei
  • Rata 3 = 1 martie 2017 - 800 lei
  • Rata 4 = 5 aprilie 2017 - 700 lei

Forma de învățământ cu frecvență:
Contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502

Forma de învățământ ID:

Contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502

Chitanțele trebuie aduse la administratorii financiari.
  • D-na Administrator financiar Mihaela Petrescu pentru învățământ cu frecvență. (Sala 601, etaj 6, FJSC)
  • D-na Administrator financiar Andreea Meșteru pentru învățământ la distanță. (Sala 621, etaj 6, FJSC)