2015/2016

DECIZIE

 

 

I. În conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație, achitarea taxelor de școlarizare pentru anul 2015-2016 se va faceîn patru tranșe, după cum urmează:

ciclul de studii

anul de studii

rata nr.

cuantum rată

termen pentru aducerea chitanței la administratorii financiari

licenta+master

I

1

500 lei

achitat

2

500 lei

30 octombrie 2015

3

550 lei

12  noiembrie 2015

4

750 lei

25 februarie 2016

5

800 lei

9 martie 2016

II și III

1

750 lei

30 octombrie 2015

2

800 lei

12  noiembrie 2015

3

750 lei

25 februarie 2016

4

800 lei

9 martie 2016


      II. În conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate profesională a studenților și ale Contractului de studii, studenții care nu respectă termenele de mai sus pentru aducerea chitanțelor la administratorii financiari vor fi scoși din evidență, urmând a fi propuși pentru exmatriculare.

      Studenții scoși din evidență își pierd statutul de student. 

      În același timp, dacă aduc chitanțele conform graficului de mai jos, își pot recăpăta statutul de student:

 

ciclul de studii

anul de studii

rata nr.

cuantum rată

termen pentru aducerea chitantei la administratorii financiari

licenta+master

I

2

500 lei

26 noiembrie 2015

3

550 lei

10  decembrie 2015

4

750 lei

25 martie 2016

5

800 lei

10 aprilie 2016

II și III

1

750 lei

26 noiembrie 2015

2

800 lei

10  decembrie 2015

 3

750 lei

25 martie 2016

 4

800 lei

10 aprilie 2016

      III. Plata se va face astfel:

1. Forma de învățământ cu frecvență:

    În contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502

2. Forma de învățământ ID:

    În contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502

ĉ
Webmaster FJSC,
21 oct. 2015, 01:10
ĉ
Webmaster FJSC,
26 iun. 2015, 01:30