2012/2013

TAXE DE ȘCOLARIZARE 2012-2013

Senatul Universității din București a aprobat ca plata taxei de școlarizare pentru studenții FJSC să se facă
 în 4 tranșe,  după cum urmează:
semestrul ciclul de studiianul de studiirata nr.cuantum ratătermen pentru aducerea chitantei la administratorul financiar (secretarul ID)
Ilicenta+masterI0500 leiachitat
1500 lei30 octombrie 2012
2550 lei10 decembrie 2012
II și III1750 lei30 octombrie 2012
2800 lei10 decembrie 2012
IIlicenta+masterI și II (licență) și I (master)3750 lei1 aprilie
4800 lei22 aprilie
III (licență) și II (master)3750 lei1 aprilie
4800 lei10 aprilie
Vă rugăm să respectați întocmai aceste termene. În caz contrar, veți fi scoși din evidență, urmând a fi propuși pentru exmatriculare.
Vă reamintim că taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență și master, cursuri de zi și ID, este de 3100 lei.
Plata se va face astfel:
1. Forma de învățământ cu frecvență:
    În contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502
2. Formele de învățământ ID și IFR:
    În contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502

Adresa URL a specificațiilor gadgetului nu a putut fi găsită

Ċ
Webmaster FJSC,
24 sept. 2013, 03:32