Procedura de reclasificare a studenților pe locurile subvenționate

PROCEDURA DE RECLASIFICARE A STUDENȚILOR PE LOCURILE FINANȚATE DE LA BUGET

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - ANII II ȘI III  

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – ANII II

 

1. Identificarea cifrei de școlarizare pentru locurile finanțate de la buget, alocată la începutul anului universitar în care studenții au fost înmatriculați în anul I;

2. Stabilirea numărului de locuri subvenționate de la buget alocate pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul locurilor finanțate de la buget);

3. Depunerea dosarelor sociale la Secretariat, la termenul stabilit, de către studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea burselor sociale prevăzute de Regulamentului de acordare a burselor (vezi Actele necesare obținerii unui loc subvenționat pentru cazurile sociale); 

4. Clasificarea studenților considerați cazuri sociale, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul anterior, în cazul în care numărul lor este mai mare decât numărul locurilor alocate pentru această categorie;

5. Clasificarea celorlalți studenți în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul anterior. Punctele se obțin prin însumarea produslui rezultat din numărul de credite și nota acordată la fiecare disciplină din planul de învățământ, astfel încât pentru 60 de credite să se obțină între 300 și 600 de puncte;

6. Din clasificare sunt eliminaţi studenţii în regim cu taxă care nu îndeplinesc condiţiile pentru a ocupa un loc subvenţionat de la buget (studenţi la o a doua facultate pe locuri subvenţionate, absolvenți ai altei facultăți care au studiat pe locuri subvenţionate).

7. În ordinea descrescătoare a punctelor, se întocmește lista studenţii care pot ocupa locuri subvenţionate de la buget (pct. 3). Acestora li se adaugă studenţii din categoria „cazuri sociale”, verificându-se să nu apară acelaşi student de două ori. Dacă studentul „caz social” a ocupat un loc în listă datorită punctajului obţinut, locul lui din lista de „cazuri sociale” va reveni următorului studentului următor.

8. Studenţii de pe locurile subvenţionate de la buget care, în anul universitar precedent, au beneficiat de PRELUNGIRE DE ŞCOLARITATE din motive medicale, sunt incluşi în lista studenţilor „cazuri sociale” (cei 15% din totalul locurilor finanţate de la buget) dacă sunt bolnavi de TBC (aflați în evidenţa dispensarelor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, dacă sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, situaţie în care vor prezenta documente medicale eliberate sau vizate de Dispensarul studențesc. Studenţii care nu se încadrează în această categorie se vor include în clasificarea făcută prin ordonarea descrescătoare a punctelor obţinute în ultimul an de studii promovat.

9. Studenţii subvenţionaţi de la buget care, în anul universitar precedent, au beneficiat de ÎNTRERUPEREA STUDIILOR sunt incluşi în clasificarea făcută prin ordonarea descrescătoare a punctelor obţinute în ultimul an de studii promovat.

10. Conducerea facultăţii aprobă rezultatele reclasificării.

11. Secretariatul facultăţii afişează rezultatele reclasificării, stabilind termenul de contestaţii.

12. Dacă nu apar contestaţii, secretariatul întocmeşte Dispoziţia privind transferul studenţilor care s-au clasificat pe locurile subvenţionate de la buget şi Dispoziţia privind transferul studenţilor care s-au clasificat pe locuri în regim de taxă.

13. Dispoziţiile sunt aduse la cunoştinţă studenţilor, prin afişare.

14. Studenții care, în urma reclasificării, trec pe locurile de la buget depun la secretariat, la termenul stabilit, diplomele de studii în original (în cazul studenților de la master, diploma de bacalaureat și diploma de licență) însoțite de declarații tip (Anexa 4) din care să reiasă faptul că nu au mai fost / nu sunt studenți pe locuri bugetate la o altă facultate. Nerespectarea acestor condiții duce la pierderea locului  subvenționat și trecerea pe locurile cu taxă.

 

În completare, vă rugăm să consultați si Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: 

http://www.unibuc.ro/n/despre/docs/2015/feb/24_10_46_47Regulament_privind_activitatea_profesionala_a_studentilor.pdf

ĉ
Webmaster FJSC,
18 sept. 2013, 03:18
ĉ
Webmaster FJSC,
18 sept. 2013, 03:18
ĉ
Webmaster FJSC,
18 sept. 2013, 03:18