Tipuri de certificate de competență lingvistică

Avizate în Consiliul de Administrație din data de 9.07.2014

Nr. crt.

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii/secretariatul şcolii doctorale

Este nevoie de testare CLS

1

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti) – nivel B2

X

 

2

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara – nivel B2

X

 

3

Diplome ale filialelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universității Politehnica” din București

X

 

4

Titluri eliberate de universităţi străine

X

 

5

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O M.

X

 

6

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa – nivel B2

X

 

7

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

X

 

8

Teste internaţionale (TOFEL, Cambridge Certificate etc)

X

 

9

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme – nivel B2

 

X


CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS):

BD. SCHITU MĂGUREANU NR.1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021/3125454 

ĉ
Webmaster FJSC,
20 iul. 2015, 02:30