Examenul de disertație

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE; (actualizat 31.05.2018)

 2. Diplomă de bacalaureat, în original şi 2 copii simple;

 3. Diplomă licență, în original şi 2 copii simple;

 4. CERTIFICAT DE NAŞTERE, în original şi 2 copii simple şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în original şi 2 copii simple;

 5. 2 FOTOGRAFII color, realizate recent, de dimensiune ¾, numai pe hârtie fotografică, scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;

 6. Un exemplar din LUCRAREA DE DISERTAȚIE pe suport de hârtie. Lucrarea va conține, ca primă pagină, DECLARAȚIA PE ONOARE privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării;

 7. Cel de-al doilea exemplar va fi înmânat coordonatorului lucrării;

 8. Un exemplar din LUCRAREA DE DISERTAȚIE pe suport electronic (CD), în format PDF;

 9. REFERATUL COORDONATORULUI lucrării de disertație;

 10. FIȘA DE LICHIDARE conținând semnătura și ștampila de la Biblioteca FJSC;

 11. Actele fiecărui candidat vor fi depuse într-un  DOSAR PLIC.


    ***Absolvenţii care doresc să repete examenul de disertaţie nepromovat, susţinut anterior, trebuie să completeze o CERERE TIP, la care să ataşeze CHITANȚA DE PLATĂ a taxei - 175 de lei. 

Taxa se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă (inclusiv în provincie) în contul B.C.R., sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNC B0076010452620060, cod fiscal 4505502 al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării - Universitatea din București.

 Comisionul Băncii va fi suportat suplimentar de către depunători fără să afecteze nivelul taxei.

 (Pe chitanță se vor specifica: numele, inițiala tatălui, prenumele, forma de învățământ, specializarea și denumirea taxei – repetarea examenului de disertație).

ĉ
Webmaster FJSC,
31 mai 2018, 01:51
ĉ
Webmaster FJSC,
28 mai 2018, 00:22
ĉ
Webmaster FJSC,
28 mai 2018, 00:22
ĉ
Webmaster FJSC,
18 feb. 2016, 06:32