Prima pagină‎ > ‎Regulamente‎ > ‎

Regulamentul FJSC privind acordarea titlului onorific de „Profesor Emerit”

În conformitate cu prevederile art. 6.3. din Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice al Universității din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării stabilește următoarele criterii cumulative:

1.      Candidatul la titlul de profesor emerit trebuie să fi desfășurat o activitate didactică remarcabilă, concretizată prin:

a.       Crearea de cursuri de referință (fundamentale și de specialitate conform standardelor ARACIS) în domeniul științelor comunicării;

b.      Crearea unei echipe didactice prin formarea de tinere cadre didactice care pot dezvolta aceste cursuri;

2.      Candidatul la titlul de profesor emerit trebuie să fi desfășurat o activitate de cercetare remarcabilă astfel încât:

a.       Să existe un număr important de articolele științifice, publicate în reviste de specialitate (ISI sau BDI), cu prestigiu recunoscut, din domeniul științelor comunicării (nu se iau în considerare articolele publicate în reviste cotate ISI care ulterior și-au pierdut cotația ISI);

b.      Să existe participări semnificative la manifestări științifice cu lucrări care probează cercetarea științifică din domeniul științelor comunicării; calitatea științifică trebuie probată prin investigarea unui corpus cu o metodă aplicată riguros,  prin fixarea și atingerea unor obiective de cercetare științifice relevante, prin o bibliografie de specialitate actuală etc;

c.       Candidatul trebuie să probeze faptul că are capacitatea de a coordona activități de cercetare, prin: câștigarea și conducerea unor granturi de cercetare științifică, finalizate prin forme care validează rezultatele cercetării (comunicări la manifestări științifice din științele comunicării, articole în reviste de cercetare prestigioase, ISI sau BDI, din domeniul științelor comunicării, cărți sau capitole în volume colective etc); coordonarea de numere tematice în reviste științifice, de volume colective, de conferințe științifice;

d.      Un indice de impact minim, a cărui valoare trebuie să fie mai mare de 6.


Aprobat în ședința Consiliului FJSC din 7 iunie 2016.