Prima pagină‎ > ‎Regulamente‎ > ‎

Regulamentul FJSC de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master - 2015

Regulamentul FJSC de organizare a examenelor de finalizare a

studiilor universitare de licență și master

2015

 

Acest regulament completează Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București, aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 11.03.2015 și a Senatului Universității din București din 18.03.2015

Proiectul a fost aprobat in Consiliul FJSC din 20.04.2015

 

În completarea art 4 se stabilesc următoarele:

a.       Comisiile de examinare pentru susținerea lucrărilor de diplomă și pentru dizertații se stabilesc după principiul expertizei (corelarea dintre compentențele dovedite ale cadrului didactic și tematica și domeniul lucrărilor). Membrii comisiilor sunt desemnați de comisia centrala aprobata de consiliul facultatii, la propunerea directorilor de departament și, respectiv, coordonatori de programe de master) și avizați în Consiliul FJSC.

b.      Coordonatorul științific (sau cadrul didactic care a lucrat în co-tutelă cu un colaborator fără titlu academic) trebuie să fie unul din membrii comisiei de examinare.

c.       Repartizarea studențiilor pe comisii este efectuată de de comisia centrala aprobata de consiliul facultatii, la propunerea directorilor de departament și, respectiv, coordonatori de programe de master conform aceluiași principiu: studenții sunt repartizați la comisiile competente în domeniul lucrării de diplomă/dizertație, indiferent de afilierea lor administrativă. Studenții la masterele în limbi străine vor fi repartizați în comisiile tematice, conform domeniului în care se încadrează lucrările lor de dizertație. Membrii comisiei trebuie sa fie vorbitori de franceza/engleza, lucrarile fiind sustinute in limba straina in care a fost programul de master.

d.      Studenții vor fi audiați în grupuri determinate de ordinea alfabetică a coordonatorilor științifici.

e.      Fiecare membru al comisiei va evalua separat conținutul științific și calitatea prezentării și va acorda o singura nota intreaga, de la 10 la 1; secretarul comisiei va transcrie nota finală a fiecărui membru al comisiei și va calcula media finală pentru studentul examinat.  Media unei probe se calculeaza ca medie aritmetica a notelor membrilor comisiei (cf. Metodologiei UB, (5).

f.        După terminarea examinării, comisia va finaliza deliberarea și va anunța notele pentru studenții audiați în ziua respectivă.

g.       Pentru anul universitar 2014-2015 domeniile tematice sunt:

1.       jurnalism presă scrisă,

2.       jurnalism audio-vizual,

3.       jurnalism on-line/multi-media,

4.       jurnalism aspecte generale (istoria presei, economia mass media, managementul mass media, deontologie, sociologia mass media, ...)

5.       teoria comunicării, semiotică, analiza de discurs, retorica

6.       relații publice (comunicarea cu presa, comunicarea de criză, comunicare organizațională/internă, campanii de comunicare, comunicare si resurse umane...)

7.       publicitate (campanii de publicitate, strategie, creative-writing, branding, art-design etc)

8.        comunicare politică

9.       popular culture (cultural studies, gender studies, comunicare interculturală, antropologia mass media,...)


Prin decizia Consiliului FJSC, facultatea nu va sustine examene de finalizarea studiilor in sesiunea din luna septembrie 2015.

Ċ
Webmaster FJSC,
9 iun. 2015, 12:59