Teorii şi Metode de Cercetare în Ştiinţele Comunicării

Teorii şi Metode de Cercetare în Ştiinţele Comunicării

Misiune/ Obiective:

Masteratul este un un program interdisciplinar format din cursuri ce acoperă o problematică extem de diversă: de la comunicarea interculturală şi organizaţională la cea politică şi noile tehnologii de comunicare. Abordarea domeniului se va realiza, în principal, din perspectiva decelării principalelor tendinţe şi modele contemporane în domeniul comunicării. Programul de masterat propus este construit în jurul a trei cuvinte-cheie: ştiinţele comunicării, modele, metode, abordate interdisciplinar, interactiv şi pe bază de proiecte (individuale şi de grup).
Vă rugăm să consultaţi şi documentele ataşate.

Program/ cursuri:

CURSURI ANUL I (comune cu Școala Doctorală de Științe ale Comunicării)

 • Științele comunicării, sociologie, antropologie
 • Științele comunicării și cultural studies
 • Metode de cercetare în științele comunicării
 • Științele comunicării și știintele economice
 • Știintele comunicării și științele limbajului
 • Științele comunicării și științele politice
 • Comunicare organizațională: paradigme și direcții ale cercetării
 • Filosofia comunicării

CURSURI ANUL II (comune cu trei Programe Masterale – Campanii de Comunicare în Relații Publice și Publicitate; Comunicare și Resurse Umane; Jurnalism Politic)

 • Creativitatea publicitară
 • Conceperea și realizarea unui proiect de cercetare de text
 • Marketingul campaniilor electorale
 • Campanii de relații publice
 • Comunicarea internă în organizații
 • Gestiunea proiectelor în organizații
 • Campanii în publicitate
 • Practică (Proiect de campanie de publicitate)

Admitere 2020

1. Proba scrisă: Proiect de cercetare în științele comunicării (2000 cuvinte) care va fi depus la înscrierea online.
Proiectul de cercetare se va axa pe o analiză succintă a unui fenomen din domeniul științelor comunicării (comunicarea interpersonală, comunicarea de masă, comunicarea organizațională, comunicarea politică, new media, social media etc.). Structura proiectului de cercetare trebuie să includă următoarele aspecte:
 • motivația alegerii fenomenului respectiv;
 • analiza critică a lucrărilor de specialitate în care se abordează fenomenul ales;
 • exprimarea propriilor puncte de vedere cu referire la fenomenul ales pentru analiză.
 • bibliografia.
Proiectul de cercetare se va scrie cu Times New Roman, spațiere 1,5.
Mai jos regăsiți modul de citare în text și modul de realizare a bibliografiei. (pentru detalii, vezi http://www.swin.edu.au/lib/guides/harvard_system.pdf
Pot fi folosite şi alte sisteme de citare recunoscute internaţional)

A. În interiorul textului:
pentru citatele exacte, între ghilimele, se vor folosi următoarele forme de citare:
„ .......................” (Silverman, 2004, p. 77)

De la trei autori în sus se va folosi expresia et alii (şi alţii), urmând ca, la bibliografie, să apară numele tuturor autorilor, astfel: (Christians et alii, 2001, pp. 33-34)

Pentru citate indirecte şi parafrazări, nu este nevoie să precizaţi pagina:
Silverman (2004) descrie/ arată/ precizează că...

În cazul unui autor citând alt autor, se vor folosi următoarele variante, urmând ca, la bibliografie, să apară numai informaţia despre cartea citită (în cazul acesta, Scott, Richard (2004), Instituţii şi organizaţii, Iaşi, Polirom.):
(DiMaggio şi Powell, 1983, apud Scott, 2004)
sau
(DiMaggio şi Powell, 1983, citaţi în Scott, 2004)

B. În bibliografie,
numele complet al autorului şi celelalte date relevante despre o sursă vor apărea, în ordine alfabetică şi în forma grafică de mai jos:

1. Carte cu un autor
Scott, Richard (2004), Instituţii şi organizaţii, Iaşi, Polirom.
Silverman, David (2004), Interpretarea datelor calitative: metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, Iaşi, Polirom.

2. Carte cu doi sau trei autori
Goodwin, Gene şi Smith, Ron (1994), Groping for Ethics in Journalism, ed. III, Iowa, Iowa State University Press.

3. Carte fără autor - O plasaţi în bibliografie la litera cu care începe titlul lucrării.
*** Mic Dicţionar Enciclopedic - MDE (1978), ed. II, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

4. Carte cu un editor/ coordonator
Coman, Mihai (coord.) (2009), Manual de jurnalism, ed III, Polirom, Iaşi.

5. Capitol într-o carte
- Oferiţi detaliile capitolului mai întâi, apoi detaliile lucrării în care apare. Puneţi numele capitolului sau ale articolului între ghilimele.

Roşca, Luminiţa (2009), „Textul jurnalistic”, în Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, ed III, Polirom, Iaşi, pp. 109-117.

6. Reviste ştiinţifice
Boicu, Ruxandra (2011), „Discursive Norms in Blogging”, în Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, nr. 1, anul VI, serie nouă, pp. 54-62.

7. Articole de ziar/ articole online:
Obae, Petrişor, 22 noiembrie 2007, „Povestea EVZ, spusă de fondatorul său”, Evenimentul zilei,  www.evz.ro, accesat 1 aprilie 2008.

Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți pe adresa: tmcscmaster@gmail.com.Director program:
Lector univ. dr. Adriana ȘTEFĂNEL
adriana.stefanel@fjsc.ro

Pagina de Facebook (click pe link)

Ċ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:22
Ċ
Webmaster FJSC,
12 iun. 2015, 23:45
Ċ
Webmaster FJSC,
12 iun. 2015, 23:44