Producţie multimedia şi audio-video

Producţie multimedia şi audio-video

Misiune/ Obiective:

Programul face parte din oferta educaţională a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării/ Universitatea din Bucureşti, fiind un program unic pe piaţa în ceea ce priveşte abordarea mediilor digitale cu aplicaţii în domeniul media şi al comunicării. Programul a fost iniţiat în anul universitar 2006 – 2007 şi acreditat de către ARACIS în iulie 2007, apoi re-acreditat în anul 2013 și în 2020.

Programul de masterat PRODUCTIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO este un program interdiscipinar format din cursuri ce acoperă următoarele tematici: design grafic și Web, multimedia, tehnologia informaţiei, producție audio-video digitală. Abordarea mediilor digitale se face din perspectiva creativă şi de producţie, dar şi din perspectiva eficienţei comunicării. Acest program este primul care vizează dezvoltarea unui conţinut digital, interactiv şi permite studenţilor tranziţia de la viaţa academică la o carieră practică  în domeniul digital atât de rapid, supus transformărilor.

Program/ cursuri:
Producţie multimedia on-line; Scriitură pentru mediile digitale; Producţia imaginii digitale; Televiziune digitală; Producţie video digitală; Producţie audio digitală; Cultura Internet; Management de proiect; Metode de cercetare pentru mediile digitale; Post-producție video; Producție multimedia pentru platforme multiple.


Admitere 2022

1. Proba scrisă: PROPUNERE DE PROIECT de cercetare sau aplicativ din profilul programului masteral. Lucrarea se va depune odată cu dosarul de înscriere.

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare sau aplicativ în domeniul multimedia / audio-video. Propunerea de proiect va cuprinde între 4-6 pagini, plus bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând, cu Times New Roman, corp 12.

Alegerea temei proiectului va proba gradul de cunoaştere a domeniului de către candidat.

Structura proiectului va cuprinde:
•    motivaţia alegerii temei;
•    importanţa temei pentru domeniu;
•    modalitatea (metoda) de cercetare sau de realizare;
•    obiectivele şi rezultate preconizate.
Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet.
În realizarea bibliografiei se va folosi stilul APA: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Criteriile de evaluare la proba scrisă:
•    documentarea corectă a temei (se verifică prin lista bibliografică propusă);
•    argumentarea alegerii temei propuse;
•    aplicabilitatea propunerii de proiect într-o anumită situaţie sau context practic;
•    alegerea unei metode de cercetare sau de realizare adecvate;
•    originalitatea temei propuse;
•    organizarea şi structurarea logică a propunerii de proiect de cercetare sau practic.


2. Proba orală: Candidatul va prezenta comisiei motivația participării la acest masterat și va susține proiectul depus.

Criteriile de evaluare la proba orală:

•    prezentarea temei în concordanţă cu cerinţele formulate pentru elaborarea propunerii de proiect;
•    consistenţa şi organizarea coerentă a argumentelor;
•    exprimarea logică;
•    adecvarea răspunsurilor candidaţilor la întrebările comisiei.


Director program:
Prof. univ. dr. Georgeta DRULĂ
gdrula@yahoo.com
georgeta.drula@fjsc.ro


Ċ
Webmaster FJSC,
22 iun. 2022, 00:31
Ċ
Webdev FJSC,
31 ian. 2023, 06:27