Producţie multimedia şi audio-video

Producţie multimedia şi audio-video

Misiune/ Obiective:

Programul face parte din oferta educaţională a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării/ Universitatea din Bucureşti, fiind un program unic pe piaţa în ceea ce priveşte abordarea mediilor digitale cu aplicaţii în domeniul media şi al comunicării. Programul a fost iniţiat în anul universitar 2006 – 2007 şi acreditat de către ARACIS în iulie 2007 şi re-acreditat în anul 2013.
Programul de masterat PRODUCTIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO este un program interdiscipinar format din cursuri ce acoperă următoarele tematici: design Web, multimedia, tehnologia informaţiei, teoria comunicării, legislaţie. Abordarea mediilor digitale se face din perspectiva creativă şi de producţie, dar şi din perspectiva eficienţei comunicării. Acest program este primul care vizează dezvoltarea unui conţinut digital, interactiv şi permite studenţilor tranziţia de la viaţa academică la o carieră practică  în domeniul digital atât de rapid, supus transformărilor.

Program/ cursuri:
Producţie multimedia on-line; Scriitură pentru mediile digitale; Producţia imaginii digitale; Televiziune digitală; Producţie video digitală; Retorică vizuală; Producţie audio digitală; Cultura Internet; Management de proiect; Dreptul de autor şi legislaţie pentru mediile digitale; Metode de cercetare pentru mediile digitale; Principii ale comunicării eficiente.

Admitere:

1. Proba scrisă:
propunere de proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral.
Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare sau de proiect practic în domeniul multimedia / audio-video. Propunerea de proiect va cuprinde între 4-6 pagini, plus bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând, cu Times New Roman, corp 12.
Structura proiectului va cuprinde:
•    motivaţia alegerii temei;
•    importanţa temei pentru domeniu;
•    modalitatea (metoda) de cercetare sau de realizare;
•    obiectivele şi rezultate preconizate.
Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet.
În realizarea bibliografiei se va folosi stilul APA: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere.

Criteriile de notare la proba scrisă:
•    documentarea corectă a temei (se verifică prin lista bibliografică propusă);
•    argumentarea alegerii temei propuse;
•    aplicabilitatea propunerii de proiect într-o anumită situaţie sau context practic;
•    alegerea unei metode de cercetare sau de realizare adecvate;
•    originalitatea temei propuse;
•    organizarea şi structurarea logică a propunerii de proiect de cercetare sau practic.


2. Proba orală: interviu.
Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau proiect practic din domeniu multimedia / audio-video.

Criteriile de notare la proba orală:

•    prezentarea temei în concordanţă cu cerinţele formulate pentru elaborarea propunerii de proiect;
•    consistenţa şi organizarea coerentă a argumentelor;
•    exprimarea logică;
•    adecvarea răspunsurilor candidaţilor la întrebările comisiei.


Director program:
Prof. univ. dr. Georgeta DRULĂ
gdrula@yahoo.comĊ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:22