Jurnalism Tematic

Jurnalism Tematic

Misiune/ Obiective:
Acest program de masterat răspunde nevoilor pieţei presei din România care s-a dezvoltat în ultimii ani, în principal pe linia diversificării şi a specializării. În această perspectivă, programul contribuie la formarea de profesionişti mai bine inseraţi în profesie, mai mobili şi mai adaptaţi la aceste schimbări. Experienţa instituţiei noastre din ultimii ani certifică faptul că domeniile de activitate subsumate jurnalismului specializat se pot extinde şi consolida chiar şi în condiţiile mai puţin favorabile ale unei perioade de recesiune economică, oferind oportunităţi profesionale absolvenţilor acestei specializări.

Program/ cursuri:
Jurnalism feminin; Dezbaterea în jurnalismul de televiziune; Crearea unei publicaţii; Jurnalism european; Corespondentul de presă; Transmisiunea în direct; Jurnalism social; Jurnalism economic; Jurnalism cultural; Jurnalism sportiv; Mass media şi industriile culturale; Jurnalism de investigaţie; Jurnalism şi protecţia categoriilor defavorizate; Proiect de cercetare în jurnalism și comunicare; Proiect aplicativ privind producţia (emisiune, ziar, revistă, site) în domeniul jurnalismului specializat.

Admitere:

1. Proba scrisă: un eseu motivaţional privind dezvoltarea profesională prin intermediul acestui program de masterat. Se va urmări explicarea bine argumentată şi clară a interesului de studiu, a afinităţilor, a experienţei personale în profilul masteratului.

In redactarea eseului (care va avea aproximativ 6000 de caractere fără spații) se vor respecta normele gramaticale, lexicale și ortografice ale limbii standard.
Eseul se va depune odată cu dosarul de înscriere.

2. Proba orală: analiza unei  informații din actualitatea socială, politică sau culturală prin prisma următoarelor elemente structurante: personaje implicate, impact, fenomen surprins.

Subiectele se vor trage la sorți. 

În cadrul notării, se va ține seama de cunoașterea fundamentelor teoretice ale jurnalismului şi de aplicarea lor adecvată la tema aleasă, precum şi de coerenţa şi corectitudinea exprimării.

Bibliografie: M. Coman, coord., Manual de Jurnalism, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 2009.


Director program:

Lector univ. dr. Emilia ŞERCAN
emilia.sercan@fjsc.roFJSC - Master Jurnalism Tematic 2016


FJSC - Master Jurnalism Tematic 2014
Ċ
Webmaster FJSC,
22 oct. 2018, 22:19