Jurnalism și comunicare politică

Jurnalism și comunicare politică

Misiune

Masteratul Jurnalism și Comunicare Politică a fost acreditat în anul 2010 pentru domeniul științe ale comunicării și a fost reacreditat în anul 2020. Masteratul este organizat pe două componente de studiu: jurnalism politic și comunicare politică.  Programul de masterat Jurnalism și Comunicare Politică este adaptat pieței jurnalismului politic și comunicării politice din România care este tot mai dinamică și mai profesionalizată.
Misiunea principală a masteratului de Jurnalism și Comunicare Politică este aceea de a forma specialişti în analiza politică şi în redarea vieţii politice în plan mediatic sprijinind valorile democratice. Programul are ca scop nu doar pregătirea teoretică a masteranzilor, ci şi formarea unor abilităţi practice adaptate dinamicii pieţei muncii. Masteratul îmbină abordări din ştiinţele comunicării, ştiinţele politice, sociologie, structura curiculară fiind inter şi trans-disciplinară.
Masteratul a fost conceput şi elaborat ca răspuns la nevoile pieţei presei din România din acel moment, dar s-a dezvoltat și a evoluat ținând cont de schimbările acesteia, transformările tehnologice, dar și în acord cu cerințele din ce în ce mai accentuate de profesionalizare a domeniului comunicării politice.

Obiective generale
Masteratul pregătește profesioniști în domeniul jurnalismului și al comunicării politice pornind de la abordări actuale din ştiinţele politice, sociologie, jurnalism, dar și în baza experiențelor concrete de comunicare politică, jurnalism politic și campanie electorală.
Masteratul oferă totodată o perspectivă din interiorul politicii pentru cei care vor să înţeleagă cum funcţioneaza ea dincolo de aparenţe, oferind premisele pentru o relatie constructivă între media şi liderii politici.   

Cursuri (selecţie)
Jurnalism politic, Comunicare politică, Marketingul campaniilor electorale, Gen și politică, Partide şi sisteme de partide, Politică digitală: planificare strategică în comunicare, Campaniile electorale și televiziunea, Tehnici de redactare a unui discurs politic, Comunicarea de criză, Baze de date: transparență în context politic etc.

Profesorii şi colaboratorii care predau la acest masterat (selecţie)
Prof. univ. dr. Camelia Beciu, conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu, conf. univ. dr. Antonio Momoc conf. univ. dr. Oana Băluţă, lector univ. dr. Emilia Șercan, lector univ. dr. Claudiu Crăciun, lector univ. dr. Valeriu Turcan, Mihai Rădulescu etc.

Ce fac absolvenţii noștri?
Experiența anilor de funcționare a masteratului ne arată că absolvenții au oportunități multiple de integrare profesională, lucrează în instituții media de prestigiu (televiziune, presă scrisă și online), instituții publice, oferă consultanţă instituţiilor guvernamentale, partidelor politice şi celor care urmăresc o carieră politică; activează în sectorul nonguvernamental, predau și oferă traininguri în domeniu.


Admitere 2022        

1. Proba scrisă: propunere de proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral.
Candidata/Candidatul va elabora o propunere de proiect de cercetare sau proiect aplicativ în domeniul jurnalismului politic ori al comunicării politice. Acesta va avea aproximativ 1000-1300 de cuvinte. Proiectul va fi depus la înscriere.


Structura proiectului va cuprinde:
  • motivaţia alegerii temei;
  • importanţa temei pentru domeniu;
  • modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare;
  • obiectivele şi rezultate preconizate.
Propunerea de proiect va fi însoţită de bibliografie, iar pentru citare se recomandă utilizarea stilului APA în citare şi în redactarea bibliografiei. http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
Textul va fi redactat cu diacritice, corp 12, Times New Roman, la un rând și jumătate distanţă.

Bibliografie orientativă
Băluță, Oana, 2017, Women MPs in Romania: Troubling Patterns, Recent Progress and its Limits, Analele Universității din București – Științe Politice, anul XIX, nr.1, p. 29-64, http://anale.fspub.unibuc.ro/archive/1--2017
McNair, Brian, 2007,
Introducere în comunicarea politică, Polirom, Iaşi, (capitolele 1 şi 2).
Momoc, Antonio, 2020,
Populism: from strategic communication style to political ideology of illiberal democracy, French Journal For Media Research, 14/2020. ISSN: 2264-4733. Disponibil la: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1902    
Seiller, Daniel-Louis, 1999,
Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi, (paginile 17-24, 123-146).

Criteriile de evaluare la proba scrisă: competenţa lingvistică, claritatea formulării temelor de analizat, acurateţea utilizării instrumentelor de cercetare, coerenţa textului, originalitatea demersului propus.


2. Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei, precum şi prezentarea argumentelor privind motivaţia de a urma acest program de masterat.


Director program:
Conf. univ. dr. Oana BĂLUŢĂ
oana.baluta@fjsc.ro

Ċ
Webmaster FJSC,
28 iun. 2021, 06:11
Ċ
Webdev FJSC,
31 ian. 2023, 06:24