Jurnalism Politic

Jurnalism Politic

Misiune/ Obiective:

Acest masterat este destinat celor interesaţi de redarea mediatică a politicului, de analiza şi comunicarea politică, de analiza politicilor anti-discriminare şi pentru egalitate de şanse. Masteratul îmbină abordări din ştiinţele politice, sociologie, jurnalism, precum si experiente concrete de comunicare politică şi campanie electorală, structura curriculară fiind inter şi trans-disciplinară. Planul de învăţământ cuprinde un set de discipline de specialitate care să ofere studenţilor instrumentele pentru analiza modulului în care mass-media participă la configurarea sferei publice şi a celei politice. Acesta oferă totodată o perspectivă din interiorul politicii pentru cei care vor să înţeleagă cum funcţioneaza ea dincolo de aparenţe, oferind premisele pentru o relatie constructivă între media şi liderii politici.

Cursuri (selecţie):
Mass media şi sfera publică; Leadership politic; Gen şi politică; Partide şi sisteme de partide; Campaniile electorale si televiziunea; Comunicare politică; Proiecte de cercetare in jurnalism şi comunicare politica; Marketingul campaniilor electorale; Tehnici de comunicare publică.

Profesorii şi colaboratorii care predau la acest masterat (selecţie):
Prof. univ. dr. Mihai Coman, prof. univ. dr. Marian Popescu, conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu, conf. univ. dr. Oana Băluţă, lector univ. dr. Claudiu Crăciun, conf. univ. dr. Antonio Momoc, lector univ. dr. Valeriu Turcan, Radu Magdin etc.   

Workshopuri: Luca Niculescu (RFI), Tudor Muşat (Digi24)

Absolvenţii vor putea:
să ofere consultanţă instituţiilor guvernamentale, partidelor politice şi celor care doresc să se ridice în politică; să urmărească informarea corectă a cetăţenilor asupra politicii, dar şi ridicarea agendei cetăţenilor pe agenda instituţiilor şi a actorilor politici; să poată preda cursuri în domeniu; să susţină în spatiul public proiectele partidelor, instituţiilor şi ONG-urilor care respectă valorile democratice.

Admitere:        

1. Proba scrisă:
 
proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral.     
Candidata/Candidatul va elabora un proiect de cercetare sau proiect aplicativ în domeniul jurnalismului ori al comunicării politice.
Structura proiectului va cuprinde:
  • motivaţia alegerii temei;
  • importanţa temei pentru domeniu;
  • modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare;
  • obiectivele şi rezultate preconizate.
Propunerea de proiect va fi însoţită de bibliografie, iar pentru citare se recomandă utilizarea stilului APA în citare şi în redactarea bibliografiei. http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
Propunerea va cuprinde aproximativ 12.000 de semne. Textul va fi redactat cu diacritice, corp 12, Times New Roman, la un rând și jumătate distanţă.

Criteriile de notare la proba scrisă: competenţa lingvistică, claritatea formulării temelor de analizat, acurateţea utilizării instrumentelor de cercetare, coerenţa textului, originalitatea demersului propus.

 
2. Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei, precum şi prezentarea argumentelor privind motivaţia de a urma acest program de masterat.
Criteriile de notare la proba orală: exprimarea logică, alegerea şi organizarea coerentă a argumentelor, competenţele lingvistice.

Bibliografie orientativă

Băluţă, O, (ed.), 2007, Gen şi putere. Partea leului în politica românească, Polirom, Iaşi, (capitolele 6 şi 7).
McNair, B, 2007, Introducere în comunicarea politică, Polirom, Iaşi, (capitolele 1 şi 2).
Seiller, DL, 1999, Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi, (paginile 17-24, 123-146).


Director program:
Conf. univ. dr. Oana BĂLUŢĂ
oana.baluta@fjsc.roĊ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:21