Campanii de Comunicare în Relaţii Publice şi Publicitate (IF)

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice

Misiune/ Obiective:

Programul de masterat urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea publicitară şi cea specifică relaţiilor publice; să identifice mizele sociale cu care o organizaţie este susceptibilă să se confrunte şi să influenţeze deciziile privind politicile şi strategiile organizaţionale; să stabileascã responsabilităţile sociale pe care organizaţia trebuie să şi le asume faţă de diferite persoane participante şi să elaboreze politici şi programe coerente, flexibile şi adaptate schimbării sociale; să conceapã şi să gestioneze modurile de intervenţie atât în interiorul organizaţiei, cât şi între organizaţie şi multiplele componente ale mediului extra-organizaţional.

Program/ cursuri:
Introducere in creativitatea publicitară,  Arhetipuri în publicitate și relații publice: tehnici de persuasiune simbolică, Creative writing, Publicitate on line, Tehnici de comunicare publică, Planificare strategica in comunicare , Comunicarea cu presa, Media planing, Campanii în Relaţii Publice, Proiect de cercetare de relatii publice, Comunicarea de criza, Branding,  Lobby, Relatii publice sectoriale, Campanii în Publicitate.

Admitere:

1. Proba scrisă: test grilă

Bibliografie
1. Coman, Cristina, Relaţii publice - principii şi strategii, Ed. Polirom, 2006, Cap. I, „Relaţii publice - cadru general", (pag. 13 - 41),
2. Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004, Cap. II, „Relațiile publice și activitățile conexe”, (pp.18-29).
3. Coman, Cristina, Comunicarea de criză, Ed. Polirom, 2009, Cap. VII, „Imaginea, identitatea, reputaţia" (pag. 209 – 225).
4. Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2004, Cap. 16 "Discursurile şi alte tipuri de prezentare" (pag. 371 -381 si 395-397)
5.  Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 (ediţia a II-a), Cap I, „Rolurile şi specializările relaţiilor publice” (pp.17 – 42)
6. Wilcox, L. Denis, Cameron, T. Glen, Ault, H. Phillip, Agee, K. Warren, Relații publice, strategii și tactici, Ed. Curtea Veche Publishing, 2009, Cap. I,  „Ce sunt relațiile publice?” (pag. 7 – 20),  Cap. X, „Opinia publică și persuasiunea” (pag. 208 – 233).
7. Kotler, Ph., Armstrong G., Principles of Marketing, 14th ed., Pearson Prentice Hall, 2012.
Cap. 14 - Communicating customer value: integrated marketing communications strategy (p. 406-433)
Cap. 15 - Advertising and public relations (p. 434-461)
Cap. 16 - Personal selling and sales promotions (p. 462-493)
Cap. 17 - Direct and online marketing: building direct customer relationships (p. 494-525)

2. Proba orală:
Interviu care să ateste cunoaşterea domeniilor relaţiilor publice şi al publicităţii.


Directoare program:
Prof. univ. dr. Cristina COMAN
cristina.coman@fjsc.ro
Prof. univ. dr. Camelia CMECIU
camelia.cmeciu@fjsc.ro

Ċ
Webmaster FJSC,
17 oct. 2016, 09:20