Criterii de evaluare a lucrării de disertaţie
  • Relevanţa temei lucrării pentru domeniul respectiv
  • Tratarea subiectului: stăpânirea conceptelor, fundamentarea metodologică, argumentarea riguroasă.
  • Organizarea lucrării: împărţirea pe capitole, echilibrul părţilor etc.
  • Documentarea şi modul de utilizare a surselor: surse bibliografice sumare / bogate, aduse la zi; citare corectă/incorecta, etc.
  • Gândirea critică, examinarea şi interpretarea critică a bibliografiei şi a faptelor studiate.
  • Aplicarea conceptelor şi a metodologiei asupra unui domeniu nou: studiu de caz, studiu de corpus etc.
  • Calitatea expunerii, argumentării.
  • Stilul, exprimarea: coerenţă, fluenţă, corectitudine etc.
  • Tehnoredactarea: cu greşeli / corectă, îngrijită.