Gen și publicitate

La acest curs nu veţi învăţa cum să faceţi reclame, ci cum să NU faceţi reclame.
Este un curs interactiv care se va desfăşura, în cea mai mare parte, sub formă de atelier. Vom examina, critica şi regândi din perspectivă de gen zeci de reclame şi alte produse mass-media. Vom analiza diverse campanii internaţionale împotriva utilizării denigratoare a reprezentărilor femeilor şi bărbaţilor în publicitate.
Vom asculta muzică şi vom viziona mai multe filme – cu o perspectivă de gen pe care o vom dezbate. Iar la finalul cursului, individual sau în grup, veţi concepe şi realiza un fragment dintr-o campanie sau o campanie întreagă care să aducă în discuţie o problematică actuală de gen: de la stereotipurile din publicitate la violenţa de gen, de la sexualizarea copiilor în mass-media la rolurile de gen fixe propagate prin reclame, manuale, basme, filme, videoclipuri, bancuri etc.
În anii anteriori, multe/ţi studente/ţi au utilizat acest curs şi campaniile realizate ca punct de pornire pentru lucrarea de diplomă.
Vă aştept la curs! Şi mă aştept să fiţi atât creative/i, cât şi critice/i.