Tehnici de lucru jurnalistice în situaţiile de criză
Lector univ. dr. Florica Iuhas
Anul II, semestrul 1

Într-o lume a crizelor de tot felul în care, datorită dezvoltării mediului digital,  zvonurile şi informaţiile distorsionate circulă cu rapiditate în situaţii de urgenţă, jurnaliştii trebuie să fie în măsură să distingă, în mod activ, informaţiile adevărate de cele false. Informaţiile corecte pot salva vieţi în timpul unei crize umanitare dar, circumstanţele în care apar aceste crize ridică, de obicei, cele mai mari dificultăţi în a aduna date demne de încredere.  De cele mai multe ori, jurnaliştii se inflamează pe marginea disputelor politice şi afirmă, cu prea mare uşurinţă, că  „ne aflăm în pragul unei crize…”. Sintagma „situaţie de criză” a intrat în limbajul uzual al liderilor instituţionali, al presei şi al publicului larg conducând la minimalizarea sensului pe care aceasta o poartă. Prezenţa stărilor conflictuale din societatea românească şi nu numai, complexitatea relaţiilor interumane şi instituţionale trans-globale fac dificilă decelarea între termenii unui câmp semantic atât de complex şi de accesat.  

În cadrul cursului se va sublinia natura complexă a situaţiilor de criză şi, totodată echivocă a definiţiilor date crizei prin delimitarea teoretică a unor concepte precum: conflict, scandal, criză, situaţie de risc, situaţie/stare de urgenţă, situaţie de risc, incident, accident etc. Deoarece informarea populaţiei, asupra acţiunilor desfăşurate în situaţii de criză revine mijloacelor de comunicare în masă, jurnaliştii trebuie să ştie ce anume presupune intervenţia în situaţii de criză şi care sunt normele precizate prin legi şi regulamente. 

Cursul îi va învăța pe studenți cum să culeagă, să analizeze şi prelucreze diverse informaţii ale conţinutului generat de utilizatori (UGC); îi va deprinde cu tehnicile de întocmire a listelor de verificare în situaţii de criză; cum să concepeapă şi să realizeze un plan de comunicare redacţională în situaţii de urgenţă. Se vor folosi atât predarea cu exemplificări, analiza unor situaţii concrete (studii de caz) cât şi exerciţiul individual pe crearea unor materiale, în condiţiile reale ale unui jurnalist aflat în situaţia de a verifica informaţii într-o situaţie de risc şi de criză.
Situat într-o arie curriculară care cultivă interdisciplinaritatea, ca mod de abordare a mecanismelor unor fenomene de mare interes şi impact în societatea actuală, cursul îi va ajuta pe viitori jurnalişti să stăpânească tehnicile de comunicare şi de verificare a informaţiilor în situaţii de criză.