Tehnici avansate de colectare şi procesare a datelor
Lector univ. dr. Emilia Şercan
Anul II, semestrul 2

Furnizarea de informaţii adevărate, corecte şi precise constituie scopul principal al jurnalismului. Cursul de „Tehnici avansate de colectare şi procesare a datelor” îşi propune să îi familiarizeze pe studenţi cu practica unuia dintre cele mai noi genuri jurnalistice, „Data journalism”, cu metodele de identificare, colectare, analizare, procesare şi prezentare de informaţii specifice acestui nou tip de presă. Scopul cursului este de a dezvolta abilităţile studenţilor de a înţelege, prelucra, extrage şi comunica date cu ajutorul unui set cât mai mare de instrumente, tehnici și abordări.

„Data journalism” presupune un procedeu complex de colectare de informaţii, de stabilire a unor fapte şi de interpretare a unor evenimente, pe baza unor dovezi certe, cu ajutorul unor procedee moderne de lucru, derulate prin intermediul internetului. Cursul îşi porpune ca la finalul semestrului de studiu studenţii să fie capabili să identifice un subiect care se pretează a fi documentat şi analizat pe baza acestor ansambluri de metode inovative de lucru.

Există o serie de discipline pe care studenţii este indicat să le studieze anterior începerii cursului de „Tehnici avansate de colectare şi procesare a datelor”: Tehnici de Redactare, Presa şi Actualitatea, Tehnici de Colectare de Informaţii şi Tehnici de Investigaţie Jurnalistică. Aceste patru discipline îi vor ajuta pe studenţi să se familiarizeze cu modalitatea de structurare şi organizare a unui text jurnalistic, cu maniera de culegere şi selectare a informaţiilor, dar şi cu evenimentele aflate în derulare, care ajută la contextualizarea datelor într-o anchetă jurnalistică documentată prin procedee specifice „Data journalism”.