Fotojurnalism
Lector univ. dr. Alexandra Bardan
Anul II, semestrul 1

Cursul de fotojurnalism este poziţionat în continuarea abordărilor teoretice ale cursului de DTP/ publicare asistată de calculator din anul I, semestrul 1 şi vizează o aprofundare a culturii vizuale pe partea de specialitate, de jurnalism.

Două fenomene relativ recente indică necesitatea acestui curs, în primul rând introducerea tehnologiei digitale, cu consecinţele sale directe: democratizarea fotografiei şi o inflaţie de imagine, nu întotdeauna de cea mai bună calitate. Efervescenţa revoluţiei digitale a repus în cauză nu doar modele de presă, de business, ci şi modele profesionale. S-a creat falsa impresie că un aparat foto digital performant poate să pună semnul egalităţii între profesionist şi amator. Or, dincolo de competenţele tehnice necesare, rapoarte ale unor organizații socioprofesionale (Fundația World Press Photo, Centrul Pulitzer sau Federația Europeană a Jurnaliștilor) impun imaginea fotojurnalistului ca povestitor vizual, spre deosebire de fotograful amator, care poate să surprindă, punctual, o imagine relevantă.

Un al doilea fenomen, mai degrabă local, este determinat de numărul redus al programelor de formare specializată. Pe termen lung, lipsa unei minime educaţii vizuale influenţează negativ nu doar calitatea produselor jurnalistice, prin folosirea greşită a fotografiei de presă, dar şi relaţiile de muncă din redacţie, mai precis desconsiderarea fotojurnalistului, văzut ca un simplu executant (A. Bardan, „Fotojurnalismul românesc”, Proiect de cercetare 2012-2015, citat în comunicarea „Les photojournalistes: une espèce en voie de disparition en Roumanie?").