Cursuri opționale, specializarea Comunicare şi relaţii publice

Anul II, semestrul 2 (1 curs din 3)
De la idee la business (Oana Călin)
Noile mișcări sociale și participarea cetățenească (Oana Băluță)
Structuri ale imaginarului (Florica Iuhas)

Anul III, semestrul 1 (1 curs din 3)
PR bancar
Relații publice pentru sănătate
Relații publice guvernamentale

Anul III, semestrul 2 (1 curs din 3)
Campanii online de RP
Relații publice pentru instituții non-profit (Valentina Boureanu)
Strategii de comunicare în PR (Mihaela Păun)