Criterii de evaluare a lucrărilor de diplomă - cercetare/ proiect

Criterii de evaluare a lucrărilor de diplomă - cercetare

Criterii comune: lucrare de cercetare sau proiect

 • Concordanța dintre titlul temei și conținutul lucrării
 • Concordanța dintre partea explicativă și partea de cercetare / proiect.
 • Fundamentarea (explicarea/ motivarea) importanței / necesității proiectului practic sau de cercetare.
 • Listă de referințe întocmită cf. unui standard: APA, Chicago, Harvard cu citarea corectă în text a surselor.
Criterii specifice proiectelor de cercetare
 • Existența unui corpus de date.
 • Reprezentativitatea corpusului de date.
 • Alegerea unei metode de cercetare și folosirea/implementarea ei corectă.
 • Interpretarea datelor obținute în concordanță cu titlul temei.
 • Elaborarea unei concluzii în legătură cu tema aleasă și cu cercetarea propusă.


Criterii de evaluare a lucrărilor de diplomă - proiect (produs)

Criterii comune: lucrare de cercetare sau proiect
 • Concordanța dintre titlul temei și conținutul lucrării
 • Concordanța dintre partea explicativă și partea de cercetare / proiect.
 • Fundamentarea (explicarea/ motivarea) importanței / necesității proiectului practic sau de cercetare.
 • Listă de referințe întocmită cf. unui standard: APA, Chicago, Harvard cu citarea corectă în text a surselor.
Criterii specifice proiectelor practice (produs)
 • Urmărirea etapelor de management de proiect.
 • Explicarea modalității de realizare a proiectului (produsului) A/ V/ MM/P/.
 • Explicarea (prezentarea) dificultăților/ problemelor în realizarea proiectului.
 • Explicarea (prezentarea) modalităților de implementare / valorificare a proiectului.
 • Elaborarea unei concluzii în legătură cu tema aleasă și cu proiectul realizat.