Bibliografia examenului de licenţă: sesiunile iunie 2015 şi ianuarie-februarie 2016

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial 309 din 5 mai 2011, examenul de finalizare a studiilor, nivel licenţă, începând din sesiunea iunie 2012, este compus din două probe:
a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
b) Proba 2: Prezentarea  şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.

Studenţii din promoţiile anterioare, care susţin examenul de licenţă în iunie 2012 sau în sesiunile ulterioare, vor da examen pe această nouă structură.


Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor
La Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării proba de evaluare a cunoştinţelor va consta într-un examen grilă.
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Jurnalism
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Comunicare şi Relaţii publice
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Publicitate

În consiliul profesoral din 10.03.2014 s-a votat ca testul de la proba scrisă de licenţă să conţină numai itemi cu o singură variantă de răspuns corectă. Testul va conţine şi itemi cu răspuns deschis.

Pentru specializarea Jurnalism


Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în sistemul mass-media,
 • Tehnici de colectare a informaţiilor & Tehnici de redactare,
 • Deontologie & Dreptul comunicării publice.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Presă scrisă,
 • Presă audiovizuală,
 • Multimedia-Internet,
 • Sociologia jurnaliştilor.

Pentru specializarea Comunicare şi Relaţii publice

Disciplinele fundamentale sunt:
 • Introducere în relaţii publice,
 • Deontologie & Dreptul comunicării publice,
 • Marketing politic.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Gestiunea crizei şi
 • Tehnici de redactare în relaţii publice.

Pentru specializarea Publicitate

Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în publicitate,
 • Introducere în teoria comunicării şi
 • Semiotică.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Creaţie în publicitate,
 • Comportamentul consumatorului,
 • Managementul agenţiei de publicitate.

Proba 2 - lucrarea de absolvire
Consultaţi Ghidul lucrării de finalizare a studiilor.Bibliografia examenului de licenţă:
sesiunile iunie-iulie 2015 şi ianuarie-februarie 2016


Proba 1: examen grilă, specializarea JURNALISM

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în sistemul mass-media

Beciu, Camelia, Sociologia comunicarii si a spaţiului public, Iaşi, Polirom, cap. “Comunicarea şi spaţiul public” (pp.69-86) şi din cap. IV “Mass media şi noul spaţiu public” (pp. 87-99).
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), cap. "Dimensiunea economică a sistemului mass media", ( pp. 43-73), cap. "Efecte ale comunicarii de masa", (pp. 149-181).
Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, 2012, Iași, Polirom, Economia mass media, din  cap. ”Industriile culturale”, (pp.9 – 51), cap. “Concurenţă, concentrare, pluralism” (pp.87-110).
Rieffel Remy, Sociologia mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. "Mass media, opinia publica şi spaţiul public" (pp. 37-57).


Tehnici de colectare a informaţiei (TCI) şi Tehnici de redactare (TR)

TCI
Ghid Juridic pentru ziarişti, 2009, ed. III-a, Active Watch, pp. 137-160, 168-170 si 173-177, disponibil la http://www2.cji.ro/userfiles/file/AMP/ghidul_ziaristi_web.pdf
Lazăr Mirela, “Metode şi tehnici de colectare a informaţiilor” in Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 19-34.
Randall David, Jurnalistul universal, Iaşi, Polirom, 1998, pp. 64-101.

TR
Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 193-218.
Roşca Luminiţa, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, 2004, pp. 70-97; 102-114;128-138.


Deontologie, dreptul comunicării publice

Stanomir, Ioan (2009), "Libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie: drepturi şi responsabilităţi ale jurnaliştilor", în Coman, Mihai, coord., Manualul de jurnalism, Polirom, Iaşi, pp. 72-106.

Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.    
Constituţia României    
Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.   
Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003,
disponibil pe www.coe.ro/documente/Monitor%20Inf(2003)%203%20roumain.pdf    


Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Insulta şi calomnia în spaţiul public   
Constituţia României, revizuită, Art. 30 - Libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil - art. 70-77 - Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Codul penal, art. 205 - Insulta, art. 206 - Calomnia, art. 207 - Proba verităţii
Decizia nr. 62/ 2007 a Curţii Constituţionale   
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 8/ 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 416/14.06.2011.   
Runcan Miruna, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pp. 178-214.

Dreptul de autor   
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
•    Domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
•    Subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
•    Obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
•    Conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1; art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
•    Noţiunea de comunicare publică (art.15);
•    Durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
•    Limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
•    Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
•    Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87).

Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică. Protecţia surselor
Christians GC et al, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 216-225.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 49-58.   
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicată, Art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.     

Conflictul de interese   
Plasarea de produse, publicitatea mascată   
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicata, Art.1, Art. 27, Art. 29, Art. 31.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului     audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 93-100.   

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Presa scrisă

Coman Mihai
(coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 327-366, pp. 378-392; 394-422.
Roşca Luminiţa, Surugiu Romina, Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 9-61


Presa audiovizuală

Radio

Joanescu Irene, Radioul modern, Bucureşti, ALL, 1999, cap. 2.5 ”Scrierea ştirilor”, p. 82-104.
Joanescu Irene, Radioul modern, Bucureşti, ALL, 1999, cap. ”Este timpul pentru o poveste”, p. 199 - 226.
Șimonca Ovidiu, "Relatarea și pachetul radio" în Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), p.530 - 538.

Televiziune

Bignell Jonathan, Orlebar Jeremy, Manual practic de televiziune, Cap. "Genuri şi formate" pp. 65 -77, Cap. "Ştirile şi informaţiile de actualitate: sfera publică" pp.128 – 139, Editura Polirom, Iaşi, 2009.   
Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2001 (ediţia a II-a), Vol. 1, Cap. "Jurnalismul de televiziune" pp. 237 – 261; Vol. 2, Cap. "Interviul de televiziune" pp. 196 – 218, Cap. "Reportajul de televiziune" pp. 219 – 240.
Zeca-Buzura Daniela, Jurnalismul de televiziune, din Cap. "Ştirea de televiziune şi jurnalul televizat", doar partea de jurnal, pp. 50 – 70, Editura Polirom, Iaşi, 2005.


Multimedia-Internet

1. Tipuri de site-uri şi documente Web

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul ”Types of Web Sites and Documents”. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/6-types-of-sites.html 

2. Realizarea site-urilor Web - etape
Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne
    Cap. 2.3  Etape pentru realizarea site-ului Web, pp. 18 – 25,
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Chapter: The Site Development Process, Accesat la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/7-development-process.html  

3. Structura hypertext/hypermedia
Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne
Cap. 2.1 Structura hipertext / hipermedia, pp. 10 - 14, 
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitol: Site Structure. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/3-site-structure.html 

4. Textul pe Web
Loker, K. (September 2, 2012). ‘Text is a UI’: How Journalists Can Work Usability into Online Words’. Mediabistro.com. Accesat de la http://www.mediabistro.com/10000words/text-is-a-ui-usability-journalism-design_b15174 

5. Imaginea pe Web
Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne,
Cap. 4. Elemente multimedia în paginile Web,
Imaginea bitmap si culoarea, pp 53 – 60, 
Imaginea vectorială pp.66-67,
Animaţia pp.69- 75,

6. Sunetul pe Web şi podcasting
Digital Audio de la Sampling pp. 3-7 cu pagina în Print Preview.  Accesat de la http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio
Nipissing University, Introduction to podcasting. Accesat de la  http://www.nipissingu.ca/education/kenw/Introduction%20to%20Podcasting.pdf

7. Video pe Web
Introduction - How to Create Streaming Video. Accesat de la http://www.mediacollege.com/video/streaming/overview.html
Formate de fişiere, accesat de la http://www.w3schools.com/html/html_media.asp

8. Web Design / layout / utilizabilitate Web
Burton, K. (2012, January). Web Design Trends 2012, (6 pg) Accesat de la http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/web-design-trends-2012.21055.html
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul: "Sidebar: Universal Design Principles". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/2-universal-usability/3-universal-design.html   
    Capitolul: "Presenting Information Architecture". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/4-presenting-information.html  
Sampson, Jared L. (June 04, 2010), Four Important Things to Remember When it Comes to Website Design, Web Design Library, (2 pg) Accesat de la http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/four-important-things-to-remember-when-it-comes-to-website-design.17954.html

9. UGC
OECD (2007). Participative web: user-created content. Accesat de la http://www.oecd.org/sti/38393115.pdf
Definition and Measurement - pp. 8-9 
Types Of User-Created Content and Distribution Platforms - pp. 15-20


10. SEO, SEM

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul "Search Engine Optimization".  Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/4-search-engine-optimization.html
SMM (2010). The Complete Guide to Social Media From The Social Media Guys.  Pag 9, 10, 11, 12. Accesat de la http://rucreativebloggingfa13.files.wordpress.com/2013/09/completeguidetosocialmedia.pdf

11. Tehnologii Web (HTML, CSS)
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul "Semantic Content Markup". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/2-semantic-markup.html

12. Bookmarking social şi RSS
Sureau, Denis, RSS Tutorial, building and using a RSS feed, step by step, (4 pg). http://www.xul.fr/en-xml-rss.html#overview
Shivalingaiah, D., Naik, Umesha. (2011). Social Networking Tools: Social Bookmarking and Social Tagging. Accesat de la http://ir.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/1600/7.pdf

NB. Paginile de pe Web s-au numerotat cu afişare în Print Preview.


Sociologia jurnaliştilor

Coman Mihai
, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, (ed. a III-a), 2007, Cap. "Statutul profesional al jurnalistului",  (pp. 235-262), cap. "Organizarea activităţilor în instituţiile de presă" (pp.263-294), "Cultura profesională" (pp.318-344).
Rieffel Remy, Sociologia mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. "Profesionistii mass media" (pp. 127-157).
Vlăsceanu, Mihaela, Organizaţii şi comportament organizaţional, Iaşi, Polirom, 2003, cap. ”Cultura organizaţională” (pp.262-280).
Zeliezer, Barbie, Despre jurnalism la modul serios, Iaşi, Polirom, 2007, din cap. “Sociologia şi jurnalismul” (pp.61-86).
Proba 1: examen grilă, specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în relaţii publice

Coman, Cristina, Relaţii publice - principii şi strategii, Ed. Polirom, 2001, Cap. I, "Relaţii publice - cadru general", (pag. 13 - 43)
Coman, Cristina
, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004, Cap. II, “Relatiile publice si activitatile conexe”, (pp.18-28)
Coman, Cristina
, Comunicarea de criză, Ed. Polirom, 2009, Cap. VII,  "Imaginea, identitatea, reputaţia" (pag. 209 – 224)
Cmeciu, Camelia
, Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2013, Cap. I, “Definiţii şi caracteristici ale campaniilor de relaţii publice”, (pp. 9 – 19); Cap. II, “Tipologii ale campaniilor de relaţii publice”, (pp. 21 – 33)
Newsom, Doug, Carrell, Bob
, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2011 (ediţia a II-a), Cap III “Persuasiunea” (pp.56-77); 
Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean
, Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 (ediţia a II-a), Cap I, “Rolurile şi specializările relaţiilor publice” (pp.17 – 42); Cap. VI, “Argumente teoretice în sprijinul relaţiilor publice” (pp. 178 – 213)
Oliver, Sandra
, Strategii de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2009. Cap. II, “Rolul esenţial al PR-ului în conducerea companiei” (pp. 51 – 81); Cap. III, “Managementul reputaţiei: o societate condusă de celebrităţi” (pp. 83 - 98)
Sims, Ronald R.,
Ethics and Corporate Social Responsibility, Greenwood Publishing Group, Inc., 2003. Cap. 3, “Understanding Corporate Citizenship: Social Responsibility, Responsiveness and Performance” (pp. 38 - 50)

Deontologie, dreptul comunicării publice

1.      Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.
Constituţia României,
Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003, pe www.coe.ro/documente/Monitor%20Inf(2003)%203%20roumain.pdf

2.      Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Insulta si calomnia în spaţiul public
Constituţia României, revizuită, art. 30 - libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil - art. 70-77 - respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane


3.      Dreptul de autor
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
-          domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
-          subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
-          obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
-          conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1;art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
-          noţiunea de comunicare publică (art.15);
-          durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
-          limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
-          operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
-          operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87);
Newsom, D. şi Haynes, J., 2011, Redactarea materialelor de relaţii publice, Influenţa legilor şi reglementărilor – Legi negative, Contracte, pp. 46-48.; despre plagiat – pp. 50-51.

4.      Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică
Newsom, D. şi Haynes, J., 2011,
Redactarea materialelor de relaţii publice, Influenţa standardelor din practica relaţiilor publice, pp. 43-46.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, art. 49-58.
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, republicată, art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.

Comunicările comerciale audiovizuale
Legea audiovizualului, nr. 504 din 2002, republicata, art.1, art.27, art. 29, art.31,
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, art. 93-100.

Publicitate şi sponsorizări
Newsom, VanSlyke Turk si Kruckeberg,
2010, Totul despre relaţiile publice, Polirom, pp. 234-240.

Marketing politic

Barbaros, Corina (2014), Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune, Ed. Adenium, Iași, pp. 97-110
Momoc, Antonio
(2014), Comunicarea 2.0. New media, participare și populism, Ed. Adenium, Iași, pp. 67-86, 123-151, 164-216.
Trent, Judith S., Friedenberg, Robert V., Denton Robert E, (2011)
Political Campaign Communication: Principles and Practices, Rowman&Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Toronto, 7th Edition, pp. 69-115.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Gestiunea crizei

Coman, Cristina, Comunicarea de criză - tehnici şi strategii, Ed.Polirom, 2009, Cap. I, “Criza: definiţii, caracteristici, tipologii” (pp.13 – 43); Cap. II, “Etapele evoluţiei unei crize”  (pp. 49 – 65);   Cap. IV, “Comunicarea cu presa în timpul crizei” (pp 91 – 138); Cap. V, “Managementul crizei”, (pp. 143-177); Cap. VI, “Strategiile de comunicare” (pp. 181 -206)
Newsom, Doug, Van Slyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean,
Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2010 (editia a II-a), Cap. XIII, “Criză şi credibilitate”, (pp. 431 – 464)

Redactarea materialelor de relaţii publice

Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004, Cap. IX, "Comunicatul de presă" (pp. 104-141); Cap. XIII, "Comunicarea pentru radio şi televiziune" (pp.198-207); Cap. XIV, “Vizita şi voiajul de presă” (pp. 208 – 230)
Newsom, Doug, Carrell, Bob,
Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2011, Cap. IX, “Doasarele pentru mijloacele de comunicare …..”, (212 – 241); Cap. 14, "Buletinele informative" (pp. 331 - 352);  Cap. XV, "Broşurile" (pp. 353 - 372); Cap. XVI, “Revistele” (pp.373-384) , Cap. XVII "Discursurile, prezentările şi alte tipuri de mesaje transmise oral" (pp. 386 – 398).Proba 1: examen grilă, specializarea PUBLICITATE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în publicitate

Belch & Belch, Introduction to Advertising and Promotion, Irwin, Burr Il, 1993, p.171-183; (Poziționarea); 433-449; 464-468; 480-490; 504-509.(Publicitatea și media).
Petre, Dan şi Nicola, Mihaela
(2004), Introducere în publicitate. Bucureşti: Comunicare. ro pp. 44-65 („Funcţiile publicităţii”, „Tipuri de publicitate”, „Obiectivele campaniei de publicitate”, „Canalele media utilizate în publicitate”)
Trout, Jack şi Rivkin, Steve
(2006). Diferenţiază-te sau mori. Bucureşti: Brandbuilders pp. 11-19 („Ce s-a întâmplat cu propunerea unică de vânzare”)
Popescu, Costin
(2005). Introducere în publicitate. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti pp. 15-28; 29-41;79-95 : 95-108, 111-117; („Marketing publicitar”, „Cercetarea publicitară”; „Ansamblul de marketing”; „Tipuri de publicitate”; „Enunţul publicitar”; „Formate de reclamă”).

Semiotică

Bougnoux, Daniel, 1998, Introduction aux sciences de la communication, Paris, Ed. La Découverte et Syros (trad. rom. Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Polirom 2000, pp. 41-52, cap. „A semnifica").
Klinkenberg, Jean Marie,
1996, Précis de sémiotique générale, de Boeck & Larcier, (trad. rom. Introducere în semiotica generală, Iaşi, Institutul European, 2004, pp.155-163, subcap. "Naraţiunea”).
Adam Jean-Michel, Bonhomme Marc
, 2005, Argumentarea publicitară. Retorica elogiului și a persuasiunii, Iași, Institutul European, pp. 255-275 (”Imaginea publicitară. Abordarile semiotice”)
Rovenţa-Frumuşani, Daniela
, 1999, Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European, pp. 59-71, cap. "Ferdinand de Saussure şi modelul diadic al semnului"; pp. 78-93, cap. "Charles Sanders Peirce şi modelul triadic al semnului"; pp.103-128, cap. "Semiotica naraţiunii".
Rovenţa-Frumuşani, Daniela
, 2012, Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze, București, Tritonic, pp 155-176, cap. „Semiotica discursului publicitar”.

Introducere în teoria comunicării

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea, Comunicarea nonverbală: gesturile și postura, București, Comunicare.ro, București, 2005, pp. 41-51; pp. 129-137.    
Severin Werner, Tankard, James
, Perspective asupra teoriilor comunicarii de masă, Iasi, Polirom, Iaşi, 2004, p. 163-168 ; 171-201.
Marian Petcu
, coord., Dicţionar enciclopedic de comunicare şi termeni asociaţi, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014, p. 110-115.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Creaţie în publicitate

Popescu Costin, Publicitatea, o estetică a persuasiunii, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, pp. 44-66, 66-93, 94-108, 122-145, 178-189.
Olins, Wally, 2006,
On brand, London, Thames & Hudson, (trad. rom. Despre Brand, 2006, Bucuresti, comunicare.ro)
Cap. 5 - Brandurile pe scena globală, pp. 80-96
Cap. 9 - Cum se creează şi se susţine un brand, pp. 146-168

Comportamentul consumatorului

1. Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong Veronica, Principiile marketingului – ediţia europeană, Teora, 2008:
Cap. 5 - Pieţe de consum. Comportamentul de cumpărare, pp. 181-229.
Cap. 7 - Segmentarea, vizarea şi poziţionarea, pp. 265-316.
Cap. 18 - Marketingul în era digitală, pp. 770-818.

Managementul agenţiei de publicitate

Petre, Dan şi Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate, Bucureşti: Ed. Comunicare.ro, 2004, pp. 25-34; (“Scurt istoric al publicitaţii”) pp. 79-86. („Structura agenției de publicitate”); pp. 153-174 (“Media în publicitate”); pp. 221-225 (“Bugetarea în publicitate”);
Aaker, David
, Managementul capitalului unui brand, Bucureşti: Ed. Brandbuilders, 2005: pp. 1-42; ( “Ce înseamnă capitalul unui brand?”); 138-162 (“Asocierile brandului: decizia de poziţionare”); pp. 302-328 (“Revitalizarea unui brand”);
Petcu, Marian
, O istorie ilustrată a publicităţii româneşti, pp. 57-72. (“Agenţiile de publicitate”).
Olins, Wally
, Despre brand, Bucureşti: Ed. Comunicare.ro, 2006, pp. 148-166; (“Cum se creează şi se susţine un brand”)
Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald
, Manual de publicitate, Cele mai moderne tehnici, teorii şi metode din domeniul publicităţii, Bucureşti: Ed. Teora, 2002, partea a III-a, pp. 153-188 (capitolul 5, “Agenţia de publicitate, servicii de comunicare şi alte servicii”).