Bibliografia examenului de licenţă: sesiunile iunie 2013 şi ianuarie-februarie 2014

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial 309 din 5 mai 2011, examenul de finalizare a studiilor, nivel licenţă, începând din sesiunea iunie 2012, este compus din două probe:
a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
b) Proba 2: Prezentarea  şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.

Studenţii din promoţiile anterioare, care susţin examenul de licenţă în iunie 2012 sau în sesiunile ulterioare, vor da examen pe această nouă structură.


Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor
La Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării proba de evaluare a cunoştinţelor va consta într-un examen grilă.
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Jurnalism
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Comunicare şi Relaţii publice
Bibliografia pentru examenul grilă - specializarea Publicitate

Pentru Specializarea Jurnalism


Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în sistemul mass-media,
 • Tehnici de colectare a informaţiilor & Tehnici de redactare,
 • Deontologie & Dreptul comunicării publice.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Presă scrisă,
 • Presă audiovizuală,
 • Multimedia-Internet,
 • Sociologia jurnaliştilor.

Pentru Specializarea Comunicare şi Relaţii publice:

Disciplinele fundamentale sunt:
 • Introducere în relaţii publice,
 • Deontologie & Dreptul comunicării publice,
 • Marketing politic.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Gestiunea crizei şi
 • Tehnici de redactare în relaţii publice.

Pentru Specializarea Publicitate

Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în publicitate,
 • Introducere în teoria comunicării şi
 • Semiotică.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Creaţie în publicitate,
 • Comportamentul consumatorului,
 • Managementul agenţiei de publicitate.

Proba 2 - lucrarea de absolvire
Consultaţi Ghidul lucrării de finalizare a studiilor.Bibliografia examenului de licenţă:
sesiunile iunie-iulie 2013 şi ianuarie-februarie 2014


Proba 1: examen grilă, specializarea JURNALISM

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în sistemul mass-media

Bertrand C. J., "Funcţiile mass media. Regimuri, actori, roluri" ... în C.J. Bertrand (ed.) Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Polirom, 2001.
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 (ediţia a II-a), cap. "Dimensiunea economică a sistemului mass media".
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 (ediţia a II-a), cap. "Efectele mass media".
Rieffel Remy, Sociologia mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. "Mass media, opinia publica şi spaţiul public".

Tehnici de colectare a informaţiei (TCI) şi Tehnici de redactare (TR)

TCI
Ghid juridic pentru jurnalişti (2009), ed. III, ActiveWatch, pp. 156-160 şi 173-175, disponibil pe http://www.activewatch.ro/Assets/Upload/files/ghidul_ziaristi_ed_III_web.pdf
Lazăr Mirela,
“Metode şi tehnici de colectare a informaţiilor” in Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 19-26 şi 30-34.
Randall David, Jurnalistul universal, Iaşi, Polirom, 1998, pp. 64-101.

TR
Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 193-218.
Roşca Luminiţa, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, 2004, pp. 102-114 şi 128-138.

Deontologie, dreptul comunicării publice

Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.

Constituţia României

Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003,
pe www.coe.ro/documente/Monitor%20Inf(2003)%203%20roumain.pdf


Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Insulta si calomnia în spaţiul public


Constituţia României, revizuită, Art. 30 - libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil - art. 70-77 - respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Codul penal, art. 205 - insulta, art. 206 - calomnia, art. 207 - proba verităţii
Decizia nr. 62/ 2007 a Curţii Constituţionale
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 8/ 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 416/14.06.2011.
Runcan Miruna, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pp. 178-214.


Dreptul de autor
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
 • Domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
 • Subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
 • Obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
 • Conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1;art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
 • Noţiunea de comunicare publică (art.15);
 • Durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
 • Limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
 • Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
 • Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87).

Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică. Protecţia surselor

Christians GC
et al, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 216-225.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 49-58.
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicată, Art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.


Conflictul de interese

Plasarea de produse, publicitatea mascată
a.    Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicata, Art.1, Art. 27, Art. 29, Art. 31.
b.    Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 93-100.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Presa scrisă

Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 351-366, pp. 397-407, pp. 415-422 (32 p)
Roşca Luminiţa, Surugiu Romina, Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 9-53 (44 p)

Presa audiovizuală

Radio
Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), p. 485-528.

Televiziune

Bignell Jonathan, Orlebar Jeremy, Manual practic de televiziune, Cap. "Genuri şi formate" pp. 65 -77, Cap. "Ştirile şi informaţiile de actualitate: sfera publică" pp.128 – 139, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
Coman Mihai
(coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2001 (ediţia a II-a), Vol. 1, Cap. "Jurnalismul de televiziune" pp. 237 – 261; Vol. 2, Cap. "Interviul de televiziune" pp. 196 – 218, Cap. "Reportajul de televiziune" pp. 219 – 240.
Zeca-Buzura Daniela
, Jurnalismul de televiziune, din Cap. "Ştirea de televiziune şi jurnalul televizat", doar partea de jurnal, pp. 50 – 70, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

Multimedia-Internet

OPŢIONAL SPECIALIZAREA JURNALISM MULTIMEDIA – INTERNET

Subiecte şi bibliografie - 120 pagini
1. Tipuri de site-uri şi documente Web
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul ”Types of Web Sites and Documents”, Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/6-types-of-sites.html  (6 pag.)

2. Realizarea site-urilor Web - etape
Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne
    Cap. 2.3  "Etape pentru realizarea site-ului Web", pp. 18 – 25, (7 pg)
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition,
    Capitolul "The Site Development Process", Accesat la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/7-development-process.html   (11 pag.)

3. Structura hypertext/ hypermedia
Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne
    Cap. 2.1 "Structura hypertext / hypermedia", pp. 10 - 14,  (4 pg)
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul "Site Structure", Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/3-site-structure.html  (8 pag.)

4. Textul pe Web
Loker, K. (September 2, 2012). ‘Text is a UI’: How Journalists Can Work Usability into Online Words’. Mediabistro.com, Accesat de la http://www.mediabistro.com/10000words/text-is-a-ui-usability-journalism-design_b15174  (2 pag.)

5. Imaginea pe Web
Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne
    Cap. 4. "Elemente multimedia în paginile Web":
    Imaginea bitmap şi culoarea, pp 53 – 60 (7 pag)
    Imaginea vectorială, pp. 66-67 (1 pag)
    Animaţia, pp. 69- 75 (6 pag)

6. Sunetul pe Web şi podcasting
Digital Audio de la Sampling, pp. 3-7 cu pagina in Print Preview.  Accesat de la http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio    (4 pg).
Nipissing University, Introduction to podcasting. Accesat de la  http://www.nipissingu.ca/education/kenw/Introduction%20to%20Podcasting.pdf
    (2 pg.)

7. Video pe Web
Introduction - How to Create Streaming Video. Accesat de la http://www.mediacollege.com/video/streaming/overview.html (2 pg.)
Formate de fisiere, accesat de la http://www.w3schools.com/html/html_media.asp (2pg)

8. Web Design/ layout/ utilizabilitate Web
Burton, K. (2012, January). Web Design Trends 2012, (6 pag) Accesat de la http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/web-design-trends-2012.21055.html
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, 
    Capitolul "Sidebar: Universal Design Principles". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/2-universal-usability/3-universal-design.html    (2 pg.)
    Capitolul "Presenting Information Architecture". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/4-presenting-information.html   (7 pg.)
Sampson, Jared L. (June 04, 2010), "Four Important Things to Remember When it Comes to Website Design", Web Design Library, (2 pg) Accesat de la http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/four-important-things-to-remember-when-it-comes-to-website-design.17954.html

9. UGC
OECD (2007). PARTICIPATIVE WEB: USER-CREATED CONTENT. Accesat de la http://www.oecd.org/dataoecd/57/14/38393115.pdf 
     Definition and Measurement, pp. 8-9 
     Types Of User-Created Content and Distribution Platforms, pp 15-20 (7 pag).

10. SEO, SEM
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition,
    Capitolul "Search Engine Optimization". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/4-search-engine-optimization.html
    (8 pg.)
The Complete Guide to Social Media From The Social Media Guys (2010), Pag. 10, 11, 12. Accesat de la http://www.thesocialmediaguys.co.uk/wp-content/uploads/downloads/2011/03/CompleteGuidetoSocialMedia.pdf  (3 pag.)

11. Tehnologii Web (HTML, CSS)
Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition,  
    Capitolul "Semantic Content Markup". Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/2-semantic-markup.html  (4 pag.)

12. Bookmarking social şi RSS
Sureau Denis, RSS Tutorial, building and using a RSS feed, step by step, (4 pag). http://www.xul.fr/en-xml-rss.html#overview
Shivalingaiah, D., Naik, Umesha (2011), Social Networking Tools: Social Bookmarking and Social Tagging. Accesat de la http://ir.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/1600/7.pdf  (15 pag.)

Sociologia jurnaliştilor

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, (ed. a II-a), 2004, Cap. "Statutul profesional al jurnalistului", "Organizarea activităţilor în instituţiile de presă", "Procedurile de rutină în jurnalism".
Van Cuillenburg J.J. et alii, Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, Cap. "Selecţia ştirilor".


Proba 1: examen grilă, specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în relaţii publice

1. Coman Cristina, Relatii publice - principii şi strategii, Ed. Polirom, 2001.
    Cap. 1 "Relaţii publice - cadru general", (pag. 13 - 43)
2. Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2004
    Cap. 16 "Discursurile şi alte tipuri de prezentare" (pag. 371 -381 si 395-397) 
3. Newsom D., Van Slyke J., Kruckeberg D., Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2003
    Cap. 7 "Persuasiunea şi teoriile comunicării" (pag. 257 - 298)
4. Coman Cristina, Comunicarea de criză,  Ed. Polirom, 2009
    Cap. 7 "Imaginea, identitatea, reputaţia" (pag. 209 – 224)

Deontologie, dreptul comunicării publice

1. Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.
Constituţia României,
Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003,
pe www.coe.ro/documente/Monitor%20Inf(2003)%203%20roumain.pdf

2. Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Insulta si calomnia în spaţiul public
Constituţia României,
revizuită, Art. 30 - Libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil
- Art. 70-77 - Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Codul penal,
Art. 205 - Insulta, Art. 206 - Calomnia, Art. 207 - Proba verităţii
Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 416/14.06.2011.
Runcan Miruna, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pp. 178-214.

3. Dreptul de autor
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
 • Domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
 • Subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
 • Obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
 • Conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1;art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
 • Noţiunea de comunicare publică (art.15);
 • Durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
 • Limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
 • Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
 • Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87).
4. Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică
Christians GC et al, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 216-225.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 p
rivind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 49-58.
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului,
republicată, Art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.

Comunicările comerciale audiovizuale.
a.    Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicata, Art.1, Art. 27, Art. 29, Art. 31.
b.    Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 93-100.
c.    Publicitate şi sponsorizări - Newsom, VanSlyke Turk şi Kruckeberg,
Totul despre relaţiile publice, Polirom, 2010, pp. 229-234

Marketing politic

Bulai Alfred, (1999), Mecanismele electorale ale societăţii româneşti, Ed. Paideia, Bucureşti, pp. 98- 107, 141-143, 147-150, 154-156, 168-169, 204-209
Momoc Antonio, "The Rising of Romanian President Traian Băsescu and the role of digital guerilla" în Emiliana De Blasio, Matthew Hibberd, Michele Sorice (editori), Leaders and New Trends in Political Communication, Ed. LUISS, CMCS, Roma, Italia, 2011, pp. 79-95.
Momoc Antonio, "Candidaţii populişti şi noile tehnologii (Blog, Facebook, YouTube) în alegerile prezidenţiale din 2009″ în Revista Sfera Politicii numărul cu tema Partide şi alegeri, editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă", vol. XVIII, nr. 8 (162), august 2011, pp. 39-46
Momoc Antonio, "Online Negative Campaign in the 2004 Romanian Presidential Elections" in Styles of Communication, Vol. 2, No 1 (2010), Danubius University Press, Galaţi, pp. 89-99
Ries Al, Trout Jack, (f.a.) Marketing ca război, Ed. Antet Press, pp. 23-26, 37-44, 45-54, 55-63,66-76
Teodorescu Bogdan, Dorina Guţu, Radu Enache, (2005), Cea mai bună dintre lumile posibile - Marketingul politic în România (1990 - 2005), Ed. Comunicare.ro, pp. 107-116, 132-140, 197-210


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Gestiunea crizei

1. Coman Cristina, Comunicarea de criză - tehnici şi strategii, Ed.Polirom, 2009.
    Cap. 1 pag. 13 - 42
    Cap. 5 pag. 150 - 166 şi 171-176
    Cap. 6 pag. 181 - 209.

Redactarea materialelor de relaţii publice

1. Coman Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004.
    Cap. 9 "Comunicatul de presă" (pag. 104-141)
    Cap. 13 "Comunicarea pentru radio şi televiziune" (pag.198-208)
2. Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2004
    Cap. 17 "Buletinele informative" (pag. 399-410)
    Cap. 19 "Revistele şi rapoartele anuale" (pag. 435-440 şi 444-455)
3. Coman Cristina, Comunicarea de criză - tehnici şi strategii, Ed.Polirom, 2009.
    Cap. 4 "Comunicarea cu presa în timpul crizei" (pag. 112-137)


Proba 1: examen grilă, specializarea PUBLICITATE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în publicitate

1. Bovée Arens, Contemporary Advertising, Irwin, Burr Ridge IL, 1994, p.139-150, 151-170.
2. Belch Belch, Introduction to Advertising and Promotion, Irwin, Burr Ridge IL, 1993, p.171-183,443-439, 464-468, 480-490, 504-509.
3. Popescu Costin, Introducere în publicitate, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, p.43-55, 79-95, 111-119.

Semiotică

1. Rovenţa-Frumuşani Daniela, 1999, Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European, pp. 78-128.
2. Zelizer Barbie, 2007, Cap. „Studiile lingvistice şi jurnalismul” in Despre jurnalism la modul serios, Iaşi, Polirom, pp.136-141, 145-148.

Introducere în teoria comunicării

1. Chelcea Septimiu, Ivan Loredana, Chelcea Adina, 2005, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, Bucureşti, Comunicare.ro, p.41-51; 129-137.
2. Severin Werner, Tankard James, 2004, Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, Iaşi, Polirom, p. 163-168, 171-201.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Creaţie în publicitate

1. Popescu Costin, Publicitatea, o estetică a persuasiunii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 46-66, 66-93, 94-108, 122-145,178-189, 223-238.

Comportamentul consumatorului

1. Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong Veronica, Principiile marketingului – ediţia europeană, Teora, 1998:
    Cap. 7, "Piaţa mărfurilor de larg consum", pp. 337-383
    Cap. 9, "Segmentarea şi alegerea pieţei-ţintă", pp.437-479
    Cap. 10, "Poziţionarea", pp. 490 – 523

Managementul agenţiei de publicitate

1. Managementul capitalului de brand: David Aaker, Managementul capitalului unui brand, Ed. Brandbuilders, 2005, cap. 1 "Ce înseamnă capitalul unui brand?", pp. 15-58;
2. Agenţia de publicitate/ conceptul de “agenţie de publicitate”/ clasificarea agenţiilor de publicitate: J. Thomas Russel, W. Ronald Lane, Manual de publicitate, Cele mai moderne tehnici, teorii şi metode din domeniul publicităţii, Ed. Teora, partea a III-a, Capitolul 5, "Agenţia de publicitate, servicii de comunicare şi alte servicii", pp.153-188;
3. Istoria agenţiilor de publicitate româneşti: Marian Petcu, O istorie ilustrată a publicităţii româneşti, Ed. Tritonic, 2002, Cap. "Agenţiile de publicitate", pp.57-72.
4. Clasificarea departamentelor într-o agenţie de publicitate şi specificul joburilor: Dan Petre şi Mihaela Nicola, Introducere în publicitate, Ed. Comunicare.ro, 2004, pp. 79-86.