Bibliografia examenului de licenţă: sesiunile iunie 2012 şi ianuarie-februarie 2013

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial 309 din 5 mai 2011, examenul de finalizare a studiilor, nivel licenţă, începând din sesiunea iunie 2012, este compus din două probe:
a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
b) Proba 2: Prezentarea  şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.

Studenţii din promoţiile anterioare, care susţin examenul de licenţă în iunie 2012 sau în sesiunile ulterioare, vor da examen pe această nouă structură.


Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor
La Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării proba de evaluare a cunoştinţelor va consta într-un examen grilă.

Pentru Specializarea Jurnalism


Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în sistemul mass-media,
 • Tehnici de colectare a informaţiilor & Tehnici de redactare,
 • Deontologie & Dreptul comunicării publice.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Presă scrisă,
 • Presă audiovizuală,
 • Multimedia-Internet,
 • Sociologia jurnaliştilor.

Pentru Specializarea Comunicare şi Relaţii publice:

Disciplinele fundamentale sunt:
 • Introducere în relaţii publice,
 • Deontologie & Dreptul comunicării publice,
 • Marketing politic.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Gestiunea crizei şi
 • Tehnici de redactare în relaţii publice.

Pentru Specializarea Publicitate

Disciplinele fundamentale sunt:

 • Introducere în publicitate,
 • Introducere în teoria comunicării şi
 • Semiotică.
Disciplinele de specialitate sunt:
 • Creaţie în publicitate,
 • Comportamentul consumatorului,
 • Managementul agenţiei de publicitate.

Proba 2 - lucrarea de absolvire
Consultaţi Ghidul lucrării de finalizare a studiilor.


Bibliografia examenului de licenţă:
sesiunile iunie-iulie 2012 şi ianuarie-februarie 2013Proba 1: examen grilă JURNALISM

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

I. Introducere în sistemul mass-media

Bertrand C. J., "Funcţiile mass media. Regimuri, actori, roluri" ... în C.J. Bertrand (ed.) Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Polirom, 2001.
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 (ediţia a II-a), Cap. "Dimensiunea economică a sistemului mass media".
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 (ediţia a II-a), Cap. "Efectele mass media".
Rieffel Remy, Sociologia mass media, Iaşi, Polirom, 2008, Cap. "Mass media, opinia publica şi spaţiul public".

II. Tehnici de colectare a informaţiei (TCI) şi Tehnici de redactare (TR)

TCI (32 pag.)
Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 19-26, 31-34, 52-60. (17 pag).
Randall David, Jurnalistul universal, Iaşi, Polirom, 1998, pp. 64-79. (15 pag).

TR (48 pag.)
Coman Mihai (coord.), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 193-218.
Roşca Luminiţa, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom, 2004, pp. 102-114 şi 128-138.

III. Deontologie, dreptul comunicării publice

Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.

Constituţia României

Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003,
pe www.coe.ro/documente/Monitor%20Inf(2003)%203%20roumain.pdf


Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Insulta si calomnia în spaţiul public


Constituţia României, revizuită, Art. 30 - libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil - art. 70-77 - respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Codul penal, art. 205 - insulta, art. 206 - calomnia, art. 207 - proba verităţii
Decizia nr. 62/ 2007 a Curţii Constituţionale
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 8/ 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 416/14.06.2011.
Runcan Miruna, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pp. 178-214.


Dreptul de autor
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
 • Domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
 • Subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
 • Obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
 • Conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1;art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
 • Noţiunea de comunicare publică (art.15);
 • Durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
 • Limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
 • Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
 • Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87).

Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică. Protecţia surselor

Christians GC
et al, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 216-225.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 49-58.
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicată, Art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.


Conflictul de interese

Plasarea de produse, publicitatea mascată
a.    Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicata, Art.1, Art. 27, Art. 29, Art. 31.
b.    Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 93-100.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

IV. Presa scrisă

Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), pp. 351-366, pp. 397-407, pp. 415-422 (32 p)
Roşca Luminiţa, Surugiu Romina, Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 9-53 (44 p)

V. Presa audiovizuală

Radio
Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Iaşi, Polirom, 2009 (ediţia a III-a), p. 485-528.

Televiziune

Coman Mihai (coord), Manual de Jurnalism, vol. 1, ed 2, Iași, Polirom, 2001, pp. 244-246 (raportul între imagine şi cuvânt)
Zeca-Buzura Daniela, Jurnalismul de televiziune, Editura Polirom, Iaşi, 2005, pp. 35-48 (știrea de televiziune); pp. 50-70 (jurnalul de televiziune); pp. 107-119 (interviul).

VI. Sociologia jurnaliştilor

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, (ed. a II-a), 2004, Cap. "Statutul profesional al jurnalistului", "Organizarea activităţilor în instituţiile de presă", "Procedurile de rutină în jurnalism".
Van Cuillenburg J.J. et alii, Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, Cap. "Selecţia ştirilor".

VII. Multimedia-Internet

Subiecte si bibliografie - 70 pagini
1. Realizarea site-urilor Web
Drulă Georgeta
, Site-uri Web - metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne, 2002,
Cap. 2.3  Etape pentru realizarea site-ului Web, pp. 18 - 25, (7 pg)

2. Structura hypertext/hypermedia
Drulă Georgeta
, Site-uri Web - metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne, 2002,
Cap. 2.1 Structura hypertext / hypermedia, pp. 10 - 14,  (4 pg)

3. Imaginea pe Web
Drulă Georgeta
, Site-uri Web - metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne, 2002,
Cap. 4. Elemente multimedia în paginile Web,
    Imaginea bitmap si culoarea) pp 53 - 60,  (7 pg)
    Imaginea vectoriala pp.66-67, (1 pg)
    Animația pp.69- 75, (6 pg)
  
4. Sunetul pe Web
Digital Audio de la Sampling pp3-7 cu pagina in Print Preview.  (4 pg).
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio

5. Video pe Web
Introduction - How to Create Streaming Video, http://www.mediacollege.com/video/streaming/overview.html (2 pg.)
Formate de fișiere, http://www.w3schools.com/html/html_media.asp (2pg)
  
6.    Web Design şi layout
Sampson Jared L. (June 04, 2010)
, Four Important Things to Remember When it Comes to Website Design, Web Design Library, (2 pg) Retrieved from http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/four-important-things-to-remember-when-it-comes-to-website-design.17954.html
Burton K. (2012, January)
, Web Design Trends 2012, (6 pg) Retrieved from http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/web-design-trends-2012.21055.html

7. UGC
OECD, PARTICIPATIVE WEB: USER-CREATED CONTENT, pp. 8-9 (Definition and Measurement) şi pp 15-20 (Types Of User-Created Content And Distribution Platforms) (7 pg). http://www.oecd.org/dataoecd/57/14/38393115.pdf
   
8. SEO
Google. (2010). Search Engine Optimization Starter Guide.
Definition p.2
Create unique, accurate page titles, p.5
Make use of the "description" meta tag, p.7
Improve the structure of your URLs, p.9
Make your site easier to navigate, p.11
Offer quality content and services, p.15
Write better anchor text, p.17
Optimize your use of images, p.19
Use heading tags appropriately, p.20
Promote your website in the right ways, p.29
Make use of free webmaster tools, p.30
(10 pg.)
Retrieved from
http://www.google.co.jp/intl/en/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf

9. RSS
Sureau Denis,
RSS Tutorial, building and using a RSS feed, step by step, (4 pg), http://www.xul.fr/en-xml-rss.html#overview


Proba 1: examen grilă COMUNICARE ŞI  RELAŢII PUBLICE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în relaţii publice

1. Coman Cristina, Relatii publice - principii şi strategii, Ed. Polirom, 2001.
    Cap. 1 "Relaţii publice - cadru general", (pag. 13 - 43)
2. Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2004
    Cap. 16 "Discursurile şi alte tipuri de prezentare" (pag. 371 -381 si 395-397) 
3. Newsom D., Van Slyke J., Kruckeberg D., Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2003
    Cap. 7 "Persuasiunea şi teoriile comunicării" (pag. 257 - 298)
4. Coman Cristina, Comunicarea de criză,  Ed. Polirom, 2009
    Cap. 7 "Imaginea, identitatea, reputaţia" (pag. 209 – 224)

Deontologie, dreptul comunicării publice

1. Libertatea de exprimare şi de informare. Limitele libertăţii.
Constituţia României,
Art. 29  -  Libertatea conştiinţei; Art. 30  -  Libertatea de exprimare; Art. 31  -  Dreptul la informaţie; Art. 57  -  Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor; Art. 53  -  Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi; Art. 20  -  Tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003,
pe www.coe.ro/documente/Monitor%20Inf(2003)%203%20roumain.pdf

2. Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Insulta si calomnia în spaţiul public
Constituţia României,
revizuită, Art. 30 - Libertatea de exprimare.
Noul Cod Civil
- Art. 70-77 - Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Codul penal,
Art. 205 - Insulta, Art. 206 - Calomnia, Art. 207 - Proba verităţii
Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 416/14.06.2011.
Runcan Miruna, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pp. 178-214.

3. Dreptul de autor
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.
 • Domeniul de aplicare al dreptului de autor (art.1);
 • Subiectul dreptului de autor (art.2-6) - noțiunea de autor; prezumţia de autor, anonimatul şi pseudonimul; coautoratul; opera colectivă
 • Obiectul dreptului de autor (art.7-9): operele originale; operele derivate; excepţii de la protecţia legală a dreptului de autor;
 • Conţinutul dreptului de autor (art.10-14, art.14 indice 1;art.14 indice 3; art.14 indice 4;   drepturile morale; drepturile patrimoniale; reproducerea; distribuirea; închirierea; împrumutul;
 • Noţiunea de comunicare publică (art.15);
 • Durata protecţiei dreptului de autor (art.24-30): momentul naşterii dreptului de autor; durata protecţiei drepturilor patrimoniale;
 • Limitele exercitării dreptului de autor (art.33);
 • Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale (art.64-71);
 • Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice (art.82-87).
4. Principiul prezentării adevărului. Rectificarea. Dreptul la replică
Christians GC et al, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001, pp. 216-225.
Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 p
rivind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 49-58.
Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului,
republicată, Art. 6-8, referitor la interzicerea cenzurii, protecţia surselor şi a jurnaliştilor.

Comunicările comerciale audiovizuale.
a.    Legea nr. 504/ 2002 a audiovizualului, republicata, Art.1, Art. 27, Art. 29, Art. 31.
b.    Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, pe www.cna.ro, Art. 93-100.
c.    Publicitate şi sponsorizări - Newsom, VanSlyke Turk şi Kruckeberg,
Totul despre relaţiile publice, Polirom, 2010, pp. 229-234

Marketing politic

Bulai Alfred, (1999), Mecanismele electorale ale societăţii româneşti, Ed. Paideia, Bucureşti, pp. 98- 107, 141-143, 147-150, 154-156, 168-169, 204-209
Momoc Antonio, "The Rising of Romanian President Traian Băsescu and the role of digital guerilla" în Emiliana De Blasio, Matthew Hibberd, Michele Sorice (editori), Leaders and New Trends in Political Communication, Ed. LUISS, CMCS, Roma, Italia, 2011, pp. 79-95.
Momoc Antonio, "Candidaţii populişti şi noile tehnologii (Blog, Facebook, YouTube) în alegerile prezidenţiale din 2009″ în Revista Sfera Politicii numărul cu tema Partide şi alegeri, editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă", vol. XVIII, nr. 8 (162), august 2011, pp. 39-46
Momoc Antonio, "Online Negative Campaign in the 2004 Romanian Presidential Elections" in Styles of Communication, Vol. 2, No 1 (2010), Danubius University Press, Galaţi, pp. 89-99
Ries Al, Trout Jack, (f.a.) Marketing ca război, Ed. Antet Press, pp. 23-26, 37-44, 45-54, 55-63,66-76
Teodorescu Bogdan, Dorina Guţu, Radu Enache, (2005), Cea mai bună dintre lumile posibile - Marketingul politic în România (1990 - 2005), Ed. Comunicare.ro, pp. 107-116, 132-140, 197-210


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Gestiunea crizei

1. Coman Cristina, Comunicarea de criză - tehnici şi strategii, Ed.Polirom, 2009.
    Cap. 1 pag. 13 - 42
    Cap. 5 pag. 150 - 166 şi 171-176
    Cap. 6 pag. 181 - 209.

Redactarea materialelor de relaţii publice

1. Coman Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Ed.Polirom, 2004.
    Cap. 9 "Comunicatul de presă" (pag. 104-141)
    Cap. 13 "Comunicarea pentru radio şi televiziune" (pag.198-208)
2. Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2004
    Cap. 17 "Buletinele informative" (pag. 399-410)
    Cap. 19 "Revistele şi rapoartele anuale" (pag. 435-440 şi 444-455)
3. Coman Cristina, Comunicarea de criză - tehnici şi strategii, Ed.Polirom, 2009.
    Cap. 4 "Comunicarea cu presa în timpul crizei" (pag. 112-137)


Proba 1: examen grilă PUBLICITATE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Introducere în publicitate

1. Bovée Arens, Contemporary Advertising, Irwin, Burr Ridge IL, 1994, p.139-150, 151-170.
2. Belch Belch, Introduction to Advertising and Promotion, Irwin, Burr Ridge IL, 1993, p.171-183,443-439, 464-468, 480-490, 504-509.
3. Popescu Costin, Introducere în publicitate, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, p.43-55, 79-95, 111-119.

Semiotică

1. Rovenţa-Frumuşani Daniela, 1999, Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European, pp. 78-128.
2. Zelizer Barbie, 2007, Cap. „Studiile lingvistice şi jurnalismul” in Despre jurnalism la modul serios, Iaşi, Polirom, pp.136-141, 145-148.

Introducere în teoria comunicării

1. Chelcea Septimiu, Ivan Loredana, Chelcea Adina, 2005, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, Bucureşti, Comunicare.ro, p.41-51; 129-137.
2. Severin Werner, Tankard James, 2004, Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, Iaşi, Polirom, p. 163-168, 171-201.


DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Creaţie în publicitate

1. Popescu Costin, Publicitatea, o estetică a persuasiunii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 46-66, 66-93, 94-108, 122-145,178-189, 223-238.

Comportamentul consumatorului

1. Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong Veronica, Principiile marketingului – ediţia europeană, Teora, 1998:
    Cap. 7, "Piaţa mărfurilor de larg consum", pp. 337-383
    Cap. 9, "Segmentarea şi alegerea pieţei-ţintă", pp.437-479
    Cap. 10, "Poziţionarea", pp. 490 – 523

Managementul agenţiei de publicitate

1. Managementul capitalului de brand: David Aaker, Managementul capitalului unui brand, Ed. Brandbuilders, 2005, cap. 1 "Ce înseamnă capitalul unui brand?", pp. 15-58;
2. Agenţia de publicitate/ conceptul de “agenţie de publicitate”/ clasificarea agenţiilor de publicitate: J. Thomas Russel, W. Ronald Lane, Manual de publicitate, Cele mai moderne tehnici, teorii şi metode din domeniul publicităţii, Ed. Teora, partea a III-a, Capitolul 5, "Agenţia de publicitate, servicii de comunicare şi alte servicii", pp.153-188;
3. Istoria agenţiilor de publicitate româneşti: Marian Petcu, O istorie ilustrată a publicităţii româneşti, Ed. Tritonic, 2002, Cap. "Agenţiile de publicitate", pp.57-72.
4. Clasificarea departamentelor într-o agenţie de publicitate şi specificul joburilor: Dan Petre şi Mihaela Nicola, Introducere în publicitate, Ed. Comunicare.ro, 2004, pp. 79-86.