Arii tematice pentru lucrare de diplomă şi disertaţie 2013-2014

Departamentul de Jurnalism

 Cadru didactic
 Arii tematice pentru lucrare de diplomă şi disertaţie
 anul universitar 2013-2014
 Program de consultaţii:
 
Prof. univ. dr.
Mihai Coman
 • Antropologia mass-media
 • Sociologia jurnaliștilor
 • Sistemul mass-media
 
 Joi, 17.00-18.00
 Sediul Şcolii doctorale, etaj 4,  
 Facultatea de Matematică
 
Prof. univ. dr. Marian Popescu
 • Comunicare în Public
 • Artele spectacolului
 • Literatură
 • Politici culturale
 
 Luni, 16.00 -17.00
 Facultatea de Matematică, sala 402
 (programare la:
 marian.popescu@fjsc.ro)
 
Conf. univ. dr. Georgeta Drulă

 • NT, New media şi noile tehnologii de comunicare cu aplicații în jurnalism şi comunicare
 • Aplicații multimedia în jurnalism şi comunicare
 • New media şi comunicare corporativă
 • Comunicarea digitală,
 • Media digitală
 
 Luni, Marţi, Miercuri: 16.00 - 17.00
 cu anunţare prealabilă prin email,
 Leu.
 
Conf. univ. dr. Luminiţa Roşca

 • Discursul media
 • Producție în presa tipărită şi online
 • Tehnici de redactare
 • Genurile jurnalistice 
 
 Marţi, 16.00 – 17.00
 sala 616, FJSC.
 
Conf. univ. dr. Mirela Lazăr
 • Discursul mediatic în presa scrisă şi media online, în neoteleviziune
 • Modelul de presă francez
 • Tehnici de colectare a informației şi de investigare jurnalistică
 • Jurnalism european
 • Jurnalism şi dezvoltare durabilă
 • Identităţi etnice si diasporice
 
 Luni, 15.00-17.00
 sala 609, Leu.
 
Conf. univ. dr. Raluca Radu
 • Deontologia comunicării publice
 • Tehnici de colectare a informaţiilor
 • Economia mass-media (modele de afaceri)
 • Industrii culturale
 
 Marţi: 15.00- 17.00, Leu.
 
Conf. univ. dr. Oana Băluţă
 • Ideologii politice contemporane
 • Politologie
 • Gen şi politică
 • Egalitate de șanse şi discriminare
 • Sistemul mass-media
 • Jurnalism si protecția categoriilor defavorizate
 Marţi:  16.00-17.00
 Facultatea de  Matematică -
 Secretariat, cu programare prin
 email, oana.baluta@fjsc.ro.
 Joi: 12.00-13.00
 Facultatea de Matematică -
 Secretariat, cu programare prin
 email, oana.baluta@fjsc.ro.
 
Lector univ. dr. Daniela
 Zeca-Buzura
 • Televiziune
 • Genuri de televiziune
 • Producție de televiziune
 
 
Lector univ. dr. Romina Surugiu
 • Jurnalism (principii, tehnici, strategii)
 • Jurnalism specializat (principii, tehnici, strategii, modele de business)
 • Istoria presei interbelice
 • Gen şi mass-media
 
 Miercuri: 16.00-18.00,
 Facultatea de Matematica
 (sala 416 sau Secretariat)
 
Lector univ. dr. Florica Iuhas
 • Emisiunea informativă de radio
 • Genurile jurnalistice radio
 • Antropologia mass-media
 
 Vineri: 10.00 - 12.00, Leu.
 
Lector univ. dr. Valentin Vîlcu
 • Tehnici de redactare în presa scrisă
 • Jurnalism social
 • Producție online
 • Strategii redacționale
 • Tehnici de comunicare cu presa
 • Jurnalism si protecția categoriilor defavorizate
 
 Luni:12.30-13.30, Leu.
 Marţi: 17.30-18.30, Leu.
 
Lector univ. dr. Horea-Mihai
 Bădău
 • Social Media
 • Jurnalism Online
 • Deontologie
 
 Vineri, 12.00-16.00, sala 614, FJSC.
 
Lector univ. dr.
Mihaela Păun
(In anul universitar 2013-2014 nu coordonează lucrări de diploma si disertații)
 • Gestiunea crizei
 • Comunicare cu presa
 • Comunicare internă
 • Analiza unui produs mediatic
 -
 Lector univ. dr. Manuela
 Preoteasa 

(În anul universitar 2013-2014 nu coordonează lucrări de diplomă şi disertații)
 • Economia mass media
 • Producție de jurnalism online
 • Deontologe
 -
 
 Lector univ. dr. Natalia
 Milevschi
 • Sociologia jurnaliștilor
 • Sistemul mass-media
 • Management de proiect
 
 Miercuri: 16.00-18.00, Leu.
 
Asist.univ. drd. Irene Buhăniţă

 (în co-tutelă)
 • Jurnalism radio
 • Relații publice
 • CSR
 
 Marţi: 12.00-14.00, sala 615, Leu.
 Asist. univ. George Hari
 Popescu

 (în co-tutelă)
 • Internet
 • Multimedia
 
 Joi: 18.00- 20.00 la sala 602,  Leu.
 
 Asist. univ. drd. Horia Moraru

 (în co-tutelă)
 • Televiziune
 • Producție TV
 • Fotojurnalism
 
 Marţi: 12.00-14.00,  Leu.
 Joi: 16.00-17.00,  Leu.
 
 Asist. univ. dr.
Mădălina 
 Bălăşescu

 • Producție TV
 • Tehnici de redactare în presa scrisă
 
 Joi: 14.00-16.00, Leu
 
 Asist univ. dr.
Antonia Matei
 • Emisiune radio
 • Genuri radio
 • Tehnici de lucru în radio
 • Organizare de evenimente
 
 Luni: 14.00 – 16.00 sala 617, Leu
 
 Asist. univ. dr. Otilia Găinar

 (în co-tutelă)
 • Televiziune
 • Genuri de televiziune
 • Producție de televiziune
 
 Miercuri, 10.00-12.00, sala 411,
 Facultatea de Matematică
 
 Asist. univ. dr. Emilia Şercan

 (în co-tutelă)
 • Tehnici de investigare jurnalistică
 • Tehnici de colectare de informații
 • Tehnici de redactare
 
 Miercuri: 16.00- 17.00, sala 609, Leu
 
 Asist. univ. dr. Alexandra
 Bardan
 • Design de presă
 • Comunicare vizuală
 • Industrii culturale
 
 Joi, 10.00-12.00,
 la Biblioteca FJSC
 cu programare prin email.


Departamentul de Antropologie culturală şi Comunicare

 Cadru didactic Arii tematice pentru lucrare de diplomă şi disertaţie
 anul universitar 2013-2014
 Program de consultaţii:
 
 Prof. univ. dr. Daniela
 Frumuşani
 • Comunicarea publicitară, mediatică etc.- o abordare semiotică.
 • Structuri retorice şi argumentative ale discursului (politic, mediatic, ştiinţific etc.)
 • Gen şi mass media
 
 Joi, 17.00-19.00 Leu (sala 628)
 danifrumusani@yahoo.com
 
 Prof. univ. dr. Cristina Coman
 • Comunicarea de criză
 • Gestiunea crizei
 • Campanii de relaţii publice
 
 
 Conf. univ. dr. Silvia Branea
 • Persuasiune şi schimbare socială
 • Analiza serialelor TV
 • Organizaţii, comunicare şi globalizare
 
 Luni, 14.00-16.00 Leu (sala 626)
 brsalt@gmail.com
 
 Conf. univ. dr. Viorica Păuş
 • Comunicare interculturală
 • Comunicare organizaţională
 • Leadership
 • Negociere şi conflict în organizaţii
 
 Luni 11.00-13.00
 şi marţi 14.00-16.00
 Decanat
 viorica.paus@fjsc.ro

 

 Conf. univ. dr. Ruxandra Boicu
 • Analiza discursivă a producţiilor media, RP şi Publicitate
 • Modelul cultural românesc: valori, atitudini, credinţe, în media, RP şi publicitate
 • Evaluarea performanţelor angajaţilor
 • Stereotipurile: aspecte pozitive şi negative
 
 Miercuri 17.30-19.30
 FJSC, sala 619 Leu
 ruxandraboicu@yahoo.com
 
 Conf. univ. dr. Costin Popescu
 • Publicitate
 • Retorică vizuală
 
 Marţi, 14.00-15.30, biblioteca FJSC
 bhmors@yahoo.com
 
 Conf. univ. dr. Marian Petcu
 • Istoria comunicării de masă
 • Teorii ale comunicării
 Luni, marţi, orele 10.00-12.00
 Leu (sala 627)
 marian_petcu2003@yahoo.com
 
 Lector univ. dr. Antonio Momoc
 • Marketing politic
 • New media şi publicitatea politică
 • Campanii electorale on line
 • PR politic
 
 Marţi, 12.00-14.00
 Leu, sala 626
 antonio.momoc@fjc.ro
 
 Lector univ. dr. Mădălina Moraru
 • Umorul în publicitate
 • Tehnici narative în publicitate
 • Globalizare şi adaptare în publicitatea românească
 • Mituri şi arhetipuri în publicitate
 • Imaginea eroului în publicitatea românească
 • Stereotipuri în publicitatea românească
 
 Luni 12.00-14.00
 Leu, sala 627
 moraru_mada12@yahoo.com
 
 Lector univ. dr. Theodora
 Văcărescu
 • Genul în mass-media şi publicitate (inclusiv stereotipuri de gen, violenţă împotriva femei şi copiilor etc.).
 • Intersecţionalitate: categorii/ axe ale diferenţelor şi inegalităţilor în mass-media (gen, etnie, clasă, orientare sexuală etc.).
 • Publicaţii ale organizaţiilor femeilor şi feministe (aprox. 1880-1944).
 • Reflectarea acţiunilor şi a atitudinilor anti-comuniste („reacţionare”) în presa scrisă între 1947-1964 ŞI/ SAU Reflectarea acţiunilor de supraveghere, „represiune” politică (procese, sentinţe, detenţie etc.) în presa scrisă între 1947-1964.
 • Discursul anticomunist în mass-media din România post-socialistă.
 • Discursul de mi(s)tificare a perioadei interbelice în mass-media din România post-socialistă.
 
 Vineri 16.00-19.00
 Leu, sala 428 (cu programare în
 avans)
 theoeliza@yahoo.com
 
 Lector univ. dr. Aurelia Vasile
 • Arumentarea în mass media
 • Umorul în mass media
 • Psihosociologia comunicării
 
 Miercuri, 11.00-13.00
 sala Chimie (programare în avans)
 ana_aurelia2003@yahoo.com
 
 Lector univ. drd. Sorin Psatta
 • Comportamentul consumatorului
 • Segmentarea publicului
 • Targetarea publicului
 
 Luni, 14.00-15.00
 Leu, Lab. de Publicitate
 sorin.psatta@bbdo.ro
 
 Lector univ. dr. Adriana Ştefănel
 • Comunicarea politică
 • Discursul mediatic - analiză de conţinut
 • Noile tehnologii şi reprezentările sociale
 
 Joi, 16.00-18.00
 Leu, sala 628   
 adriana.stefanel@fjsc.ro
 
 Asist. univ. drd. Daniel Dragnea
 • Libertatea de exprimare
 • Protecţia consumatorului şi discurs commercial
 • Practici şi reglementări în mediul virtual
 • Protecţia vieţii private în mediul virtual
 
 Vineri, 15.00-17.00
 Facultatea de matematică, 
 cancelarie ;
 daniel.dragnea@gmail.com
 
 Asist. univ. dr. Valentina
 Boureanu
 • Organizaţia non profit în lumea contemporană
 • Obiective ale relaţiilor publice pentru organizaţiile non profit
 
 Marţi, 14.00-16.00, Biblioteca FJSC
 valentina_boureanu@yahoo.com

Găsiţi, ataşată, situaţia cererilor pentru coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie.