Admitere la specializarea PUBLICITATE

Acest program de licenţă, cu un caracter aplicativ prin excelenţă urmăreşte să formeze profesionişti şi experţi în branding, marketing, media planning, comportamentul consumatorului, publicitate online, social media etc. capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea specifică publicităţii.

Primele trei semestre oferă cursuri comune celor trei specializări: jurnalism, relaţii publice şi publicitate, familiarizând studenţii cu fundamentele comunicării, sistemul mass media, bazele sociologiei, modelele şi teoriile jurnalismului, publicităţii şi relaţiilor publice. În ultimele trei semestre se studiază managementul agenţiei de publicitate, cerecetarea în publicitate, creativitatea publicitară etc. Absolvenţii programului lucrează în agenţii de publicitate naţionale şi internaţionale, organizaţii şi agenţii guvernamentale şi non guvernamentale etc. Ei creează şi implementează campanii pentru produse şi servicii, realizează cercetare de piaţă, construiesc  campanii de branding şi rebranding etc.
Pregătirea studenţilor înscrişi la această specializare presupune valorificarea creativităţii, pasiunea de a construi imaginea unor branduri, capacitatea de a gândi strategic. Cunoştinţele acumulate sunt aplicate în campaniile desfăşurate pe briefuri primite din agenţii şi relaţia dintre teorie şi practică este foarte strânsă.

Programul de studii PUBLICITATE răspunde nevoilor profesionale de pe piaţa muncii, iar planul de învăţământ se raportează la evoluţia rapidă a industriei şi a tehnologiei. 

Programul  pregăteşte  studenţi posedând un set de competenţe generale și de specialitate menite să asigure o rapidă inserţie pe piaţa muncii în variate precum:
1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
122201 Șef agenție reclamă publicitară
122202 Șef birou reclamă publicitară
122203 Șef serviciu reclamă publicitară
2431 Specialiști în publicitate și marketing
243101 Art director publicitate (studii medii), Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
243103 Specialist marketing, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
243104 Manager de produs, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
265422 Copywriter publicitate (studii superioare)
265423 Media planner
2166 Designeri grafică și multimedia
216601 Designer grafică, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
216609 Art director, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
216610 Designer pagini web (studii superioare), Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

SURSA: www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/2013_ISCO_08_lista_alfabetica_ocupatii_cor.pdf


Examenul de admitere constă într-o probă scrisă cu două subiecte:

- creativitate
- argumentare

1) Subiectul de creativitate
 presupune redactarea unui text narativ pe baza unui suport, a unui stimul dat, ca de exemplu: o imagine, o situaţie dată, un final, un început, un proverb etc. 
Textul narativ redactat vizează în construirea lui următoarele aspecte: 
- Respectarea momentelor subiectului; 
- Realizarea unor portrete ale personajelor; 
- Încadrarea acţiunii într-un anumit context spaţio-temporal; 
- Prezenţa unor aspecte descriptive ale cadrului şi ale atmosferei în care se derulează acţiunea; 
- Folosirea unor tehnici narative adecvate subiectului; 
- Raportarea explicită la suportul narativ oferit; 
- Coerenţa şi verosimilul evenimentelor. 


2) Subiectul de argumentare
 presupune construirea unui text argumentativ în care candidaţii să-şi exprime opinia (pro sau contra) asupra unei probleme/chestiuni/ situaţii actuale care generează dezbateri si controverse.. Structura de bază a textului argumentativ presupune: 
- prezentarea într-o frază a tezei expuse în cerin
ță; 
- prezentarea opiniei autorului într-un paragraf; 
- enumerarea argumentelor corelate cu eventualele contraargumente; 
- concluzia, care trebuie să fie întotdeauna în favoarea tezei autorului ; 
- concluzia nu trebuie prezentată direct, ci printr-o construc
ție sugestivă și expresivă care să învedereze faptul că l-ați convins pe potențialul interlocutor de argumentarea dumneavoastră.