Admitere la specializarea JURNALISM


Examenul de admitere constă într-o probă scrisă cu două subiecte:
- narațiune
- argumentare.

1) Naraţiune

Pentru a ancora naraţiunea într-o realitate factuală, aceasta va fi construită pe baza unui text jurnalistic dat.

Naraţiunea este un discurs epic al cărei scop este povestirea unei întâmplări sau a unui eveniment.

Textul narativ va relata într-o manieră simplă, concisă şi concretă întâmplarea menţionată în cerinţă. Recomandăm folosirea unei succesiuni cronologice pentru prezentarea faptelor şi structurarea textului. Finalul oferă o rezolvare a intrigii, dă un sens poveştii şi, eventual, emoționează cititorul. Vor fi evitate finalurile moralizatoare, enunţarea unor verdicte sau sentimentalismul (de genul: „Şi aşa binele învinge răul”, „A primit ceea ce a meritat”, „Astfel am aflat ce este prietenia adevărată”).

Naraţiunea se va baza pe un scenariu original.

Ordinea în care trebuie gândit un discurs epic este:

(1) Ce anume doresc să transmit cititorului (mesajul);

(2) Care sunt elementele care mă ajută să-mi transmit mesajul şi cum le structurez în text (personajele, decorul, acţiunea, sensul);

(3) Care sunt stilul şi tonul cele mai adecvate pentru a exprima mesajul;

(4) Care sunt mijloacele expresive care mă ajută, în mod pertinent, să construiesc textul.

Vor fi evitate finalurile cu sens figurat, deoarece exista riscul să nu aibă nici un înţeles în raport cu naraţiunea. Vorbirea directă va fi folosită pentru a reda un dialog sau pentru citarea unui personaj, dacă este relevanță citarea și are importanţă în economia scenariului.

Se recomandă evitarea unei introduceri elaborate, însă dacă optaţi pentru o astfel de variantă, încercaţi să nu fie lungă, mai ales dacă aveţi de urmărit o limită de spaţiu. 

Structuraţi-vă un plan înainte de a scrie. În notare, urmărim dacă povestirea concepută este unitară ca stil şi conţinut și dacă elementele importante pentru acţiune sunt corelate. De asemenea, este punctată realizarea unui scurt portret al personajelor importante din povestire. Dacă subiectul cere în mod expres realizarea portretului unui personaj, îl puteți descrie pe acesta din punct de vedere fizic şi comportamental.

2) Argumentare

Pentru a ancora argumentarea într-o realitate factuală, aceasta va fi construită pe baza unui text jurnalistic dat.


Textul argumentativ prezintă opinia autorului, pe care acesta o susține prin argumentele expuse.

Structura de bază a textului argumentativ:

- prezentarea într-o frază a tezei expuse în cerinţă;

- prezentarea opiniei autorului într-un paragraf;

- înşiruirea argumentelor, de la cel mai slab la cel mai puternic, corelate cu eventualele contraargumente;

- concluzia, care este întotdeauna în favoarea tezei autorului. Concluzia este o construcţie sugestivă şi expresivă, scopul acesteia fiind de a-l convinge pe potenţialul interlocutor de soliditatea argumentării dumneavoastră.


Argumentarea poate fi construită prin susţinerea propriei teze sau prin respingerea fermă a argumentelor celuilalt.

În notare, urmărim minimum 3 argumente.