Admitere la specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Specializarea Comunicare și relații publice oferă cunoștințele și dezvoltă abilitățile necesare exercitării profesiei de specialist în relații publice, în cadrul departamentelor de comunicare, firmelor de relații publice, birourilor de presă etc. Relaţiile publice sunt practicate în instituţii guvernamentale, dar şi în organizaţii non-guvernamentale, pentru firme care urmăresc profitul, dar şi pentru asociaţii civice sau ecologice, pentru insituţii bancare, dar şi pentru instituţii educaţionale, medicale şi culturale. Studenții dobândesc competențele cerute de numeroase tipuri de activităţi precum: conceperea şi redactarea diferitelor mesaje (comunicate de presă, interviuri, scrisori); menţinerea unor relaţii de colaborare cu reprezentanţii mass-media (activitate specifică purtătorilor de cuvânt); cercetarea (analiza mesajelor, analiza opiniei publice, monitorizarea unor programe); conceperea şi implementarea planurilor de campanie de promovare a imaginii (unei organizaţii, unui produs, unei personae), de promovare a unei idei și de responsabilitate socială; organizarea de evenimente (conferințe de presă, lansare de produse, aniversări, vizite de presă, expoziții etc); consilierea şi pregătirea unor lideri pentru apariţii publice; producerea de reviste de întreprindere, pliante, broşuri; şi, nu în ultimul rând, gestionarea eficientă, din perspectiva comunicării, a situațiilor de criză cu care se pot confrunta instituțiile.

Este un program de licență validat și înregistrat în RNCIS, care asigură oportunități de inserție profesională pe piața muncii. Ocupațiile aferente din COR și ESCO sunt:
  • consultant în relații publice (2432),
  • specialist în relaţii publice (243201)
  • purtător de cuvânt (243206)
  • organizator târguri şi expoziţii (243210)
  • specialist relaţii sociale (243212)
  • mediaplanner (265423)

Studenții pot participa la competiția anuală – PR ARENA. Fiecare echipă selectată împreună cu un mentor din profesie va lucra la prezentarea pitch-ului pornind de la un brief furnizat în ziua competiției. Mai multe detalii despre competiție, premii și mentori - http://www.fjsc.unibuc.ro/competitii-studentesti


Examenul de admitere constă într-o probă scrisă cu două subiecte:
- argumentare
- creativitate

1) Subiectul de argumentare
urmărește să verifice abilitățile candidaților de a dezbate o temă, de a exprima în mod clar și convingător anumite opinii, de a identifica argumente și elementele care le susțin și de a construi contra-argumente în raport cu argumentele dintr-un anume text. În general, un text argumentativ prezintă la început, în mod succinct, teza inițială (tema solicitată în enunțul probei), apoi dezvoltă opiniile autorului, adaugând argumente și elemente care să le susțină, într-o construcție logică, atrăgătoare, convingătoare. Dacă tema examenului o cere, pe lângă argumentele de pornire, pot fi elaborate și contra-argumente; de asemenea este posibil ca această probă să solicite numai construirea de contra-argumente, în raport cu argumentele existente într-un text dat. Concluzia oferă o sinteză a dezvoltării argumentelor, subliniind factorii, care sunt în favoarea tezei autorului; ea trebuie elaborată printr-o construcție sugestivă și expresivă.

2) Subiectul de creativitate
își propune să dezvăluie aptitudinile candidaților de a construi, cu ajutorul unor mijloace stilistice adecvate, mesaje care să prezinte în mod expresiv anumite situații. Cel mai adesea elementele care permit structurarea textului și transmiterea mesajului țin de tehnicile narațiunii. Creativitatea candidatului se manifestă prin elaborarea unui text original – originalitatea acestuia este asigurată de un „scenariu” interesant, dar logic, de organizarea textului în mod gradat către un deznodământ incitant, de folosirea unui stil adecvat situației respective, de mijloacele expresive care construiesc în mod pertinent o anumită atmosferă. Creativitatea se poate testa și prin texte care să solicite realizarea unor portrete, descrierea unui anume mediu.