Rezultate colocviu admitere la studiile universitare de doctorat, septembrie 2019

CONFIRMAREA LOCURILOR
23 și 24 septembrie 2019

Cei care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget TREBUIE SĂ ADUCĂ, la sala 618, între orele 10.00-14.00 - 23 septembrie 2019 și 10.00-14.00 - 24 septembrie 2019  diploma de bacalaureat, diploma de licență și foia matricolă/supliment la diplomă, diploma de master și suplimentul la diploma/adeverința de master  în original (în cazul în care diplomele au fost depuse la înscriere -  candidații aflați în această situație sunt rugați să dea un email de confirmare pe adresa de email: andreea.mesteru@fjsc.ro ).

Candidaţii admişi pe locurile bugetare care nu au adus diploma de bacalaureat, diploma de licență și foia matricolă/supliment la diplomă, diploma de master și suplimentul la diploma/adeverința de master  în original pierd locul respectiv, loc care va fi ocupat de următorul candidat de pe lista candidaților eligibili.

Candidaţii care au ocupă un loc cu taxă  au la dispoziţie 2 zile (23 și 24 septembrie 2019)  pentru a aduce la secretariatul facultăţii sau trimite online chitanţa care dovedeşte plata primei rate (1000 RON), în contul FJSC deschis la BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 Cod Fiscal: 4505502, în caz contrar pierd locul, care va fi ocupat de candidatul următor aflat pe lista cu locurile eligibile. 

Chitanța poate fi scanată și trimisă online la emailul andreea.mesteru@fjsc.ro

ĉ
Webmaster FJSC,
21 sept. 2019, 04:50
ĉ
Webmaster FJSC,
21 sept. 2019, 04:50
ĉ
Webmaster FJSC,
21 sept. 2019, 04:50