Atelierul Doctoral „Ştiinţele comunicării”

Atelierul Doctoral este un spaţiu de dezbatere academică în cadrul căruia doctoranzii, postdoctoranzii, universitari şi cercetători au posibilitatea să îşi expună cercetările şi studiile în curs.
Doctoranzii "testează"  astfel stadiul conceptual şi metodologic al proiectului lor într-un mediu deliberativ. Miza este de a oferi doctoranzilor în ştiinţele comunicării (dar nu numai) prilejul de a se adresa unei audienţe specializate, de a participa la un schimb de idei şi argumente, de a exersa gândirea critică într-un cadru propice discuţiei, sugestiilor, nuanţelor şi imaginaţiei cercetării. Şi tocmai pentru că nimic nu este mai practic decât o dezbatere reuşită (parafrazând un enunţ celebru), atelierul reuneşte deopotrivă proiecte ale doctoranzilor şi cercetări din sfera de interes a unor autori în domeniu - un continuum între diverse teme, texte şi contexte ale cercetării. Ştiinţele comunicării trimit, printre altele, la interdisciplinaritate şi este firesc ca în acest atelier să dezbatem perspective teoretice şi metodologice diferite, pe filiera unor discipline sau domenii complementare (sociologie, antropologie, ştiinţele politice, analiza de discurs, s.a.). Discutăm aşadar, abordări pluraliste cu accent pe dimensiunile teoretice şi pe design-ul cercetării. Atelierul permite doctoranzilor să-şi dezvolte abilităţile metodologice şi să dobândească autonomia intelectuală necesară explorării unor noi domenii de cercetare.
Ne dorim ca în timp Atelierul “Ştiinţele comunicării şi media” să devină un autentic ritual instituţional, iar în mediul academic un reper pentru comunicarea cercetării.