Obiective

Obiective ştiinţifice
  • să ofere viitorilor cercetători şi cadre didactice universitare în domeniul comunicării o formare riguroasă la cele mai înalte standarde internaţionale;
  • să stimuleze iniţiative de cercetare determinate de nevoile tot mai diverse şi crescânde ale societăţii româneşti.
Obiective instituţionale
  • să încurajeze o mai bună concertare a programelor de formare în domeniul comunicării în România şi o mai intensă colaborare cu programe similare (masterat şi doctorat) din Occident şi America (doctorat în co-tutelă).
Obiective socio-economice
  • să contribuie la afirmarea Universităţii din Bucureşti pe plan naţional şi internaţional în domeniul comunicării;
  • să servească drept pol de atracţie pentru studenţi străini;
  • să sporească vizibilitatea Ştiinţelor comunicării prin intermediul lărgirii colaborării cu sectoarele public şi privat (organizarea de cercetări, seminare, colocvii în parteneriat cu instituţii cât mai diverse).
Obiective pedagogice
  • să dezvolte la candidaţi o abordare pluri-disciplinară a fenomenelor comunicării;
  • să favorizeze colaborarea dintre cercetători aparţinând unor discipline diverse în studiul fenomenelor de comunicare.