University of Bucharest - Faculty of Journalism and Communication Sciences
Doctoral Programme in Communication Sciences

General bibliography for admission to the Communication Sciences doctoral programme

The entrance examination to the doctoral programme in Communication Sciences consists in elaborating and defending a theme project in front of the commission including a theoretical and critical definition of the domain, an assessment of the scientific tendencies in the proposed research
field, an adequate bibliography and a projection of the candidate’s doctoral education path.

September 2018 session

GENERAL PRESENTATIONS

 • Cabin, Philippe, Dortier, Jean-Francois, Comunicarea. Perspective actuale, Polirom, 2010
 • Drăgan, Ioan, Comunicarea. Paradigme şi teorii, Rao, 2008
 • Wahl-Jorgensen Karin (Editor), Hanitzsch Thomas (Editor), The Handbook of Journalism Studies (ICA Handbook Series), Routledge, 2009
 • Fiske, John, Introducere în studiul comunicării, Polirom, 2003
 • Lohisse, Jean, Comunicarea, Polirom, 2002
 • Miège, Bernard, Informaţie și comunicare. În căutarea logicii sociale, Polirom, 2008
 • McQuail, Denis, Comunicarea, Institutul European, 1999.
 • Severin, W, Tankard, W, Perspective asupra teoriilor comunicării, Iaşi, Polirom, 2004
 • Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului și interacțiunii, Polirom, 2004
 • Wolton, Dominique, Despre comunicare, Comunicare. Ro, 2012
 • Wolton, Dominique, Internetul. O teorie critică a noilor media, Comunicare.ro, 2012

MEDIA AND SOCIETY
 • Berkowitz D. (ed), Social Meaning of News, Sage, 1997
 • Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass media, Polirom, Iasi, 2007
 • G. Christians Clifford, Mark Fackler, Kim B. Rotzoll, Kathy B. McKee, Etica mass media. Studii de caz, Polirom, 2001
 • Cmeciu, Camelia, Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice, Polirom, 2013
 • Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Iaşi, Polirom, 2003
 • Dominick, Joseph, Dynamics of Mass Communication: Media in Transition, McGraw-Hill Higher Education, 2011
 • Jouve, Michele, Comunicarea. Publicitate și relații publice, Polirom, 2005
 • Kellner, D, Cultura media, Iaşi, Institutul European, 2001
 • Maigret, Éric, Sociologie de la communication et des médias, Éditions Armand Colin, Coll. « U », 2003
 • Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituţii şi organizaţii, Polirom, 2008
 • Newsom, Doug et alii, Totul despre relaţiile publice, Iaşi, Polirom, 2003
 • O’Sullivan, Hartley, John, Saunders, Danny, Montgomery, Martin, Concepte fundamentale din științele comunicării și studiile culturale, Polirom, 2001
 • Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, Economia Mass Media, Polirom, 2012
 • Rieffel, Remy, Sociologia mass media, Polirom, 2008
 • Ritzer, George, Mcdonaldizarea societăţii, Editura Comunicare.ro, ed. a-II-a, 2011
 • Sorlin, Pierre, Mass Media, Iaşi, Institutul European, 2002
 • Spiridon, Monica, Popular culture. Modele, repere si practici contemporane, Scrisul românesc 2013

POLITICAL COMMUNICATION
 • Castells, Manuel, Comunicare şi putere, Editura Comunicare.ro, 2015
 • Beciu, Camelia, Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Polirom, Iaşi, 2011, p. 69-99; 227-290
 • Dahlgren, Peter, “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”, Political Communication, 22:147–162, 2005, Taylor & Francis Inc
 • Pailliart, Isabelle, Spaţiul public şi comunicarea, Polirom, Iaşi, 2002
 • Habermas, Jürgen, Sfera publică şi transformarea ei structurală, Comunicare.ro, 2005
 • Louw, Eric. P, The Media and Political Process, Sage Publications, 2005, p.75-106
 • Lynda Lee Kaid (ed. by), Handbook of Political Communication Research, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004, p. 3-17, 257-283
 • Pop, Doru, Mass media şi democraţia, Polirom, 2001
 • Sălăvăstru Constantin, Discursul puterii, Tritonic, 2009
 • Semetko, Holli A. and Scammell, Margaret (ed. by), The Sage Handbook of Political Communication, Sage publications 2012, p. 36-47, 115-125, 240-251