Bibliografia generală pentru admiterea la programul doctoral în Ştiinţele comunicării

Examenul de admitere în programul doctoral în Științele comunicării constă în elaborarea și prezentarea în fața comisiei a unui proiect tematic, care trebuie să includă o definire teoretica și critică a domeniului, o evaluare a tendințelor științifice din câmpul de cercetare propus, o bibliografie adecvată și o proiecție a traseului de formare doctorală.

Sesiunea septembrie 2016

PREZENTĂRI GENERALE

 • Cabin, Philippe, Dortier, Jean-Francois, Comunicarea. Perspective actuale, Polirom, 2010
 • Drăgan, Ioan, Comunicarea. Paradigme şi teorii, Rao, 2008
 • Wahl-Jorgensen Karin (Editor), Hanitzsch Thomas (Editor), The Handbook of Journalism Studies (ICA Handbook Series), Routledge, 2009
 • Fiske, John, Introducere în studiul comunicării, Polirom, 2003
 • Lohisse, Jean, Comunicarea, Polirom, 2002
 • Miège, Bernard, Informaţie și comunicare. În căutarea logicii sociale, Polirom, 2008
 • McQuail, Denis, Comunicarea, Institutul European, 1999.
 • Severin, W, Tankard, W, Perspective asupra teoriilor comunicării, Iaşi, Polirom, 2004
 • Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului și interacțiunii, Polirom, 2004
 • Wolton, Dominique, Despre comunicare, Comunicare. Ro, 2012
 • Wolton, Dominique, Internetul. O teorie critică a noilor media, Comunicare.ro, 2012

MEDIA ŞI SOCIETATE
 • Berkowitz D. (ed), Social Meaning of News, Sage, 1997
 • Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass media, Polirom, Iasi, 2007
 • G. Christians Clifford, Mark Fackler, Kim B. Rotzoll, Kathy B. McKee, Etica mass media. Studii de caz, Polirom, 2001
 • Cmeciu, Camelia, Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice, Polirom, 2013
 • Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Iaşi, Polirom, 2003
 • Dominick, Joseph, Dynamics of Mass Communication: Media in Transition, McGraw-Hill Higher Education, 2011
 • Jouve, Michele, Comunicarea. Publicitate și relații publice, Polirom, 2005
 • Kellner, D, Cultura media, Iaşi, Institutul European, 2001
 • Maigret, Éric, Sociologie de la communication et des médias, Éditions Armand Colin, Coll. « U », 2003
 • Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituţii şi organizaţii, Polirom, 2008
 • Newsom, Doug et alii, Totul despre relaţiile publice, Iaşi, Polirom, 2003
 • O’Sullivan, Hartley, John, Saunders, Danny, Montgomery, Martin, Concepte fundamentale din științele comunicării și studiile culturale, Polirom, 2001
 • Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, Economia Mass Media, Polirom, 2012
 • Rieffel, Remy, Sociologia mass media, Polirom, 2008
 • Ritzer, George, Mcdonaldizarea societăţii, Editura Comunicare.ro, ed. a-II-a, 2011
 • Sorlin, Pierre, Mass Media, Iaşi, Institutul European, 2002
 • Spiridon, Monica, Popular culture. Modele, repere si practici contemporane, Scrisul românesc 2013

COMUNICAREA POLITICĂ
 • Castells, Manuel, Comunicare şi putere, Editura Comunicare.ro, 2015
 • Beciu, Camelia, Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Polirom, Iaşi, 2011, p. 69-99; 227-290
 • Dahlgren, Peter, “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”, Political Communication, 22:147–162, 2005, Taylor & Francis Inc
 • Pailliart, Isabelle, Spaţiul public şi comunicarea, Polirom, Iaşi, 2002
 • Habermas, Jürgen, Sfera publică şi transformarea ei structurală, Comunicare.ro, 2005
 • Louw, Eric. P, The Media and Political Process, Sage Publications, 2005, p.75-106
 • Lynda Lee Kaid (ed. by), Handbook of Political Communication Research, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004, p. 3-17, 257-283
 • Pop, Doru, Mass media şi democraţia, Polirom, 2001
 • Sălăvăstru Constantin, Discursul puterii, Tritonic, 2009
 • Semetko, Holli A. and Scammell, Margaret (ed. by), The Sage Handbook of Political Communication, Sage publications 2012, p. 36-47, 115-125, 240-251