Prima pagină‎ > ‎Doctorat‎ > ‎

Admitere 2017

Studii universitare de doctorat - Sesiunea septembrie 2017

 

Înscrieri: 4-12 septembrie 2017 n zilele de 9 şi 10 septembrie nu se fac înscrieri)

10.00-14.00, sala 622 (etajul 6, Complex „Leu”, Bd. Iuliu Maniu 1-3)

Concursul de admitere:  18 septembrie 2017
Data limită de afişare a rezultatelor: 23 septembrie 2017

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018:

  • 5 locuri buget cu bursă
  • 5 locuri buget fara bursă
  • 10 locuri cu taxă

 Acte necesare înscrierii

Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar plic, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui:

·         cerere/fişă de înscriere – formular tip de la secretariat – la înscriere;

·         certificat de naştere, în original și copie simplă;

·         certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie simplă;

·         diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original și copie simplă;

·         diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă, în original și copie simplă

·         diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, în original și copie simplă (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003);

·         memoriu de activitate ştiintifică;

·         lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;

·         propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;

·         o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;

·         certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2);

·         pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române;

·         chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de înscriere este 200 de lei și se plătește în contul : RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502. chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului). Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere.


Certificarea faptului că o copie este conformă cu originalul va fi făcută de angajații FJSC, după prezentarea actului în original și a copiei acestuia, conform Ordonanței de Urgență 41/2016. Candidatul poate prezenta și o copie legalizată, dacă dorește – legalizarea copiei nu este însă obligatorie. În cazul prezentării unei cópii legalizate după un act (de ex. actul de naștere), candidatul nu mai trebuie să aducă și actul respectiv în original.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS): BD. SCHITU MĂGUREANU NR.1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021/3125454

Înscrierile se fac la sediul Sediul central din  Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București, în intervalul 10.00-14.00, sala va fi anunțată în timp util.