Prima pagină‎ > ‎Despre noi‎ > ‎

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (FJSC) coordonează la nivelul facultății aplicarea procedurilor, politicilor și regulamentelor privind asigurarea calității. CEAC analizează permanent starea calității proceselor derulate în facultate și formulează propuneri de îmbunătățire a acestora.

Coordonează activitatea de evaluare a cadrelor didactice și realizează un raport sintetic, publicat pe site-ul facultății.

Coordonează activitatea de evaluare periodică a calității programelor de studii. Coordonează activitatea de realizare a Rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii universitare/domeniilor în vederea evaluarilor externe realizate de ARACIS.

Realizează Raportul anual de autoevaluare al facultății.

Asigură un dialog continuu cu întrega comunitate academică (consultări, studii, chestionare etc.), privind calitatea proceselor educative, de cercetare sau administrative, precum și privind resursele dedicate acestora.

Componență CEAC - FJSC

Președinte: conf. univ. dr. Antonio Momoc, decan FJSC

Membri:
conf. univ. dr. Romina Surugiu, prodecan FJSC
Conf. univ. dr. Oana Băluță, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare
Conf. univ. dr. Natalia Vasilendiuc, Departamentul de Jurnalism
Lect. univ. dr. Mădălina Bălășescu, reprezentant SPDUB
Stud. Claudia Mihai
Ċ
Webdev FJSC,
1 mar. 2021, 00:51
Ċ
Webdev FJSC,
1 mar. 2021, 00:51
Ċ
Webdev FJSC,
2 apr. 2022, 03:16
Ċ
Webdev FJSC,
2 apr. 2022, 03:16
Ċ
Webdev FJSC,
28 iul. 2021, 08:31
Ċ
Webdev FJSC,
6 mai 2022, 00:56
Ċ
Webdev FJSC,
2 apr. 2022, 06:02
Ċ
Webdev FJSC,
28 iul. 2021, 08:31
Ċ
Webdev FJSC,
20 iun. 2022, 22:55
Ċ
Webdev FJSC,
28 iul. 2021, 08:31
Ċ
Webdev FJSC,
28 iul. 2021, 08:31