Prima pagină‎ > ‎

Despre noi

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării  este prima facultate de jurnalism înființată după 1989, fiind recunoscută pe plan naţional şi internaţional drept un spaţiu al formării profesionale, pentru domeniul ştiinţe ale comunicării, la cele mai înalte standarde.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării are toate programele autorizate sau acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării.

Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional în instituțiile mass-media din România şi din străinătate, agenții de publicitate şi de relații publice, departamente de comunicare.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și-a propus încă de la înființare să fie terenul de pregătire în domeniul Științe ale comunicării, menit să formeze profesioniști pentru industria marcom, racaordat la noile tehnologii și conceput să conlucreze cu organizațiile media, cu agențiile de publicitate și relații publice, pentru a profesionaliza industriile creative și a licenția profesioniști în comunicare publică, în jurnalism și publicitate.

Viziunea FJSC este orientată către profesionalizarea presei, independența editorială, responsabilitatea și respectul față de interesul public. Etica profesională în comunicarea publică, educația media și combaterea dezinformării reprezintă principiile academice și instrumentele formării prin care încurajăm o cultura politică a participării și implicării democratice.

Misiunea instituțională a FJSC este una strategică de formare a unor jurnaliști și comunicatori responsabili cu obiectivul major al protejării interesului public, al informării corecte a opiniei publice și al promovării valorilor democrației contemporane.

O FORMULĂ UNICĂ

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării este singura facultate din România care oferă un program de studii complex în domeniul Științele comunicării, atât la zi, cât şi la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă, în care predau, alături de cadre didactice specializate în acest domeniu, unii dintre cei mai cunoscuţi profesionişti.
 
Studenții noștri au posibilitatea de a acumula, în timpul programului de licenţă (trei ani), cunoștințe de baza din domeniul Științele comunicării, în primele trei semestre. În următoarele trei semestre, studenţii se vor specializa în cadrul uneia dintre cele trei direcții de studiu: Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice şi Publicitate.

În cadrul programelor de master  (doi ani) studenţii se pot specializa în realizarea de Campanii de relaţii publice şi publicitate, în Jurnalism tematic şi în Comunicare Politică, în Comunicare corporativă, în Producţie multimedia şi audio-video, în Metode de cercetare în ştiinţele comunicării (prin programe în limbile română şi franceză), în Managementul instituţiilor de media.

După absolvirea programului de master, studenţii care vor să urmeze o carieră universitară sau de cercetare pot participa la admiterea în cadrul Şcolii Doctorale în Ştiinţele Comunicării  (trei ani).

Este vorba, deci, despre un program de studii care se mulează pe structura profesiilor din jurnalism şi comunicare din ţara noastră. Este un program de studii conceput la standarde europene, care oferă şanse profesionale multiple absolvenților noştri.

CREZUL FJSC

Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării îşi propune:
  • Să prezinte studenților bazele comunicării de masă, tehnicile şi exigenţele morale ale jurnalismului, înțeles ca reflectarea curentă şi raţională a evenimentelor, prin presa scrisă, audiovizuală sau online. FJSC oferă posibilitatea aprofundării cunoștințelor în domeniul comunicării de masa cu aplicații în sfera relațiilor publice şi a publicităţii.
  • Să îmbunătăţească, în societatea noastră, gradul de înțelegere a caracteristicilor mass-media moderne şi a mecanismelor comunicării publice, prin instruire, posibilităţi variate de studiu, conferinţe, publicaţii proprii şi alte mijloace.
  • Să ofere studenților, profesorilor şi personalului tehnic şi administrativ un climat intelectual favorabil, să le creeze satisfacții profesionale, un climat de sprijin şi cooperare, siguranță şi colegialitate, care să încurajeze activitatea de cercetare şi creaţie. Spaţiul academic permite accesul la valorile majore ale culturii şi, prin aceasta, șansa construcției intelectuale, a dezvoltării unei gândiri libere.
  • Să contribuie la cultivarea onestității şi a competenţei în mass-media şi comunicarea publică, prin promovarea profesionalismului, în dubla lui ipostază de sumă a deprinderilor tehnice şi de ansamblu de valori etice.