CONCURSURI DIDACTICE 2017-2018

CONCURSURI DIDACTICE 2017-2018


POSTURI VACANTE - semestrul I, anul universitar 2017-2018 
(publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a nr. 1647 din 24.11.2017).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
 • Lector universitar, poziţia 27, disciplinele: Negocierea și rezolvarea conflictelor în organizație; Fundamente ale științelor sociale; Metode și metodologii de cercetare; Practică
 • Tema prelegerii publice: "Factori de influențare ai rezultatelor negocierii"
 • Rezultatele concursului de Lector, 27, Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare (în curs de actualizare)
 • Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Introducere in semiotică; Tehnici de argumentare; Practică
 • Tema prelegerii publice: "Semiotica publicității"
 •  Rezultatele concursului de Lector, 28, Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare (în curs de actualizare)
În urma analizei dosarelor pe baza fișei de verificare, membrii comisiilor de concurs de lector pentru pozițiile 27 și 28 din Departamentul Antropologie culturală și Comunicare au constatat că au fost îndeplinite de către candidați condițiile legale de prezentare la concurs. Astfel că membrii comisiei îi invită pe cei doi candidați la concursul public din 26 ianuarie 2018: Lector poziția 28 - ora 9.00, Lector poziția 27 - ora 11.00.

Rezultatele concursurilor didactice
Departamentul Antropologie Culturală și Comunicare

Nr.

Post, poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul concursului

Punctaj acordat de comisia de concurs

1.

Lector universitar, poziția 27

1.

Dr. Ionuț Butoi

admis

99,16

2.

Lector universitar, poziția 28

1.

Dr. Dan Podaru

admis

95,83

        

Departamentul de Jurnalism
 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Comunicare organizațională: paradigme și direcții ale cercetării; Relații publice internaționale; Campanii de comunicare publică
 • Tema prelegerii publice: tema 9 - “Campanii de comunicare publică - noile tehnologii și strategiile online”
 • Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Introducere în sistemul mass-media; Deontologie; Mass-media și industriile culturale; Elemente de economia mass-media
 • Tema prelegerii publice: "Structura pieței și comportamentul companiilor de media".
 • Conferențiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Sociologia jurnaliștilor; Gestiunea proiectelor în organizații; Principii ale managementului de proiect; Leadership și managementul resurselor umane
 • Tema prelegerii publice: "Strategii și tehnici în comunicarea organizațională"
 • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Digital writing (scriitură digitală); Marketing; Atelier de relații publice; Relații publice de corporație; Practică
 • Tema prelegerii publice: "Segmentarea și alegerea pieței țintă"
       

Rezultatele concursurilor didactice

Departamentul de Jurnalism


Nr.

Post, poziţie

 

Poziţie în ierarhia

concursului

de titularizare

Nume

Rezultatul

concursului

 

Punctaj acordat de comisia de concurs (max. 100 p)

 

1.

Profesor 5

1

Dr. Camelia Mihaela Cmeciu

admis

96,16

2.

Profesor 6

1

Dr. Raluca Nicoleta Radu

admis

98,40

3.

Conferențiar 10

1

Dr. Natalia Vasilendiuc

admis

95

4.

Lector 29

 

1

Dr. Anca-Gabriela Anton

admis

93,75Dosarele de concurs se pot depune până pe 8.01.2018. 

Pentru posturile de conferențiar și de profesor, candidații vor depune o fișă de verificare a standardelor minimale pentru domeniul științele comunicării în acord cu Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare

Informațiile despre calendarul de concurs, comisiile de concurs, conținutul dosarului de concurs, atribuțiile aferente posturilor didactice, salariile de încadrare se găsesc pe paginile dedicate concursurilor didactice de la Universitatea din Bucureşti, aici și aici.

În fișierele ataşate se află:Ċ
Webmaster FJSC,
6 mai 2019, 22:52
ĉ
Webmaster FJSC,
6 mai 2019, 22:53
ĉ
Webmaster FJSC,
6 mai 2019, 22:53