CONCURSURI DIDACTICE 2016-2017

Submeniu

CONCURSURI DIDACTICE 2016-2017


POSTURI VACANTE - semestrul II, anul universitar 2016-2017
(publicate în Monitorul Oficial al României Partea a III-a nr. 569 din 28.04.2017).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.

Departamentul de Jurnalism
 • Lector universitar, poziţia 37, disciplinele: Jurnalism de opinie, Tehnici de colectare a informațiilor, Etică, Deontologie
 • Tema prelegerii publice: Sursele online: identificarea surselor online de încredere și utilizarea lor în realizarea materialelor jurnalistice


Rezultatele concursului de titularizare - Jurnalism, Lector 37 (click pe link)


Dosarele de concurs se pot depune până pe 9.06.2017.
În fișierele ataşate/ linkuri se află:

Pentru mai multe informaţii despre concurs/ dosarul de concurs, consultaţi şi pagina Universităţii din Bucureşti, aici și aici.POSTURI VACANTE -
semestrul I, anul universitar 2016-2017
(publicate în
Monitorul Oficial al României nr. 1631, Partea a III-a din 28.11.2016).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.


Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

 • Lector universitar, poziţia 21, disciplinele: Comunicarea în organizațiile media; Comunication dans les organisations medias (Comunication numerique); Tehnici de argumentare; Introducere în semiotică; Practică; Metode și metodolgii de cercetare.
 • Tema prelegerii publice: Tehnici de redactare online pentru specialiștii în comunicare/ Techniques de rédaction en ligne pour les professionnels de la communication
 • Rezultatele concursului de Lector, 21, departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare:
  • dr. Camelia Argentina Cușnir, 93,74 puncte - Admis. 
Departamentul de Jurnalism
 • Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Transmisiuni în direct; Tehnici de relații publice în TV; Introducere în sistemul mass-media; Presa
  și actualitatea; Practică.
 • Tema prelegerii publice: Pregătirea evenimentului mediatic: conferinţă de presă, declaraţie de presă, interviu televizat.
 • Rezultatele concursului de Lector, 28, departamentul de Jurnalism:
  • dr. Anamaria Neagu, 93,33 puncte - Admis.
  • dr Graţiela Popescu - candidata s-a retras
Dosarele de concurs se pot depune până pe 12.01.2017.
În fișierele ataşate se află:

 • Regulamentul FJSC de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, actualizat conform prevederilor Ordinului Nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, act emis de Ministerul Educatiei Naționale şi publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013.
 • Calendarul concursurilor didactice
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de lector universitar pe perioadă nedeterminată - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • SALARII DE ÎNCADRARE pentru personalul didactic din învăţământul universitar.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de ASISTENT și LECTOR UNIVERSITAR cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ.
 • Adresa la care trebuie transmis/ depus dosarul de concurs.
 • Atribuții aferente posturilor didactice
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Jurnalism
 • Comisii de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs (click pe link)
 • Programarea probelor de concurs (click pe link)
Pentru mai multe informaţii despre concurs/ dosarul de concurs, consultaţi şi pagina Universităţii din Bucureşti, aici și aici.

Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43
ĉ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2017, 06:43