CONCURSURI DIDACTICE 2015-2016

CONCURSURI DIDACTICE 2015-2016


POSTURI VACANTE - semestrul II, anul universitar 2015-2016

(publicate in Monitorul Oficial al României, nr. 571, Partea a III - a din 10.05.2016).


Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

 • Lector universitar, poziţia 25, disciplinele: Atelier in publicitate, Introducere în publicitate, Managementul agenției de publicitate, Practică, Publicitate online, Introducere în teoria comunicării, Introducere în comunicarea interpersonală.
Departamentul de Jurnalism
 • Lector universitar, poziţia 33, disciplinele: Genurile jurnalistice radio, Tehnici de lucru în AV (radio), Campanii de responsabilitate socială, Tehnici de redactare în RP, Mass media și noile tehnologii.
 • Lector universitar, poziţia 34, disciplinele: Televiziunea digitală, Introducere în sistemul mass-media, Tehnici de lucru în televiziunea digitală, Tehnici de lucru în audiovizual (TV), Practică..


Perioada de depunere a dosarelor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs este 10.05.2016 – 24.06.2016.


Programare prelegeri şi teme
(în curs de actualizare)

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

Lector universitar, poziția 25

Tema prelegerii publice: Publicitatea și New Media
Joi, 14 iulie 2016 la sediul Leu, ora 9.00, sala 607.

Departamentul de Jurnalism


Lector universitar, poziţia 33
Tema prelegerii publice:
Etapele unei campanii de CSR
Miercuri, 13 iulie 2016 la sediul Leu, ora 13.00, sala 613.

Lector universitar, poziţia 34

Tema prelegerii publice: Pre-producția știrilor de televiziune în mediul digital: tehnici și strategii.
Miercuri, 13 iulie 2016 la sediul Leu, ora 10.00, sala 613.

Rezultatele concursurilor didactice se găsesc în fișierul atașat.


În fișierele ataşate se află:

 • Regulamentul FJSC de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, actualizat conform prevederilor Ordinului Nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, act emis de Ministerul Educatiei Naționale şi publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013.
 • Calendarul concursurilor didactice
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de profesor - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de conferențiar - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de lector universitar pe perioadă nedeterminată - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă nedeterminată - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • SALARII DE ÎNCADRARE pentru personalul didactic din învăţământul universitar.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de ASISTENT și LECTOR UNIVERSITAR cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de PROFESOR UNIVERSITAR.
 • Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Jurnalism
 • Comisii de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
 • Programarea probelor de concurs (în curs de actualizare)
Pentru mai multe informaţii despre concurs/ dosarul de concurs, consultaţi şi pagina Universităţii din Bucureşti, aici și aici.

Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35
Ċ
Webmaster FJSC,
30 nov. 2016, 01:35