CONCURSURI DIDACTICE 2014-2015

Submeniu

CONCURSURI DIDACTICE 2014-2015


POSTURI VACANTE - semestrul I, anul universitar 2014-2015
(publicate in Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 662 din 24.11.2014).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.


Găsiți rezultatele concursurilor didactice AICI (click pentru accesare)

Rezoluția Comisiei de contestații

Comisia de contestații pentru concursul pentru postul de lector universitar poziția 32, Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism, Universitatea din București, a analizat contestația depusă de Dl. Nicolae Drăgușin și înregistrată cu nr 3377/04.02.2014.
Comisia a constatat că toate procedurile legale au fost respectate și a respins contestația.


Programarea probelor de concurs (click pentru accesare)

Notă
Din motive obiective, pentru o mai bună desfăşurare a concursurilor suntem nevoiţi să operăm o modificare legată de programarea prelegerilor la Departamentul de Jurnalism în data de 27 ianuarie pentru posturile de Lector universitar, poziţia 31 şi Lector universitar, poziţia 32, astfel:
27 ianuarie 2015
Lector universitar, poziţa 32, ora. 14.00, sala 614
Lector universitar, poziţa 31, ora 17.00, sala 614Programare prelegeri şi teme

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

26 ianuarie 2015

Lector universitar, poziția 28, ora 10.00, sala 615
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Organizarea unei campanii de strângere de fonduri

Asistent universitar, poziția 32, ora 12.00, sala 615
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: "Recrutarea resurselor umane în funcție de tipurile de organizații/ firme" și traseul de carieră prezentat în limba engleză


27 ianuarie 2015
Asistent universitar, poziția 33, ora 10.00, sala 615 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice:
Stratificarea socială

Profesor universitar, poziția 3, ora 14.00, sala 615 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Reconfigurarea comunicării politice în contextul noilor media


28 ianuarie 2015
Profesor universitar, poziția 5, ora 12.00, sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Forme asociative ale jurnaliștilor din România

Conferențiar universitar, poziția 12, ora 14.00, sala 615
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Strategii de poziționare a unui produs de piață


Departamentul de Jurnalism

26 ianuarie 2015

Lector universitar, poziţia 28, ora 12.00, sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Descrieţi etapele realizării radiojurnalului

Lector universitar, poziţia 29, ora 10.00, sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Alegerea și abordarea surselor în intervievare

Lector universitar, poziţia 30, ora 16.00, sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Caracteristici ale punerii în pagină: text, titlu, subtitlu, lead, imagini și legende etc.


27 ianuarie 2015

Profesor universitar, poziţia 4, ora 12.00, sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Provocarea tehnologică în calitatea informației. De la disponibilitatea informației la fiabilitatea sa

Lector universitar, poziţia 32 , ora 14.00, sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Efectele comunicării politice

Lector universitar, poziţia 31, ora 17.00, sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Documentarul britanic după anii '90


28 ianuarie 2015

Profesor universitar, poziţia 5, ora 10.00, sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Perspective teoretice asupra eticii comunicării în organizații și relații publice

Conferențiar universitar, poziţia 11, ora 14.00, sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: "Presa feminină: tipologii, concepte fundamentale, definiţii"

Profesor universitar, poziţia 6, ora 16.00, sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice: Multimedia și convergența media
Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

 • Profesor universitar, poziţia 3, disciplinele: Științele comunicării și Științele politice; Campaniile electorale și televiziunea; Comunicare politică.
 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Metode și metodologii de cercetare; Metode și
  tehnici de cercetare în comunicarea corporativă; Istoria presei; Introducere în teoria comunicării.
 • Conferențiar universitar, poziţia 12, disciplinele: Introducere în publicitate; Atelier în publicitate; Managementul agenției de publicitate; Globalizare vs. adaptare în campaniile de comunicare.
 • Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Introducere în sistemul mass media; Practică; Presă şi actualitate; Relații publice pentru instituții non profit; Introducere în brandingul personal.
 • Asistent universitar, poziţia 33, disciplinele: lntroducere în comunicarea interpersonală; Comunicare și schimbare socială; Intoducere în teoria comunicării; Structuri sociale ale comunicării; Introducere în comunicarea on-line; Tehnici de negociere; Structuri de planificare strategică în publicitate; Practică.
 • Asistent universitar, poziţia 32 (perioadă determinată), disciplinele: Strategii de comunicare în limba engleză; Tehnici de redactare în limba engleză; Comunicare interculturală; Tehnici de argumentare; Managementul carierei; Practică.
Departamentul de Jurnalism
 • Profesor universitar, poziţia 4, disciplinele: Jurnalism european; Modelul de presă francez; Tehnici de colectare a informației; Tehnici de redactare în limba franceză.
 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Filosofia comunicării; Etica comunicării în organizații: Etică.
 • Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Producție multimedia online; Multimedia; Resurse umane și lnternet; Marketing on-line.
 • Conferențiar universitar, poziţia 11, disciplinele: Studii critice asupra media; Jurnalism feminin; Proiecte aplicative în domeniul masteratului; Jurnalism specializat; Producție de presă scrisă.
 • Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Tehnici de lucru în AV (radio); Producție audio digitală; Emisiunea informativă radio; Genurile jurnalistice radio; Organizarea de evenimente de RP.
 • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Jurnalism de investigație; Tehnici de investigare jurnalistică; Tehnici avansate de lucru în agenția de presă; Tehnici de colectare a informației; Tehnici de redactare; Practică.
 • Lector universitar, poziţia 30, disciplinele: DTP - Desktop Publishing; Producția imaginii digitale; Practică.
 • Lector universitar, poziţia 31, disciplinele: lntroducere în sistemul mass media; Documentarul britanic; Tehnici de RP în TV; Tehnici de lucru în TV - digitală; Genurile jurnalistice TV, Emisiunea TV de știri; Practică.
 • Lector universitar, poziţia 32, disciplinele: Politologie; Comunicare politică; Deontologie; PACT; Practică.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs este 24.11.2014 – 09.01.2015.


În ataşamente se află:
 • Regulamentul FJSC de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, actualizat conform prevederilor Ordinului Nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, act emis de Ministerul Educatiei Naționale şi publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013.
 • Calendarul concursurilor didactice
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de profesor - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de conferențiar - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de lector universitar pe perioadă nedeterminată - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă nedeterminată - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • SALARII DE ÎNCADRARE pentru personalul didactic din învăţământul universitar.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de ASISTENT și LECTOR UNIVERSITAR cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.
 • Conținutul dosarului de concurs pentru posturile didactice vacante de PROFESOR UNIVERSITAR.
 • Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Jurnalism
 • Comisii de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs
 • Programarea probelor de concurs
Pentru mai multe informaţii despre concurs/ dosarul de concurs, consultaţi şi pagina Universităţii din Bucureşti, aici și aici.

ĉ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22
Ċ
Webmaster FJSC,
23 iun. 2016, 03:22