CONCURSURI DIDACTICE 2013-2014

Submeniu

CONCURSURI DIDACTICE 2013-2014


POSTURI VACANTE - semestrul II, anul universitar 2013-2014
(publicate in Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 324 din 10.06.2014).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante,
cu link aici.

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

 • Asistent universitar, poziţia 30, disciplinele: Structuri sociale ale comunicării; Introducere în  semiotică; lntroducere în comunicarea interpersonală; PACT; Practică; Introducere în publicitate; Intoducere în teoria comunicării.
 • Profesor universitar, poziţia 4, disciplinele: Leadership şi managementul resurselor umane; Multiculturalism şi relaţii interetnice; Strategii de comunicare eficientă în limba franceză.

Departamentul de Jurnalism
 • Lector universitar, poziţia 26, disciplinele: Producţie în televiziune; Strategii de comunicare în organizaţia media; Tehnici de lucru în audiovizual (TV); Presă şi actualitate; Practică.
 • Profesor universitar, poziţia 3, disciplinele: Tehnici de redactare; Genurile presei scrise; Crearea unei publicaţii.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs este 10.06.2014 – 18.08.2014.

Programare prelegeri şi teme

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
Postul de
profesor universitar, poziţia 4
Miercuri 3 septembrie orele 10.00 sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)

Postul de
asistent universitar, poziţia 30
Vineri 5 septembrie orele 12.00 sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)

Departamentul de Jurnalism
Postul de
profesor universitar, poziţia 3
Miercuri 3 septembrie orele 12.00 sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice Profesor universitar, pozitia 3 : Perspectiva istorică. Jurnalism și ideologii.

Postul de
lector universitar, poziţia 26
Joi 4 septembrie orele 11.00 sala 614
(sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3)
Tema prelegerii publice Lector universitar pozitia 26: Standarde etice in producția de televiziuneÎn ataşamente se află:
 • Regulamentul FJSC de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, actualizat conform prevederilor Ordinului Nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, act emis de Ministerul Educatiei Nationale şi publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013.
 • Calendarul concursurilor didactice
 • Comisiile de concurs pentru posturile vacante de Profesor universitar
 • Comisilei de concurs pentru posturile vacante de Lector universitar și Asistent universitar
 • Candidații înscriși la concurs
 • Tematica și Bibliografie Profesor universitar, poziția 3 - Departamentul Jurnalism
 • Tematica și Bibliografie Lector universitar, poziția 26, Departamentul Jurnalism
 • Tematica și Bibliografie Profesor universitar, poziția 4, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare
 • Tematica și Bibliografie, Asistent universitar, poziția 30, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi şi pagina Universităţii din Bucureşti, aici.


POSTURI VACANTE - semestrul I, anul universitar 2013-2014 (publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518 din data de 18.12.2013).

Posturile didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518 din data de 18.12.2013. Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante,
cu link aici.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs este 18.12.2013 – 31.01.2014.

În luna decembrie se pot depune dosare de concurs şi în zilele de 23, 24 şi 30 decembrie, între orele 08.30 - 14.00.

În ataşamente se află:
 • Regulamentul FJSC de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, actualizat conform prevederilor Ordinului Nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, act emis de Ministerul Educatiei Nationale şi publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013.
 • Tematica şi bibliografia pentru cele două posturi
 • Calendarul concursurilor didactice
Pentru mai multe informaţii, consultaţi şi pagina Universităţii din Bucureşti, aici.


Concursurile didactice pentru posturile scoase la concurs la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării pentru semestrul I, 2013-2014 vor avea loc după cum urmează:

Conferenţiar pozitia 10: 
20 februarie 2014, ora 10.00, sala 614, Complex Leu, et. 6, bd. Iuliu Maniu, 1-3.

Conferenţiar pozitia 13: 
20 februarie 2014, ora 12.00, sala 614, Complex Leu, et. 6, bd. Iuliu Maniu, 1-3.Rezultatele concursurilor didactice susținute în data 20.02.2014

În urma susținerii probelor de concurs și analizei dosarelor candidaților de către comisiile de concurs, rezultatele concursurilor pentru posturile didactice scoasela concurs în semestrul I 2013-2014 sunt următoarele:

Conferențiar universitar – poziția 10 – a fost declarată admisă candidata Camelia-Mihaela Cmeciu – punctaj 300 puncte.

Conferențiar universitar – poziția 13– a fost declarat admis candidatul Antonio-Roberto Momoc – punctaj 300 puncte.Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
Ċ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17
ĉ
Webmaster FJSC,
2 dec. 2014, 08:17