CONCURSURI DIDACTICE 2012-2013

POSTURI VACANTE (publicate in Monitorul Oficial nr. 454, Partea a III-a, 21.12.2012, p. 8.)


Departamentul Antropologie Culturală şi Comunicare


Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Gen şi publicitate; Introducere în comunicarea interpersonală; Tehnici de argumentare; Introducere în semiotică; Noile tehnologii şi practici jurnalistice; Practică; Structuri sociale ale comunicării.

Lector universitar, poziţia 24, disciplinele: Tehnici ale succesului în comunicare; Introducere în comunicarea interpersonală; Presă şi civilizație britanică; Strategii de comunicare eficientă în limba engleză; Presă şi civilizaţie americană; Tehnici de redactare în limba engleză; Strategii de comunicare eficientă în limba engleză.

Asistent universitar (angajare pe durată determinată), poziţia 28, disciplinele: Dreptul comunicării; Etică; Comunicare şi schimbare socială.


Departamentul Jurnalism

Conferenţiar universitar, poziţia 12, disciplinele: Gen şi politică ; Ideologii politice contemporane; Proiecte de cercetare în jurnalism şi comunicarea politică; Politologie.


Conferenţiar universitar, poziţia 14, disciplinele: Jurnalism de mediu; Comunicare şi dezvoltare globală; Tehnici de lucru în TV digitală; Libertatea şi responsabilitatea presei; Tehnici de lucru în AV (TV).

Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Deontologie; Studii de piaţă pentru lansarea unui produs media; Jurnalism economic; Practică.

Lector universitar, poziţia 25, disciplinele: Gestiunea proiectelor în organizaţie; Gestiunea proiectelor în organizaţii; Conceperea de proiectePACT (Presă şi actualitate).

Asistent universitar (angajare pe durată nedeterminată), poziţia 36, disciplinele: Fotojurnalism; Design de presă; PAO (Presă asistată de ordinator); Practică.


Perioada de înscriere la concurs: 21.12.2012 - 05.02.2013


Fişa de verificare pentru îndeplinirea standardelor minimale - Conferenţiar universitar - este disponibilă aici.

Fişa de verificare pentru îndeplinirea standardelor minimale - Lector universitar - este disponibilă aici.

Fişa de verificare pentru îndeplinirea standardelor minimale - Asistent universitar - este disponibilă aici.


Rezultatele desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Tema prelegerii publice - Lector, poziţia 23 - Departamentul Jurnalism:

"Dependenţa de sistem a lansării unui produs mass-media. Studierea modelelor (tiparelor) de sistem mass-media în piaţa românească".
Link spre pagina de concurs a FJSC, site-ul Universității București aici.


Tema lecţiei de seminar - Asistent, poziţia 36 - Departamentul Jurnalism:
"Poziţionarea unui produs media din perspectiva designului de presă".
Link spre pagina de concurs a FJSC, site-ul Universității București aici.


Tema prelegerii publice - Lector, poziţia 25 - Departamentul Jurnalism:
"Tehnici şi strategii de identificare şi reducere a riscurilor în cadrul proiectelor".
Link spre pagina de concurs a FJSC, site-ul Universității București aici.Anunţ important

Din motive obiective care ţin de faptul că membri ai Comisiei de concurs votaţi de Consiliul FJSC pentru evaluarea candidaţilor înscrişi pentru ocuparea postului de lector 25 (Departamentul de Jurnalism) participă şi în alte Comisii de evaluare, data desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de lector 25 a fost mutată pe 27 februarie, intervalul 10.00-12.00, Sediul Leu, bd. Iuliu Maniu, 1-3, sect. 6, corp A, et. 6, sala 614.
Această dată respectă calendarul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacante.Calendarul desfăşurării concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacante
- este disponibil aici.

Calendarul desfăşurării concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor didactice vacante - este disponibil aici.


Bibliografia şi tematica de concurs sunt disponibile aici.

Candidaţii înscrişi la concurs - aici.

Programarea prelegerilor publice - aici.