Concursuri didactice 2017-2018

CONCURSURI DIDACTICE 2017-2018


POSTURI VACANTE - semestrul I, anul universitar 2017-2018 
(publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a nr. 1647 din 24.11.2017).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
 • Lector universitar, poziţia 27, disciplinele: Negocierea și rezolvarea conflictelor în organizație; Fundamente ale științelor sociale; Metode și metodologii de cercetare; Practică
 • Tema prelegerii publice: (în curs de actualizare)
 • Rezultatele concursului de Lector, 27, Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare (în curs de actualizare)
 • Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Introducere in semiotică; Tehnici de argumentare; Practică
 • Tema prelegerii publice: (în curs de actualizare)
 •  Rezultatele concursului de Lector, 28, Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare (în curs de actualizare)

Departamentul de Jurnalism
 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Comunicare organizațională: paradigme și direcții ale cercetării; Relații publice internaționale; Campanii de comunicare publică
 • Tema prelegerii publice: (în curs de actualizare)
 • Rezultatele concursului de Profesor 5, Departamentul de Jurnalism (în curs de actualizare)
 • Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Introducere în sistemul mass-media; Deontologie; Mass-media și industriile culturale; Elemente de economia mass-media
 • Tema prelegerii publice: (în curs de actualizare)
 • Rezultatele concursului de Profesor 6, Departamentul de Jurnalism (în curs de actualizare)
 • Conferențiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Sociologia jurnaliștilor; Gestiunea proiectelor în organizații; Principii ale managementului de proiect; Leadership și managementul resurselor umane
 • Tema prelegerii publice: (în curs de actualizare)
 • Rezultatele concursului de Conferențiar 10, Departamentul de Jurnalism (în curs de actualizare)
 • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Digital writing (scriitură digitală); Marketing; Atelier de relații publice; Relații publice de corporație; Practică
 • Tema prelegerii publice: (în curs de actualizare)
 • Rezultatele concursului de Lector 29, Departamentul de Jurnalism (în curs de actualizare)

Dosarele de concurs se pot depune până pe 8.01.2018. 

Pentru posturile de conferențiar și de profesor, candidații vor depune o fișă de verificare a standardelor minimale pentru domeniul științele comunicării în acord cu Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare

Informațiile despre calendarul de concurs, comisiile de concurs, conținutul dosarului de concurs, atribuțiile aferente posturilor didactice, salariile de încadrare se găsesc pe paginile dedicate concursurilor didactice de la Universitatea din Bucureşti, aici și aici.

În fișierele ataşate se află:

 • Regulamentul FJSC de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, actualizat conform prevederilor Ordinului Nr. 4204 din 15.07.2013, pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, act emis de Ministerul Educației Naționale şi publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013.
 • Standardele minime pentru ocuparea posturilor de asistent universitar și lector universitar pe perioadă nedeterminată - Domeniul științele comunicării (fișă de autoevaluare).
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare (click pe link)
 • Tematică şi bibliografie - Departamentul de Jurnalism (click pe link)
 • Programarea probelor de concurs (în curs de actualizare)