Concursuri didactice 2019-2020

(publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1400 din 26.11.2019) și pot fi consultate AICI (perioadă nedeterminată) și AICI (perioadă determinată).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal, din Şos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 411, de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri 8.00-12.00.

Calendarul desfășurării concursurilor a fost afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

Tematica și bibliografia pentru fiecare post pot fi consultate AICI.

Componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI.

Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI.


Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
  • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Planificare strategică în publicitate – BTL; Tehnici de prezentare a produsului creativ; Atelier de publicitate (copywriting); Proiectarea cercetării; Introducere în branding; Practică.
Programarea probelor de concurs didactic:

Lector universitar, poziția 29 - 27 ianuarie 2020, ora 10.00, sala 607

Tema prelegerii publice: Pregătirea briefului creativDepartamentul de Jurnalism

Programarea probelor de concurs didactic:

Asistent universitar, poziția 40 - 27 ianuarie 2020, ora 9.30, sala 614

Tema prelegerii publice: Strategii antreprenoriale

Asistent universitar, poziția 42 - 27 ianuarie 2020, ora 11.00, sala 614

Tema prelegerii publice: Descrieți principalele metode de colectare a informațiilor utilizate de către jurnaliști

Asistent universitar, poziția 41 - 27 ianuarie 2020, ora 14.00, sala 614

Tema prelegerii publice: Post-producția video: tehnici și strategii