Concursuri didactice 2019-2020

(publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1400 din 26.11.2019) și pot fi consultate AICI (perioadă nedeterminată) și AICI (perioadă determinată).

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici.

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal, din Şos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 411, de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri 8.00-12.00.

Calendarul desfășurării concursurilor a fost afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).

Tematica și bibliografia pentru fiecare post pot fi consultate AICI.

Componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020 poate fi consultată AICI.

Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI.


Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare
  • Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Planificare strategică în publicitate – BTL; Tehnici de prezentare a produsului creativ; Atelier de publicitate (copywriting); Proiectarea cercetării; Introducere în branding; Practică.
Programarea probelor de concurs didactic:

Lector universitar, poziția 29 - 27 ianuarie 2020, ora 10.00, sala 607

Tema prelegerii publice: Pregătirea briefului creativ


Rezultatele concursurilor didactice

Nr.

Post,

poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul

concursului

Punctaj acordat de

comisia de concurs

1.

Lector universitar, poziția 29

1.

Dr. Nicoleta Apostol

ADMIS

p. 94.99

 

 

2

Dr. Mitarcă Monica-Elena

RESPINS

p. 91.41


Contestațiile se depun conform calendarului desfășurării concursurilor, afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).


Comisia de soluționare a Contestației nr 1928/29.01.2020, depusă de doamna dr. Mitarcă Monica-Elena, candidată la postul de lector univ. dr. poziția 29 din Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare, a decis să respingă contestația în urma analizei dosarului de concurs (AICI).

Notă:

Candidata Monica-Elena Mitarcă a obținut la proba de dosar din partea celor 4 membri ai Comisiei de concurs un punctaj de 397 de puncte – media 99,25 puncte. Comisia de contestație a menținut același punctaj acordat în baza fișelor de evaluare individuală ale celor 4 membri ai Comisiei de concurs și a referatelor de apreciere calitativă semnate individual de cei 4 membri ai Comisiei de concurs.

La probele orale susținute în data de 27.01.2019 candidata Monica-Elena Mitarcă a obținut de la cei 4 membri ai comisiei de concurs un total de 350 de puncte pentru prelegerea publică - plan de carieră (media: 87,5 puncte) și 350 de puncte pentru cursul public (media: 87,5 puncte).

Punctajul total obținut de candidată este 274,25 puncte, iar media este 91,41 puncte.

Pentru concursul de lector universitar, poziția 29, din cadrul Departamentului Antropologie Culturală și Comunicare, președintele comisiei a recomandat invalidarea concursului și scoaterea postului la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, deoarece studenții nu au participat la prelegerea publică constând în susținerea unui curs la niciuna dintre candidate, așa cum este prevăzut la Art. 12, pct.2, al. b din Regulamentul FJSC privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante; propunerea a fost validată de Consiliul FJSC cu un număr de 21 de voturi pentru.
Votul din Consiliul facultatii privind invalidarea concursului lector univ., pozitia  29, a fost aprobat in Senatul Universitatii.Departamentul de Jurnalism

Programarea probelor de concurs didactic:

Asistent universitar, poziția 40 - 27 ianuarie 2020, ora 9.30, sala 614

Tema prelegerii publice: Strategii antreprenoriale

Asistent universitar, poziția 42 - 27 ianuarie 2020, ora 11.00, sala 614

Tema prelegerii publice: Descrieți principalele metode de colectare a informațiilor utilizate de către jurnaliști

Asistent universitar, poziția 41 - 27 ianuarie 2020, ora 14.00, sala 614

Tema prelegerii publice: Post-producția video: tehnici și strategii


Rezultatele concursurilor didactice

Nr.

Post, poziţie

Poziţie în ierarhia concursului de titularizare

Nume

Rezultatul concursului

Punctaj acordat de comisia de concurs

1.

Asistent 40

1.

Drd. Oana Maria CĂLIN

admis

93,5

2.

Asistent 42

1.

Drd. Bogdan OPREA

admis

96,25

3.

Asistent 41

1.

Drd. Mihail DRAGNEA

admis

87,16

4.

Asistent 41

2.

Drd. Arina Ioana MOGA

respins

83,33


Contestațiile se depun conform calendarului desfășurării concursurilor, afișat AICI (perioadă determinată) și AICI (perioadă nedeterminată).