Cercetare‎ > ‎

Revista Română de Jurnalism şi Comunicare

Revista Română de Jurnalism şi Comunicare este o publicaţie acreditatã de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (cod 779), ca publicaţie B+.

R.R.J.C. este o publicaţie academică trimestrială, cu comitet de evaluare a textelor. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării deţine ca marcă înregistrată numele jurnalului, "Revista Română de Jurnalism şi Comunicare".

ISSN - 1842-256x

Revista Română de Jurnalism şi Comunicare este indexată full-text în bazele de date
  • EBSCO
  • ProQuest
  • RePEc.

SCOP

REVISTA ROMÂNĂ DE JURNALISM ŞI COMUNICARE promovează cercetarea în ştiinţele comunicării (jurnalism, relaţii publice, publicitate, comunicare socială). Revista este un forum pentru dezbaterea academică legată de comunicarea care afectează şi este afectată de medii sociale, economice şi politice în schimbare, din Centrul şi din Estul Europei şi din alte părţi ale lumii.
Revista atrage cercetători de la universităţi din România, dar şi din Europa, America de Nord (Statele Unite, Canada) şi din Asia. R.R.J.C. face obiectul schimbului de publicaţii, interbibliotecar şi interacademic, intern şi internaţional, cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, Bucureşti. Revista a urmărit, cu prioritate, publicarea de studii şi cercetări româneşti şi străine din zonele jurnalism, relaţii publice, publicitate, studii media, istoria presei, antropologie culturală, etnografia receptării etc., beneficiind de colaborări ale unor cercetători de prestigiu din ţară şi din străinătate.

SCURT ISTORIC

REVISTA ROMÂNĂ DE JURNALISM ŞI COMUNICARE - R.R.J.C. a fost fondată în anul 2002, din iniţiativa prof. univ. dr. Mihai Coman şi a conf. univ. dr. Marian Petcu, cu titlul „Jurnalism&Comunicare. Revista Română de Ştiinţe ale Comunicării”, fiind editată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării - FJSC, Universitatea din Bucureşti, în parteneriat cu Editura Tritonic, Bucureşti. Ea continuă publicaţia „The Global Network”, creată şi editată de prof. univ. dr. Mihai Coman, în anul 1995, în numele Central and Eastern European Schools of Journalism Network.
În anul 2006, Consiliul redacţional a decis continuarea programului editorial iniţial, în parteneriat cu Editura ARS DOCENDI (Universitatea din Bucureşti), sub titlul REVISTA ROMÂNĂ DE JURNALISM ŞI COMUNICARE.
Din 2007, când a fost fondată Asociaţia Formatorilor din Jurnalism şi Comunicare-AFCOM, REVISTA ROMÂNĂ DE JURNALISM ŞI COMUNICARE este editată de FJSC,de Ars Docendi şi de AFCOM.

Site-ul RJJC: www.jurnalism-comunicare.eu