Cercetare‎ > ‎

Proiecte internaţionale

2011-2013: Universitate pentru viitor în societatea comunicării

Titlul proiectului: „Universitate pentru viitor în societatea comunicării” - UniViSocCom

Tipul proiectului: strategic

Axa Prioritara: AP1 „Educaţia şi formarea profesională în spiritul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul Major de Intervenţie: DMI1.2 “Calitate în învăţământul superior ”

Solicitant: Universitatea din Bucureşti

Parteneri:

Universitatea „Transilvania” Braşov;

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Universitatea de Vest din Timişoara;

Autoritatea Naţională pentru Calificări;

IF Italia Forma S.R.L.;

TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme, Italia.

Perioada de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2013

Obiectivul general:
 • Realizarea, dezvoltarea, ameliorarea, concordarea, testarea filierei pentru realizarea calificărilor în învăţământul superior (CIS) şi a curriculelor universitare aferente sectorului informaţiei, comunicării, publicităţii şi PR (licenţă şi master) în vederea îmbunătăţirii şi adaptării lor la piaţa muncii
Obiective specifice:
 • Crearea unei comunităţi de practică pentru descrierea şi actualizarea competenţelor profesionale cerute de piaţa muncii pentru profilele profesionale de: jurnalist, specialist în relaţii publice, specialist în publicitate, specialist în informaţie şi bilblioteconomie;
 • Promovarea inovării în învăţământul superior, prin designul şi testarea programelor de licenţă şi masterat bazate pe competenţe în concordanţă cu metodologia pentru realizarea CNCIS, cu dispozitive europene prevăzute de EQF şi ECVET;
 • Asigurarea dimensiunii transnaţionale a curriculelor universitare (licenţă şi master) realizând colaborări stabile cu universităţi europene de excelenţă;
 • Dezvoltarea şi testarea procedurilor, instrumentelor şi metodelor de evaluare a rezultatelor învăţării (RI) pentru a se asigura certificarea competenţelor dobândite şi a creditelor;
 • Patrimonializarea unui sistem de TIC compus dintr-o platformă online, module multimedia, laboratoare utilate;
 • Formarea personalului universitar atât din punct de vedere metodologic cât şi pentru realizarea şi gestionarea instrumentelor online;
 • Dezvoltarea şi testarea de metodologii, instrumente, criterii şi standarde specifice pentru asigurarea calităţii în IS.


Digital Bridges

 Perioadă derulare 
 Director de proiect Prof. dr. Viorica Păuș
 Buget RON

Descriere
Descrierea proiectului se regăsește la această pagină.

Echipa
FJSC este parteneră în proiectul european Digital Bridges, alături de ESJ din Lille şi Universitatea Anadolu din Turcia.


2004-2007: Euromedia Standards (eumesta)

 Perioadă derulare 2004-2007
 Director de proiect Conf. dr. Georgeta Drulă
 Buget RON


Descriere
Proiectul Leonardo da Vinci „EUROMEDIA STANDARDS - eumesta” este un proiect derulat în cadrul competiţiei de programe Leonardo da Vinci şi se realizeză în parteneriat de reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale din ţările UE: Austria, Germania, Marea Britanie, Spania, Estonia şi România. Partea română este reprezentată de către Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, prin echipa de lucru alcătuită din conferenţiar dr. Georgeta Drulă, responsabil al proiectului, asistent drd. Ruxandra Boicu şi asist. univ. George Hari Popescu. Proiectul a fost lansat în octombrie 2004 şi s-a finalizat în martie 2007.

Premise
Producţia în domeniul media digitale este una dintre cele mai dinamice industrii din Europa, ce angajează sute de mii de profesionişti. În ciuda imaginii internaţionale, forţa sa de muncă prezintă o foarte mică mobilitate inter-statală – situaţie pe care Uniunea Europeana este decisă să o îmbunătăţească.

O parte a problemei este cauzată de ritmul rapid al schimbării tehnologiei digitale, ce necesită o re-formare constantă şi o abundenţă a programelor educaţionale, cu o mare varietate a standardelor calităţii. 

Până în prezent, o gamă variată de sisteme educaţionale regionale şi naţionale din Europa a împiedicat stabilirea standardelor comune privind realizarea curriculei. Această problemă, combinată cu lipsa transparenţei în descrierea fişelor posturilor în media digitale, a făcut ca profesioniştii şi studenţii europeni în media să nu dorească să traverseze frontierele europene, în căutarea unui loc de muncă.

Scop
Scopul proiectului eumesta este de a oferi soluţii la aceste provocări, prin dezvoltarea standardelor pan-europene în educaţie şi formare, în sectorul media digitale, strict fundamentate pe fişele posturilor relaţionate cu practica muncii. Pentru atingerea acestui scop,
eumesta a realizat o serie de produse novatoare.

Produse
Cadrul profilului postului (Job Profile Frame) 

Acest produs cheie eumesta punctează întreaga gamă a sarcinilor profesionale, necesare realizării unui produs sau serviciu în sectorul media digitale. Folosind Cadrul profilului postului, fiecare sarcină de lucru poate fi utilizată la identificarea calificării profesionale necesare îndeplinirii ei, în conformitate cu abordarea EQF - European Qualifications Framework (Cadrul european al calificărilor).  Abordarea se bazează pe rezultatele învăţării, unde calificările sunt descrise în termenii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor,  la nivele crescânde de excelenţă.

Cadrul dezvoltării carierei (CPF - Career Pathway Frame)

Acesta este un instrument de evaluare care introduce calificările existente în cadrul eumesta al profilului postului. Decalajele de calificare ce împiedică progresul într-o carieră individuală devin evidente, permiţând conceperea traseelor individualizate de învăţare.

Instrumentele elaborării curriculei (CBT - Curriculum Building Toolbox)

Acesta este un îndrumar la dispoziţia instituţiilor educaţionale şi a realizatorilor de curricule. El descrie cum se elaborează programele educaţionale urmând metodologia eumesta, cum se foloseşte Cadrul eumesta al profiluluipostului, metodologia eumesta pentru elaborarea curriculei şi cum se aplică Cadrul dezvoltării carierei eumesta.

Grupuri țintă
 • instituţiile educaţionale,
 • creatorii de curricule,
 • profesorii, formatorii şi conferenţiarii,
 • tinerii care doresc pregătire elementară în producţia şi serviciile media digitale  (de exemplu: pre-press, print, web şi design grafic, TV, video, film şi audio),
 • profesioniştii angajaţi sau nu în sectorul media digitale, care au nevoie de formare,
 • cei care caută de lucru şi provin din domenii neînrudite, care doresc să se recalifice în profesiile din sectorul media digitale,
 • agenţiile guvernamentale din domeniul formării profesionale.
Cadrul european al calificărilor (EQF - European Qualifications Framework)

eumesta recunoaşte importanţa structurii novatoare EQF.  Aplicând-o la recomandările de standardizare a elaborării curiculei, eumesta a devenit unul dintre primele proiecte Leonardo da Vinci care validează sistemul EQF.

Partenerii eumesta au realizat un DVD informativ şi motivant, despre  proiectul eumesta  ce conţine informaţii şi materiale video despre produse, modul lor de folosire şi despre munca în Europa.

2004-2006: TRIMEDIAL

 Perioadă derulare 2004-2006
 Director de proiect Prof. dr. Mihai Coman
 Buget 15.000 EUR

Descriere
Programul TRIMEDIAL are ca scop crearea unui modul pentru formarea continua care integreaza jurnalismul de presa scrisa cu cel audiovizual si cu cel on-line.

În acest scop, partenerii în proiect au evaluat nivelul atins de evolutia presei locale din tara sau din regiunea din care provin si au contribuit la elaborarea unor suporturi de cursuri si de formare a formatorilor pentru acest tip de presa integrata. TRIMEDIAL are ca publicuri tinta managementul institutiilor de presa locale, ziaristii din presa locala si institutiile care ofera training pentru ziaristi.

Echipa
Universitate din Bucuresti s-a alaturat prin intermediul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii (FJSC), programului european TRIMEDIAL, care are ca scop modernizarea formarii jurnalistilor locali de pe continent.

FJSC face parte dintr-un consortiu european format din organizatii ale jurnalistilor, facultati de jurnalism si scoli de formarea continua în jurnalism din Austria, Bulgaria, Germania, Danemarca, Olanda, si Slovenia. Consortiul a câstigat finantarea Uniunii Europene în cadrul programului de formare profesionala Leonardo da Vinci pentru un proiect care va moderniza învatamântul jurnalistic european.


Adequate Information Management in Europe (AIM)

 Perioadă derulare 
 Director de proiect Prof. dr. Mihai Coman
 Buget RON


Descriere
Programul Cordis, FP6 - “Citizens and Governance in a knowledge-based Society”, “Adequate Information Management in Europe - AIM”


Enhancement and development of the professional expertise of the Romanian audio-visual sector

 Perioadă derulare 
 Director de proiect Prof. dr. Mihai Coman
 Buget 33.500 EURMediaAct

 Perioadă derulare 
 Director de proiect 11 parteneri
 Buget 1.500.000 EUR

Descriere
Proiectul "Media Accountability and Transparency in Europe" (Media responsabile şi transparente în Europa) este bazat pe un efort de cercetare comparativă a sistemelor de asigurare a responsabilităţii sociale a mass-media în statele Uniunii Europene, ca indicatori ai pluralismului media în Europa.

Proiectul analizează dezvoltarea şi impactul sistemelor de asigurare a responsabilităţii sociale a media tradiţionale (cum ar fi consiliile de presă sau codurile de etică jurnalistică) dar şi dezvoltarea şi impactul noile sisteme, care au apărut datorită Internetului (de exemplu, critica adresată media, pe bloguri).

Principalele obiective ale proiectului de cercetare sunt: 
investigarea, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, a sistemelor de asigurare a responsabilităţii sociale a mass-media, ca premise pentru dezbaterile despre independenţa media într-o perioadă în care creşte concentrarea în industrie,
compararea impactul sistemelor de asigurare a responsabilităţii sociale a mass-media tradiţionale şi inovatoare, online, asupra diferitelor sisteme de media şi asupra culturilor jurnalistice din Europa şi din afara ei,
propunerea unor recomandări pentru cei care elaborează reglementările media la nivel european, dar şi a unor stimulente pentru profesioniştii de media şi pentru utilizatorii serviciilor de media, în scopul implicării lor active în sistemele de asigurare a responsabilităţii sociale a mass-media.


Echipa
Proiectul este susţinut de un efort interdisciplinar al unei echipe de 11 parteneri din Europa de Est şi de Vest şi a unui partener din lumea arabă. Analizele noastre vor porni de la date culese prin mai multe metode: anchete sociologice, interviuri cu experţi, studii ale literaturii relevante. Proiectul are ca scop analizarea potenţialului sistemelor de asigurare a responsabilităţii sociale a mass-media în ceea ce priveşte asigurarea responsabilităţii şi transparenţei mass-media, de aceea are ca acronim MediaAcT. Proiectul este finanţat cu aproximativ 1,5 milioane EUR de către Seventh Framework Programme al Comunităţii Europene şi va dura 3 ani şi jumătate, începând din februarie 2010.

Ceilalţi membri ai consorţiului: Erich Brost Institute gGmbH, Germania (lider), Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, Franţa, Department of Social and Political Studies, University of Milan, Italia, Journalism Research and Development Centre, University of Tampere, Finlanda, Medienhaus Wien GmbH, Austria, Institute for Media and Journalism, Unverisità della Svizzera italiana, Lugano, Elveţia, Institute of Political Science, Department of Communication and Journalism, University of Wroclaw, Polonia, Centre d'Analyse et de Recherches Interdisciplinaire sur les medias, l'Université Paris II, Franţa şi Tunisia, Fontys School of Journalism, Fontys University of Applied Sciences, Olanda, The MediaWise Trust, Marea Britanie, Institute of Journalism and Communication of the University of Tartu, Estonia.

http://www.yumpu.com/document/view/15922335/mediaact/embed