Cercetare‎ > ‎

Centrul de cercetare SPARTA

Centrul de Cercetare a Rolului Comunicării de Masă la Dezvoltarea Spaţiului Public, de Analiză a Receptării şi a Tehnologiilor Avansate – SPARTA, a fost înfiinţat în 17.02.2009.

Prin intermediul SPARTA se derulează proiectele cu finanţare naţională şi internaţională ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.
Rezultatele acestor proiecte se concretizează prin participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (cu finanţare din granturi internaţionale, cu finanţare din partea facultăţii şi din partea universităţii), prin cărţi şi capitole de carte la edituri naţionale şi internaţionale, prin articole ISI sau BDI, în reviste peer-review.


FJSC/ SPARTA - direcții de cercetare

MEDIA ȘI SPAȚIUL PUBLIC/ MEDIA AND PUBLIC SPACE


ORGANIZAȚII ȘI COMUNICAREA PUBLICĂ/ ORGANIZATIONS AND PUBLIC COMMUNICATION


JURNALISM ȘI NOILE TEHNOLOGII/ JOURNALISM AND NEW TECHNOLOGIES


Cercetare FJSC 2020 - publicații

Cercetare FJSC 2019 - publicații
Cercetare FJSC 2018 - publicații

Cercetare FJSC 2017 - publicații

Ċ
Webmaster FJSC,
13 apr. 2016, 01:04
Ċ
Webmaster FJSC,
13 apr. 2016, 01:05
Ċ
Webmaster FJSC,
13 apr. 2016, 01:05
Ċ
Webmaster FJSC,
17 ian. 2017, 01:04
Ċ
Webmaster FJSC,
21 ian. 2019, 01:30
Ċ
Webmaster FJSC,
14 ian. 2018, 06:36
Ċ
Webmaster FJSC,
21 ian. 2019, 01:33
Ċ
Webmaster FJSC,
2 nov. 2021, 23:23
Ċ
Webmaster FJSC,
2 nov. 2021, 23:23