Cercetare

Listă de subpagini


FJSC a înființat Centrul de cercetare a rolului comunicării de masă la dezvoltarea Spatiului Public, de Analiză a Receptării și a Tehnologiilor Avansate - SPARTA.

Motivatia înfiintării Centrului

Necesitatea interna

- prezenta încă nesatisfăcătoare a studiilor si solutiilor de ameliorare a formelor de comunicare de masă (jurnalism, relatii publice, publicitate) propuse de specialisti proveniti din mediul academic; acest domeniu este dominat de firme comerciale de cercetare, care au obiective limitate, folosesc metode de cercetare simple si reduc complexitatea fenomenului la aspectele strict comerciale si comercializabile ale comunicării de masă;

- slaba recunoaştere a importanţei metodologiei specifice si a necesităţii fundamentării adecvate a solutiilor referitoare la fenomenele comunicării de masă initiate la nivel guvernamental;

- progresul înregistrat in organizarea institutiilor de comunicare de masă, a celor de educare (în special prin scoli doctorale si programe de grant) in Romania creează premisele dezvoltării unui mecanism de realizare a unor cercetări coerente si aprofundate referitoare la aceste sisteme. Aceasta tendintă de dezvoltare a unei abordări profesionale a comunicării de masă necesita si un răspuns din partea societătii civile in ceea ce priveste realizarea de cercetari (fundamentari) care sa aiba un corespondent in metodele si paradigmele moderne, frecvent utilizate de cercetările occidentale, în vederea unei sincronizării a cercetării comunicării de masă din România cu directiile contemporane. SPARTA contribuie astfel la dezvoltarea acestei directii si din perspectiva mediului academic.

Necesitatea externa

- evolutiile din miscarea stiintifică internatională semnalează necesitatea constientizării la nivelul societătii civile a importantei desfasurarii procesului de consultare dintre partenerii comunicării de masă, în special dintre institutiile respective si mediul academic. La ora actuală, în România, procesul de consultare este defectuos din cauza inexistentei unor parteneri academici puternici care sa aiba capacitatea de a sustine puncte de vedere fundamentate stiintific.

- exemplul tarilor recent aderate la UE in care activeaza centre de cercetare cu profil similar SPARTA care au contribuit in mod substantial la promovarea la nivelul institutiilor de comunicare a unor solutii provenite din mediul academic. [mai mult...]