Prof. univ. dr. Viorica PĂUŞ

Membru în Consiliul  FJSC (din 2002).
Membru in Senatul Universităţii din Bucureşti (din 2008).
Membru in comisia de avizare a Programelor de studii a Senatului Universităţii din Bucureşti.
Membru în Comisia de asigurarea calităţii învăţământului superior din FJSC (2006-2012; din 2012, preşedinte al Comisiei).
Doctor în Pedagogie (Universitatea din Bucureşti, 1996).

E-mail: viorica.paus@fjsc.ro
Consultaţii: Miercuri, 15.00-17.00, sala 609, Leu.

Domenii de competenţă
Managementul resurselor umane; leadership; negocierea conflictelor în organizaţii; comunicare interculturală și interetnică; managementul calităţii: auditor intern al Universităţii din Bucureşti pentru evaluarea calităţii învăţământului superior; formator: atestat prin Certificatul de formator al Centrului Educaţia 2000+ al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (2002) pentru formarea competenţelor de comunicare şi didactice ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi Diploma de expert-formator, pe dezvoltarea resurselor umane, eliberată în 2003, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România.

Interese de cercetare şi de predare 

Comunicare şi resurse umane; comunicare interetnică şi interculturală; studii francofone.

Publicaţii importante (ultimii cinci ani)
Păuș Viorica Aura, Surugiu Romina, "Science ou divertissement? L’exposition Human Body, thèmes et représentations", pp. 23-61, in GENDER, MASS MEDIA, REPRESENTATIONS, Social realities and media representations, 2014, Ed Universității din București.
Dicționar enciclopedic de comunicare și termeni asociați (DEC), (coautor) coord. Marian Petcu, 2014, Ed. C.H.Beck, București.
Păuș Viorica Aura, Ștefănel Adriana - „(Re)presenting  the University of Bucharest in the media. Fundamental Approach to the Process of Academic Leadership”, in Manager Journal, 19/2014, indexat EBSCO-CEEAS |CEEOL | RePEc | DOAJ |INDEX COPERNICUS |PROQUEST | ULRICH | DRJI |Google Scholar.
Lazăr Mirela, Păuş Viorica Aura, „Journalists: ”Entrepreneurs of Theirs Competencies” in the Age of Collaborative Web and Digital Technologies”, pp.129-136, in Applied Social Sciences, Communication Studies, coord. Georgeta Rață, Gh. Clitan, Patricia Luciana Runcan, 2013, Cambridge Scholars Publishing.
Lazăr Mirela, Păuş Viorica Aura, „L’autorité de régulation des services des programmes audiovisuels en Roumanie – entre pouvoir de décision et pouvoir de sanction”,  in Médias publics et transitions démocratiques, pp. 23-38, 2013, Editeurs IPSI – KAS (Institut de Presse et des Sciences de l`Information, Tunis, Konrad Adenauer Stuftung, coord. Hamida el Bour, Tunis.
Lazăr Mirela, Păuş Viorica Aura, „Roma Civil Society, a Stakeholder Involvement in Public Policymaking”, in Social and Behavioral Sciences, nr. 81/2013, indexată ELSEVIER, ScienceDirect și Web of Science (ISI).
Vîlcu Valentin, Păuş Viorica Aura, „O strategie de comunicare și relații puplice privind imaginea Bucureștiului în rândul bucureștenilor și în afara Bucureștiului pe plan național și internațional”, în cap. „Administrația locală – descentralizare și regionalizare”, vol. Direcții de dezvoltare în regiunea București-Ilfov în contextul regionalizării, 2013, ed. Universitatea din București
Păuș Viorica Aura, Surugiu Romina, „A Managerial Approach To A Controversial Exhibition: The Human Body”, in Manager Journal, 18/2013, indexat EBSCO-CEEAS |CEEOL | RePEc | DOAJ |INDEX COPERNICUS |PROQUEST | ULRICH | DRJI |Google Scholar.
Păuș Viorica Aura, Dobre Dana, „Business Storytelling and Leadership in the Insurance Companies from Romania”, in Manager Journal, 18 – 2013, indexat EBSCO-CEEAS |CEEOL | RePEc | DOAJ |INDEX COPERNICUS |PROQUEST | ULRICH | DRJI |Google Scholar.
Păuș Viorica Aura, „Cultural Models Influencing the Romanian Education. A Historical Approach, in Cultural perspectives”, in Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, vol. 18, no. 1, 2013, ed. Alma Mater Publishing House, Bacău si Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău, indexat C.E.E.O.L., Index Copernicus, BHI (British Humanities Index), Pro Quest.
Lazăr Mirela, Păuş Viorica Aura, „La mémoire d`une génération et la révitalisation identitaire ethnique”, in Styles of Communication, vol. 5, nr. 1/2013, Danubius University Press, indexată Index Copernicus, Genamics Journal Seek, EBSCOhost.
Lazăr Mirela, Păuş Viorica Aura, „Cultural integration through Foreign Languages Study (18th-20th Centuries)”, in Styles of Communication, vol. 5, nr. 1/2013, Danubius University Press, indexată Index Copernicus, Genamics Journal Seek, EBSCOhost.
Păuş Viorica Aura, „New Media and Leadership: Social Media and Open Organizational Communication”, in Manager Journal, nr.17, 2013, indexat
 EBSCO-CEEAS |CEEOL | RePEc | DOAJ |INDEX COPERNICUS |PROQUEST | ULRICH | DRJI |Google Scholar.
Păuş Viorica Aura, Bâră Andreea, „Employer Brand Strategies of the Antena 1 and Antena 3 TV broadcasters in the context of globalization”,  International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, indexata Ebsco, ProQuest, Doaj, V/Lex, Index Copernicus, Genamics, EIRP Proceedigs 2013
Păuş Viorica Aura, „L`évolution des programmes analytiques de langue française entre 1864-1910 dans le contexte européen”, Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Tome 2, no 14/ 2013.
Păuş Viorica Aura, Comunicare interetnică si interculturală, 2010, ed. Ars Docendi, București.
Păuş Viorica Aura, „Les effets de la globalisation sur la politique des ressources humaines et la communication d`enterprise. Etudes de cas”, in Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, an V, nr.2, 2010, indexată în EBSCO, ProQuest, RePeC.
Păuş Viorica Aura, "Le management du changement, exigence de l`adaptation au marché de l`emploi de l`Union Européenne", în Integrarea Europeană – Realităţi şi perspective (vol. în rom., engl., fr.), ed. Universitară Danubius, Galaţi, 2009, ISBN 978-606-533-013-9 http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/issue/view/53 Vol 4 (2009). Vezi şi http://proceedings.univ-danubius.ro/
ĉ
Webmaster FJSC,
23 sept. 2013, 23:22