Conf. univ. dr. Silvia BRANEA
Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare
Doctor în Psihologie, Universitatea din Bucureşti, 2003

E-mail: silvia.branea@fjsc.ro
Consultații: vineri, 15.00-17.00, pe platforma google.meet, conform planificării pe mail

Coordonatoarea Proiectului POCU 132525 DE LA STUDENT LA ANTREPRENOR
Directoarea programului de master COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE


Interese de cercetare şi de predare  

Domenii de competenţă: sociologia comunicării, psihosociologia organizațiilor, persuasiunea în relațiile publice.
Cursuri licență:
1. Comunicare și schimbare socială - anul III CRP, semestrul I
2. Tehnici de negociere în publicitate - anul II P, semestrul II
 
Cursuri master:
1. Projets appliqués dans le domaine du développement durable/Proiecte aplicative în domeniul dezvoltării durabile la Masteratul ”Médias, développement, société'' - anul II, semestrul II
2. Psihosociologia schimbării în organizație la Masteratul ”Comunicare și resurse umane” - anul I, semestrul II
3. Comunicarea internă în organizații la Masteratul Comunicare și resurse umane – anul II, semestrul II
4. Conception et réalisation d’un projet de recherche ou d’une campagne de communication/Conceperea și realizarea unui proiect de cercetare sau a unei campanii de comunicare la Masteratul ”Médias, développement, société'' - anul II semestrul I.


Cercetare

Pe plan internațional

1.2020-2021 – membră a proiectului AUF „Eux et nous. Sensibilisation et actions” -Changements climatiques –possible convergence entre l’intérêt humain et la préservation de la planète ?

2. 2019 -prezent-  membră din partea Universității din București a proiectului „Platform Europe” condus de Universitatea Roma Tre și finanțat de Parlamentul European.
www.electionsmonitoringcenter.eu

3. 2019 - 2020 - membră a proiectului Reseaux regional dans le domaine de la Sante, de la Nutrition et de la Securite alimentaire - AUF BECO (SAIN)

4.2020, 2010 și 2009: Membra a echipei de monitorizare a dimensiunii de gen în mass-media (coordonator pentru România: Prof. univ. Dr. Daniela Frumușani, în cadrul proiectului „The Global Media Monitoring Project / Who makes the news”

5. Co-organizatoare a conferinței internationale ’’Media, Society and Politics’’ – Universitatea din Bucuresti (Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala si Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii), Sofia University, cu sprijinul Agentiei universitare a Francofoniei (Bureau Europe centrale et orientale) – 1-2 noiembrie 2014.


Pe plan național

1. 2019 - 2021- director proiect ROSE „Reducerea abandonului studiilor universitare în cadrul Facultății de Jurnalism și Științelor Comunicării ”

2. 2012 – co-organizatoarea workshop-ului Media of fiction or Fiction in the media (împreună cu Valentina Marinescu) în cadrul PROGRAMULUI IDEI - WORKSHOP-URI EXPLORATORII COMPETITIA 2012 (27PN-II-ID-WE-2012-4-034)

3.2005 - membră a echipei grantului GAR (Academia Română) nr. 5/2005 “Cultură şi comunicare la începutul sec. XXI” - director conf. univ. dr. Mihaela Constantinescu;

4. 2004 - Membră a echipei de cercetare a grantului C.N.C.S.I.S. tip A nr. 1177/2004 ''Mass-media si procesul de integrare a României in U.E. - O perspectivă jurnalistică, coordonator, dr. Valentina Marinescu, B. Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice


Publicaţii importante

Cărţi:

1. 2018 (co-autori F. Lazăr și V. Marinescu), ”Dincolo de senzațional. Imaginea asistenților sociali în mass-media: 2010-2016), Tritonic, București

2. 2012, ''Persuasiune și schimbare organizațională'', Editura Universității din București

3. 2010, ''Serialele pentru tineri. O abordare psihosociologică'', ediția a doua (revăzută și adăugită), Editura Ars Docendi, București

4. 2006, (co-autoare V. Marinescu) ”Jurnaliştii români şi provocările pieţei informaţionale europene”, Editura Niculescu, Bucureşti.

Volume coordonate:

1. 2017 - (împreună cu R. Boicu și A. Ștefănel), ”Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe”, Palgrave Macmillan, London
2. 2017 - (împreună cu V. Marinescu), ”Exploring Political and Gender Reations” Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
3. 2014, (împreună cu V. Marinescu si B. Mitu), ‘’Critical Reflections on Audience and Narrativity’’, Ibidem, Stuttgart
4. 2013, (împreună cu V. Marinescu), ''Media Discourses About Crisis'', Editura Universității din București
5. 2012, (împreună cu V. Marinescu), ''Media of Fiction or Fiction in the media'', Editura Universității din București

Reviste ISI

1. 2021 Marinescu, V.; Fox, B.; Cristea, D.; Roventa-Frumusani, D.; Marinache, R.; Branea, S. Talking about Sustainability: How the Media Construct the Publics Understanding of Sustainable Food in Romania, Sustainability 2021, 13, 4609. https://doi.org/10.3390/su13094609
2. 2018 Eduard FRANTI, Monica DASCALU, Ioan ISPAS, Ana Voichita TEBEANU , Zoltan ELTETO , Silvia BRANEA and Voichita DRAGOMIR), ”Decoding communication: a deep learning approach to voice-based intention detection”, ROMANIAN JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Volume 21, Number 4, 2018, 460–474 http://www.romjist.ro/full-texts/paper613.pdf
3. 2017 Monica Dascălu and Silvia Branea, „Applying Communication Sciences in Artificial Societies” în ROMANIAN JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Volume 20, Number 3, 2017, 198–209

Reviste indexate în baze de date internaționale:

1. 2020 (împreună cu Teodor Dumitrache), ”A Discourse Analysis of South Park’s PC Principal”, Postmodernism Problems, Vol. 10/No 222.

2. 2017 (împreună cu S. Gheorghe), „Narration et construction de la réalité par les médias. Le cas d’Oscar Pistorius” în Cultures of Communication / Cultures de la communication, no. 2/2017, Editura Universității din București

3. 2013 (împreuna cu A. Guguianu):  Audience's Interest for Health Problems and Human Relations: Friendship and Love in TV Medical Dramas în International Journal of Communication and Health, Nr. 1 / 2013

4.2013 -  “O INTERPRETARE HERMENEUTICĂ A SURSELOR JURNALISTICE. Selectarea informațiilor sau „ce urme lasa mass-media?” în Revista Română de Sociologie, Nr. 3-4 / 2013

5. 2012 – ''Organisational analysis: The Environmental Guard from Romania – Getting ready for change” în Journal of Community Positive Practices', Year XII, No. 3/2012 (www.jppc.ro)

6. 2012 - ''La recherche des communautés virtuelles. Une analyse communicationnelle des conversations du forum en ligne'' în Communication vol. 30 / 2, 2012; (http://www.com.ulaval.ca - DOI : 10.4000/communication.3688) 

 

Capitole în volume colective

1. 2020 Silvia Branea & Crînguța-Irina Pelea, Visibilité et couverture médiatique de la question du changement climatique dans les médias roumains : initiatives, débats et approches médiatiques în vol. Communication, Environnement et Développement Durable. Etudes de cas, coord. Valentina Marinescu și Daniela Rovența-Frumușani, Presa Universitară Clujeană

2. 2020 Silvia Branea & Crînguța-Irina Pelea "A Critical Analysis of Romanian Media Representations of Food: A Qualitative and Quantitative Perspective" în vol. Food, Nutrition and the Media, coord. Valentina Marinescu, Palgrave Macmillan

3. 2019 Silvia Branea și Cringuta Pelea , "La promotion des regimes et des tendances alimentarea dans les medias de Roumanie" Coord. Valentina Marinescu et Daniela Roventa-Frumusani "Sante et Nutrition dans les medias actuels", Ed. Ars Docendi

4. 2017 (împreună cu V. Marinescu et al.), „In Search of Common Patterns: Political Advertising in Central and Eastern Europe”, în C. Holz-Bacha, E. Novelli, K. Rafter (eds.), Political Advertising in th 2014 European Parliament Elections, Palgrave Macmillan, London

5. 2017, „Outline of Female Candidates in Romania’s EP Elections” , în ”Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe” (R.Boicu,S. Branea and A. Ștefănel, eds.), Palgrave Macmillan,   London

6. 2017, (împreună cu R. Boicu), „Introduction: Proposal of a Framework for the 2014 European Parliament Elections and Campaigns in Central and Eastern Europe”, în ”Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe” (R.Boicu,S. Branea and A. Ștefănel, eds.), Palgrave Macmillan,   London

7. 2017 (împreună cu A. Guguianu), ”L‘impact des séries TV policières sur les employés du ministèrede l‘Intérieur de Roumanie”, în ”Exploring Political and Gender Reations” (V. Marinescu & S.Branea eds.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne

8. 2014 ”Police Women in TV Series and Real Life” in volumul GEN, MASS MEDIA,REPRESENTATIONS. Social realities and Media       Representations (coord. Daniela Rovența-Frumușani), Editura Universitatii din București;

9. 2013 ''The Globalization of Anxiety'' în volumul ''Media Discourses About Crisis'' (coord. Valentina Marinescu, Silvia Branea), Editura Universității din București;

10. 2013 ”Le passé par l’écriture et le présent audiovisuel - deux thêmes réccurentes dans deux discours-documents sur la modernisation” în TRACES, MÉMOIRES ET COMMUNICATION (coord. Ioan Drăgan, Jean-Francois Tétu, Poliana Ștefănescu,...), Editura Universității din București;

 

Participare la conferințe internaționale

1. Professional approaches of media from an intergenerational perspective inCentral and Eastern Europe.30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: Conferința regională organizată de FJSC „From conquering the freedom of expression to embracing digital communication”, București, 1-2 May, 2021.
2
.  Hypostases of High and Popular Culture on social networks, International Conference: Interdisciplinary perspectives in culture, society and arts. Mapping future research directions,FSAS -UB,  București, 25 febr. 2020

3. Silvia Branea, Daniela Rovența-Frumușani, The increase in domestic violence and its media coverage in Romania during the pandemic, Conferința internașională online ”HOMICIDE AND GENOCIDE: INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES”, Institutul de Sociologie al Academiei Române, FSAS -UB & ORAPO, 23-28 iulie 2020

4. Lazar F, Marinescu V, Branea S, The framing of the social workers’ identity in the media. Insights from Romania. Paper presented at 9th Conference for European Social Work Research:“Social work research, practice and core values of human rights and social justice in a changing welfare society“ Leuven, Belgium. April 10-12, 2019.

5. Bianca Fox, Valentina Marinescu & Silvia Branea: European Elections: An Analysis of Young Citizens' Perceptions of European Politicale Poster", Mediaflows Conference: European Elections, 2019: Populism&Euroscepticism, UIMP Valencia, 20-22 nov. 2019.

6. Silvia Branea, Cringuta Pelea "A critical Analysis of Romania media reprezentațional of Nutrition", Qualitative Research in communication", SNSPA, București, septembrie 2019.

6. F. Lazăr, V. Marinescu & S. Branea, „Media Representation of Social Work Profession in Romania, XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, 2018.