Conf. univ. dr. Silvia BRANEA
Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare
Doctor în Psihologie, Universitatea din Bucureşti, 2003

E-mail: silvia.branea@fjsc.ro
Consultații: vineri, 15.00-17.00, în Cancelarie, Facultatea de Matematică

Interese de cercetare şi de predare  
Domenii de competenţă: sociologia comunicării, psihosociologia organizațiilor, cercetarea în relațiile publice.
Cursuri licență:
1. Comunicare și schimbare socială - anul III CRP, semestrul I
2. Tehnici de negociere - anul II P, semestrul II
3. Cercetarea în relațiile publice - anul III CRP, semestrul I
Cursuri master:
1. Communication et mondialisation la Masteratul ”Médias, développement, société'' - anul II, semestrul I
2. Psihosociologia schimbării în organizație la Masteratul ”Comunicare corporativa” - anul I, semestrul II
3. Sociology of entertainment media la Masteratul ”Media, Public Communication and Globalization” - anul II, semestrul II
4. Conception et réalisation d’un projet de recherche dans le domaine des médias/publicité ou d’une campagne de communication la Masteratul ”Médias, développement, société'' - anul II semestrul II.


Publicaţii importante

Cărţi de autor:

  • 2012, ''Persuasiune și schimbare organizațională'', Editura Universității din București
  • 2010, ''Serialele pentru tineri. O abordare psihosociologică'', ediția a doua (revăzută și adăugită), Editura Ars Docendi, București
  • 2006, (coautoare V. Marinescu) ”Jurnaliştii români şi provocările pieţei informaţionale europene”, Editura Niculescu, Bucureşti.
Volume coordonate:
  • 2014, (împreună cu V. Marinescu si B. Mitu), ‘’Critical Reflections on Audience and Narrativity’’, Ibidem, Stuttgart
  • 2013, (împreună cu V. Marinescu), ''Media Discourses About Crisis'', Editura Universității din București
  • 2012, (împreună cu V. Marinescu), ''Media of Fiction or Fiction in the media'', Editura Universității din București
Reviste indexate în baze de date internaționale:
  • 2013 - “O INTERPRETARE HERMENEUTICĂ A SURSELOR JURNALISTICE. Selectarea informațiilor sau ce urme lasă mass-media?” în Revista Română de Sociologie, Nr. 3-4 / 2013
  • 2012 – ''Organisational analysis: The Environmental Guard from Romania – Getting ready for change” în Journal of Community Positive Practices', Year XII, No. 3/2012 (www.jppc.ro)
  • 2012 - ''La recherche des communautés virtuelles. Une analyse communicationnelle des conversations du forum en ligne'' în Communication vol. 30 / 2, 2012; (http://www.com.ulaval.ca - DOI : 10.4000/communication.3688) 
  • 2009 - ”The Romanian journalists between constraints and liberties” în Estudos de Comunicacao (December 2009) – Portugalia (http:// www.labcom.ubi.pt/ec/06/ communication studies);