Prof. univ. dr. Mirela LAZĂR
Departamentul de Jurnalism, FJSC
Coordonatoare a Programului ERASMUS+
Directoare a Programului de masterat „Jurnalism tematic”
Doctorat în ştiinţe umaniste, domeniul Filologie, cu distincţia summa cum laude (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 2005); Licenţă în limbi străine (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi străine, 1977)

E-mail: miralazar05@yahoo.com
Program de consultaţii semestrul II: Marţi, 16.00-18.00, sala 609, Complex Leu.

Interese de cercetare şi de predare 
Discursul mediatic, abordări socio-narative ale dispozitivelor de comunicare în mediul online, practici expresiviste în jurnalismul participativ, jurnalism european, construirea discursivă a identităților (minorități, migranți, noua diasporă)

Publicaţii importante (ultimii cinci ani):
 • Pierre Morelli, Mirela Lazăr, „Plasticité des dispositifs numériques”, Dossier coordonné ; „Plasticité des dispositifs d’information et de communication”, Questions de  communication, 28, 2015, pp. 7-17. ISBN 978-2-8143-0271-6, indexată în Proquest, CSA, IBSS, ș.a. http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100023970&fa=sommaire
 • Camelia Beciu, Mirela Lazăr, „Production d’identités et modes d’engagement dans les débats médiatiques sur la migration en Europe: Le cas de la Roumanie”, Social Science Information, SAGE Publications, March 2015, 54 (1), pp. 38-51, print ISSN: 0539-0184; online ISSN: 1461-7412, indexată în SAGE Journals Online, Thomson Reuters, CSA, IBZ, ş.a. http://ssi.sagepub.com/content/54/1/38.abstract.fr
 • Mirela Lazăr, „Journalistes en ligne roumains : normes, valeurs et ‘raison pratique’”, Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, Anul IX (XIII), 1-2 (44), 2014 SERIE NOUA, pp. 33-40, ISSN 1842-256X, indexată în EBSCO, ProQuest, RePEc. http://jurnalism-comunicare.eu/rrjc/abstract_ro.php?id=115
 • Nathalie Pignard-Cheynel, Mirela Lazăr, „Les étudiants en journalisme face au web 2.0. Une difficile conciliation entre culture participative et identité professionnelle”, în Françoise Bernard, Michel Durampart (Dirs), Savoirs en action: Culture et réseaux méditerranéens, Paris, Éditions du CNRS, 2013, pp. 85-101, ISBN 978-2-271-07192-7. http://www.cnrseditions.fr/communication/6813-savoirs-en-action-sous-la-direction-de-francoise-bernard-et-michel-durampart.html
 • Mirela Lazăr, Viorica Păuş, Journalists in the Age of Collaborative Web and Digital Technologies”, în Georgeta Raţă, Gheorghe Clitan and Patricia Runcan (eds.), Applied Social Sciences: Communication Studies, vol. 8, Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 129-136. ISBN (10): 1 4438 4340 7; ISBN (13): 978-1-4438-4340-9. http://catalog.wrlc.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&CNT=25+records+per+page&FT=1443843407
 • Mirela Lazăr, “The Webdocumentary: Renewing Narrative Structures”, în Ruxandra Boicu (ed.) Media, Public Communication and Globalization, Bucureşti,  Editura Universităţii din București, 2013, pp. 15-24. ISBN: 978-606-16-0201-8. ISBN: 978-606-16-0201-8.
 • Mirela Lazăr, Viorica Păuş, „L’autorité de régulation des services des programmes audiovisuels en Roumanie – entre pouvoir de décision et pouvoir de sanction”, în Hamida El Bour (coord.) Médias publics et transitions démocratiques, Editeurs Institut de Presse et des Sciences de l’Information & Konrad Adenauer Stiftung, Tunis, 2013, pp. 23-37. ISBN: 978-9973-797-14-8.
 • Mirela Lazăr, Viorica Păuş, Roma Civil Society, a Stakeholder Involvement in Public Policymaking”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Special issue, 81, June 2013, Elsevier, pp. 259-263.1877-0428. Indexări: ELSEVIER/ScienceDirect, Web of Science. doi:10.1016/j.sbspro.2013.06.424.http://ac.els-cdn.com/S1877042813014912/1-s2.0-S1877042813014912-main.pdf?_tid=2280e78c-de6e-11e5-a750-00000aacb361&acdnat=1456700211_9937c3a565d4b1e60a98a16c0c125c6c
 • Mirela Lazăr, Viorica Păuş, „La mémoire d’une génération et la revitalisation identitaire ethnique”, Styles of Communication, vol. 5 (1), 2013, pp. 85-98, ISSN 2065 – 7943, E-ISSN 2067 – 564X, indexată în DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, Genamics. http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication/article/view/2248
 • Mirela Lazăr, Ruxandra Boicu, “Media Representation of Community Identity: The Romanians Working in Spain”, Romanian Journal of Communication and Public Relations, Special issue “Diasporic Identities, Media, Public Space”, 2012, pp. 125-140. ISSN 1454-8100, indexată în EBSCO, ProQuest, DOAJ, CEEOL, Index Copernicus, Cabell’s, Genamics Journal Seek. http://journalofcommunication.ro/oldsite/archive2/028/rjcpr28.html
 • Mirela Lazăr, „Socializarea profesională şi ‘europenizarea’ rutinelor şi discursurilor jurnalistice”, în Beciu C. şi Perpelea N., Europa în context. Identităţi şi practici discursive, București, Ars Docendi, 2011, pp. 21-35. ISBN: 978-973-558-527-3.