Prof. univ. dr.
Marian PETCU

Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare
Doctor în Sociologie, Universitatea din Bucureşti, 2000

E-mail: marian.petcu@fjsc.ro, marian_petcu2003@yahoo.com
Consultaţii: programate la solicitarea studenților, on line.


Interese de cercetare şi de predare 
Domenii de competenţă: jurnalism, istoria mass media, metodologia cercetării.
Cursuri: Introducere în teoria comunicării, Istoria presei române, Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării, Istoria publicității.

 

A. Lucrări de autor

10 teme de istorie a jurnalismului, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012.

Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Jurnalist în România - istoria unei profesii, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005.

O istorie ilustratã a publicitãţii româneşti, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002.

Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000.

Puterea şi cultura - o istorie a cenzurii, Polirom, Iaşi, 1999.

Sociologia mass media, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

 

B. Lucrări coordonate  

Mass media din România, după 30 de ani, Editura Tritonic, București, 2020.

Enciclopedia cenzurii din România (1640-2018), vol. I – II, Editura Ars Docendi, Universitatea din București, 2019.

O cronologie a cenzurii în România, Editura Tritonic, București, 2016.

Contribuții la istoria economică a presei din România, Editura Tritonic, București, 2016.

Sociologia luxului, Editura Tritonic, București, 2015.  

Studii și cercetări de istorie a publicității, Editura Tritonic, București, 2015.

Dicționar enciclopedic de comunicare și termeni asociați, Editura C.H. Beck, București, 2014.

Istoria jurnalismului din România în date – enciclopedie cronologică,  Editura Polirom, Iaşi, 2012.

Cenzura în spaţiul cultural românesc, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005.